Expertises

Cash and Treasury Management

Raak het spoor niet bijster:

  • De cashpositie van ondernemers staat onder druk
  • Dit zorgt voor extra werkduk bij banken
  • Blijf in control met onze direct inzetbare professionals

De actuele marktomstandigheden hebben een gigantische impact op de cashpositie van ondernemers. Banken die klanten (voor)financieren, moeten kort op de bal spelen om een actueel en realistisch beeld te houden van de cashpositie van de klant. Dit zorgt voor extra werkdruk bij banken, behoefte aan extra capaciteit. Blijf in control en raak het spoor niet bijster met onze direct inzetbare professionals.

Cash and Treasury management

Je beoordeelt de cashpositie van ondernemers door debiteuren, voorraden en inkopen in beeld te brengen. Normaal gesproken bied je als bank ondernemers meer (krediet)ruimte en vrijheid door de voorfinanciering van groei en ondernemerschap. Door de overheidsmaatregelen rond corona ontwikkelt de cashpositie van zakelijke klanten zich anders:

  • Debiteuren betalen facturen later waardoor termijnen oplopen en verouderen. Voorfinanciering is dan in steeds mindere mate mogelijk;
  • De omzet van ondernemers in diverse branches loopt terug maar een groot deel van de (vaste) kosten lopen door;
  • Hulpmiddelen zoals de NOW-regeling zijn van tijdelijke aard. Net als het verleende uitstel van betaling voor aflossing en rentebetalingen aan de bank. Dit betekent dat de steunmaatregelen van de overheid op korte termijn aflopen en door ondernemers weer aan de normale betaalverplichtingen voldaan moet worden.

Deze ontwikkelingen op individueel vlak hebben impact op portefeuille-niveau. Hier moet de bank kort op de bal zitten bij financiële posities op de balans, geldstromen en de hiermee verbonden risico’s. RIsico’s op het gebied van (vreemde) valuta, rente, liquiditeit- en kapitaal risico’s, landen, spreiding in branches. Alleen dan is er tijdig inzicht in de rechten en verplichtingen van de bank.

"Onze mensen beschikken over de juiste mindset en inhoudelijke kennis om u te ondersteunen, zodat u in control blijft"

Intelligent Capacity

Op het gebied van cash and treasury kan als gevolg van werkdruk en uitval van mensen de behoefte ontstaan aan tijdelijke en direct inzetbare capaciteit met de juiste kennis en ervaring. Voorkom problemen en houd zowel op cliënt- als op portefeuilleniveau tijdig zicht op alle soorten risico’s.

Direct contact?

Leg jouw specifieke situatie voor aan onze experts. Neem contact op met:

Rob Smeets
Business Leader - Financial Institutions

rob.smeets@trifinance.nl
+31 6 27 04 70 90

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact