Expertises

Compliance and Risk Management

Raak de draad niet kwijt

  • Voldoe aan de verplichtingen vanuit Wwft en Sanctiewet
  • Voorkom imago- en reputatieschade
  • Blijf in control met onze pragmatische aanpak

Er worden fors meer fraudegevallen en witwastransacties waargenomen tijdens de coronacrisis. Houd daarom goed zicht op de risico’s voor jouw organisatie. Criminelen zijn creatief en vinden nieuwe wegen. Die lopen nu ook via levensverzekeraars, hypotheekverstrekkers of intermediairs van financiële diensten. Voer de benodigde CDD taken uit bij (nieuwe) klanten en wees alert op ongebruikelijke transacties. Zo voorkom je onnodige risico’s die leiden tot imago- en reputatieschade. Raak de draad niet kwijt, houd met onze aanpak de risico’s onder controle.

Wetgeving

In het kader van de bestrijding van financieel economische criminaliteit zijn twee wetten van toepassing:

  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),
  • De Sanctiewet.

Beide zijn van toepassing voor levensverzekeraars, hypotheekverstrekkers of intermediairs van financiële diensten:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De Wwft is gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Alle levensverzekeraars, hypotheekverstrekkers of bemiddelaars vallen onder de Wwft. Neem daarom maatregelen om te voorkomen dat jouw producten of diensten worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recent de leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Een aanpassing van de leidraad was nodig in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het Ultimate Benificial Owners (UBO-)register. Het UBO-register is van groot belang bij de naleving van de Wwft. Hierin is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van een onderneming of instelling. Zo wil de overheid witwassen beter kunnen bestrijden.

Sanctiewet
Als (financiële) instelling ben je wettelijk verplicht om je integriteit te waarborgen en zo te voorkomen dat financiële middelen, direct of indirect, ter beschikking komen of worden gesteld aan ongewenste handelaars, witwassers of terroristen. Je moet relaties identificeren en actie ondernemen wanneer een relatie verdacht is. De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, om de activiteiten, het beleid en het gedrag van die landen te veranderen. Sancties kunnen ook gelden voor een organisatie of persoon.

Aanpak

Van een hypotheekverstrekker of levensverzekeraar wordt verwacht, dat de sanctiewetgeving en de aangepaste leidraad Wwft worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Gebeurt dat niet dan worden producten of diensten gebruikt voor niet-integere doeleinden, zoals witwassen van crimineel verkregen geld en/of terrorismefinanciering met alle gevolgen van dien voor je imago. Voorkom dit met onze aanpak.

Voldoet jouw organisatie aan deze wetgevingen? Dat moet je helder hebben.. Pak dit systematisch aan. Denk aan:

  • Uitvoeren van een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
  • Opstellen van een passend risicobeleid;
  • Uitvoeren van Customer Due Dilligence (CDD) taken;
  • Proces inrichten voor vervolgstappen in geval van signalering;
  • Structureel werken aan vakbekwaamheid van uw mensen.

"Houd voldoende aandacht voor compliance. Voorkom imago-en reputatieschade"

Pragmatic Advisory

Onze consultants zetten een integere beleidsvoering op waarbij je weet met wie je zaken doet. En met wie je juist geen zaken moet doen. Blijf 'in control' van het proces, voorkom imagoschade door te voldoen aan wet- en regelgeving en beheer de risico’s. Onze experts en specialisten helpen je snel op weg.

Direct contact?

Leg jouw specifieke situatie voor aan onze experts. Neem contact op met:

Rob Smeets
Business Leader - Financial Institutions

rob.smeets@trifinance.nl
+31 6 27 04 70 90

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact