Reference case

Europese middelen voor sustainability?

17 maart 2023
Steve Waeyaert Project Manager Connect on Linkedin

De Europese Unie staat bekend om haar strikte regelgeving en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Ook in het kader van duurzaamheid schuift de EU duidelijke streefdoelen naar voor. Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan verschillende plannen, zoals de ‘European Green Deal’ (inclusief het recente ‘Industrial Plan’ en het streven naar net-zero) en de ‘ EU Blue Deal’. Deze plannen worden geïntegreerd in nationale herstelplannen en andere regelgevingen.

Om deze plannen te realiseren, voorziet De EU de nodige middelen , die enerzijds via de nationale overheden verdeeld worden. Ze keren vervolgens subsidies uit aan zowel openbare besturen als aan bedrijven van alle groottes bv. via Vlaio. Anderzijds voorziet de EU zelf ook in subsidies. Ze doet dit via een complex netwerk van programma’s en oproepen. TriFinance heeft samen met Wienerberger NV en Decathlon de wondere wereld van subsidies en (duurzaamheids)plannen verkend. Door de nauwe samenwerking met deze bedrijven werd inzicht verkregen in de mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en de beschikbare subsidiemogelijkheden te benutten.

Leerpunten
  • Kennis van de EU-doelen en regelgeving geeft concurrentievoordeel, omdat ze vaak worden vertaald in nationale regelgeving met enige vertraging.
  • De EU investeert steeds meer in duurzaamheid. Dit leidt tot een toenemende allocatie van middelen aan deze doelstellingen.
  • Er zijn veel duurzaamheidsgerichte subsidieprogramma's beschikbaar, zelfs in programma's die niet specifiek op dit thema gericht zijn.
  • Slaagkansen bij subsidieprogramma's worden vergroot door samenwerking en/of repliceerbaarheid van het project of innovatieve ideeën.

Screening Europese plannen

Wienerberger NV, één van de grootste baksteenproducenten en actief in verschillende Europese landen, stelde zich terecht de vraag hoe het Europese beleid op nationaal niveau zou worden vertaald. Voor haar (toekomstige) activiteiten vroeg zij een relevante impactanalyse te destilleren uit de Europese plannen met focus op de herstelplannen. Deze op maat gemaakte screening in combinatie met onze analyse werd voortdurend afgestemd op de toekomstplannen van de klant, wat het mogelijk maakte een snelle overstap te maken van een algemene naar een meer diepgaande screening. Het resultaat vertaalde zich in een rapport dat was opgedeeld in marktsegmenten die door de klant waren gedefinieerd. In dit overzicht werden per jaar en per lidstaat beschikbare subsidies en toekomstige uitdagingen opgelijst. Waar mogelijk werden de modaliteiten en/of voorwaarden van de subsidies beschreven. Daarnaast leverde TriFinance een draaitabel aan waarmee de klant zelf eenvoudig de subsidiemogelijkheden kon samenvatten en gedetailleerd kon simuleren op basis van afgesproken parameters.

Een conclusie uit deze nauwe samenwerking kan als volgt verwoord worden: “Concurrentieel voordeel kan worden behaald door een actuele en systematische opvolging van deze Europese beleidsplannen en de vertaling naar concrete maatregelen (zoals subsidies, leningsmogelijkheden en mogelijke extra kosten)”.

Dankzij de samenwerking met TriFinance verkregen we de nodige inzichten over de Europese plannen én konden onze diensten zich concentreren op hun kerntaken.

Steff Verdonck, Strategic Project Manager Wienerberger

Screening subsidiemogelijkheden

Decathlon is één van de grootste sportketens in België en actief in meerdere Europese landen. Ze heeft een sterk doel voor ogen: nuttig zijn voor de mensen en hun planeet. Dit vertaalt zich van onderzoek tot verkoop: via ontwerp, productie en logistiek in vernieuwing rond thema’s als circulaire economie, ecologisch ontwerp van hun sportproducten, ontwikkeling van hernieuwbare energie voor hun sites, … Dit doel wordt sterk uitgedragen door de medewerkers wat leidt tot een groot aantal initiatieven die op de werkvloer ontstaan.

Binnen enkele (Europese) vestigingen van Decathlon werden verschillende initiatieven uitgerold om het businessmodel van het bedrijf te verduurzamen. Om deze ambities te realiseren, zocht Decathlon naar mogelijke pistes om aanspraak te maken op (Europese) subsidies.

In een eerste fase werd, aan de hand van interviews met de projectleiders, een selectie van relevante projecten binnen het bedrijf in kaart gebracht. Hierna werd de opportuniteit bekeken om projecten samen te voegen, te aligneren of over de grenzen heen uit te rollen. Door deze analyse konden de projecten worden gekoppeld aan beschikbare subsidie-opportuniteiten.

Het resultaat van deze nauwe samenwerking met voortdurende terugkoppeling tussen de betrokken partijen vertaalde zich in een hands-on rapport met een overzicht van de lopende Europese subsidie-oproepen. Suggesties tot clustering van de projecten werden aangereikt om de slaagkansen te verhogen. Door deze analyse werden federale en regionale opportuniteiten mee in kaart gebracht. Het was van belang om de projecten die op de werkvloer ontstaan, te vertalen naar een strategische en Europese aanpak , en daarvoor was het noodzakelijk om een breed draagvlak te creëren. Uiteindelijk heeft deze screening van subsidiemogelijkheden een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van Decathlon.

De verkenning van de subsidiemogelijkheden binnen de Europese Unie, samen met de medewerkers van beide bedrijven, zorgde ervoor dat het subsidiepad concreet én op maat kon worden gemaakt. De mogelijkheden lijken eindeloos eens de juiste match zichtbaar wordt.

Steve Waeyaert - Project Manager TriFinance Public Sector

Wil je meer te weten komen?

Ontdek het hier