Event

Rondetafel klimaat: Hoe uw klimaatambities realiseren

23 mei 2023
Helena Vandekerckhove Expert Manager TriFinance Public Sector Connect on Linkedin

Sinds het begin van de legislatuur is de wereld fundamenteel veranderd. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar. Van overheden wordt steeds vaker verwacht dat zij met duurzame oplossingen komen, in het bijzonder met het oog op de volgende legislatuur.

Dé uitdaging voor lokale besturen bestaat erin de klimaatdoelstellingen (energie, droogte, hitte en water) te laten doorwerken in de organisatie en op het terrein. Bovendien is het essentieel dat zij in staat zijn strategisch in te spelen op de brede waaier aan klimaatsubsidies, vandaag en morgen.

In het eerste deel van de rondetafel zoomen we in op een systematische aanpak doorheen de gehele werking van het lokaal bestuur, gaande van de toekenning van omgevingsvergunningen tot de inrichting van het openbaar domein of de uitbreiding van laadmogelijkheden. Doorgaans liggen er al heel wat plannen op tafel, maar is het moeilijk om deze organisatiebreed af te stemmen tussen de verschillende diensten.
In het tweede deel zoomen we in op samenwerking tussen lokale besturen en bedrijven. Zij vormen een belangrijke motor voor vernieuwing en impact, het is dus belangrijk hen op de juiste manier aan te spreken en te betrekken.

Het concept van dit evenement is opgevat als een rondetafel, waarbij we de nadruk leggen op laagdrempeligheid en wederzijdse uitwisseling. We willen een omgeving creëren waar open gesprekken en het delen van kennis centraal staan, zodat we gezamenlijk stappen kunnen zetten richting een duurzamere toekomst.

Praktische informatie

 • Timing: Vrijdag 16 juni 2023 / 09u30 - 13u00
 • Locatie: TriFinance Antwerpen - Uitbreidingstraat 80, 2600 Berchem / 5e verdieping.
 • Openbaar vervoer: Ons kantoor bevindt zich op korte afstand van het Station van Berchem (20 minuten wandelen of u kan gebruik maken van deelsteps of bluebikes).
 • Parking: U kan parkeren in onze ondergrondse parking, gelegen naast het gebouw. U kan de deur nemen naast de fietsenstalling, die u naar de liften leidt.

Programma

 • Ontvangst met koffie & croissants / 9u30 - 10u00
 • Start Programma / 10u00 - 11u00
  Introductie door Bart Van der Velde, Business Manager lokale besturen TriFinance
  Helena Vandekerckhove, Expert Manager Klimaat TriFinance, legt uit hoe een klimaatprogramma op organisatieniveau vorm krijgt.
 • Interview met Timo Wyffels / 11u00 - 11u30
  Klimaatexpert met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende organisaties, waaronder Stad Roeselare & Stad Gent
  Timo deelt zijn ervaring met het uitrollen van een transversaal klimaatplan, en zoomt in op de uitdagingen voor klimaatambtenaren en lokale besturen.
 • CEO's 4 Climate aan het woord / 12u00 - 12u30
  Roland Maes, CEO CEO's 4 Climate

  Netwerkorganisatie die bedrijven verbindt op weg naar een duurzamer beleid. Zij bespreken hoe lokale bedrijven en lokale besturen elkaar kunnen versterken en welke rol zij hierbij kunnen spelen.
 • Interview met Pieter Vandenbroucke / 12u30 - 13u00
  Programmamanager klimaat stad Roeselare

  Pieter vertelt over de unieke samenwerking van de stad met het bedrijfsleven in de klimaatcoalitie#VANRSL. Hij licht toe hoe de stad ondernemers betrekt om gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen te behalen rond groen, water, verharding en energie.
 • Lunch & netwerkmoment / 13u00

 • Expert Manager, TriFinance Public Sector

 • Business Manager, TriFinance Public Sector

 • Timo Wyffels, Klimaatexpert

 • Roland Maes, CEO CEO's 4 Climate

 • Pieter Vandenbroucke, Programmamanager klimaat Stad Roeselare