Expertises

Controlling & Reporting

Uw uitdagingen

  • De controlling-rol evolueren tot businesspartner
  • ‘One single source of truth’ voor uw bedrijfsinformatie
  • Voorspellen wordt belangrijker dan verklaren

Kwalitatieve analyses maken het de business gemakkelijker om beslissingen te nemen. Onze experts kunnen elke controllingrol opnemen en uw systemen en data optimaliseren

Uitdagingen van controlling

Het is een vaak geuite wens van controllers om erkend te worden als businesspartner. Zo hopen ze dat hun toegevoegde waarde voor de organisatie beter tot uiting komt. Daartoe zijn evenwel een andere mindset en vaardigheden vereist. Al te vaak is controlling nog een Excel-bolwerk, wordt er (internationaal) gewerkt met meerdere grootboeken, verschillende waarderingsgrondslagen en afwijkende boekingsgangen, waardoor het moeilijk wordt een ‘single source of truth’ te creëren. Wij kunnen u helpen om overal ‘dezelfde taal te spreken’ waardoor niet alleen de snelheid maar vooral de kwaliteit van uw informatievoorziening enorm wordt verbeterd.

Business Controlling

Business Controlling is typisch gericht op het verhaal achter de cijfers. Dat vraagt om een unieke combinatie van harde en zachte skills.

Soft skills zijn essentieel om een rol als businesspartner te kunnen opnemen. Hard skills zijn van belang om op basis van financiële data meer grip te krijgen op end-to-end processen door deze data te combineren met operationele data uit operationele systemen. Wij maken hierbij vaak gebruik van onze advanced analytics kennis en ervaring.

Advanced analytics helpen meer inzicht te verkrijgen en naast voorspellende waarde ook kruisverbanden te leggen. Onze consultants beschikken over de vereiste skills om u hierin te ondersteunen.

Een 'single of truth creëren is voor veel bedrijven een uitdaging

Financial Controlling

Juridische en statutaire rapportages maken deel uit van financial controlling, net als het monitoren van uitgaven per kostenfactor en afdeling.

Het realiseren van een gedegen kostenbesparingsprogramma of het objectief verkrijgen van inzicht in de opbouw van de (kost)prijs op basis van een eenduidige kosten allocatiemethode zijn controlling activiteiten die wij graag met u uitvoeren.

Een efficiënt controllingproces opzetten is geen sinecure. De uitdaging ligt voor velen bij het efficiënt en transparant maken van dit proces, omdat geaggregeerde informatie ook in detail beschikbaar moet zijn.

Onze combinatie van financiële kennis met geavanceerde rapportageskills biedt op deze uitdaging een afdoend antwoord.

Project Controlling

Project controlling in bijvoorbeeld de bouw, offshore, techniek of grote infrastructurele of complexe projecten is een vak. Het gaat niet alleen om het in control houden van het project, risicomanagement en -beheersing maar ook over stakeholdermanagement. De veranderende rol van project controlling speelt hierin een prominente rol.

Het is belangrijk project controlling al in de beginfase van een project te betrekken, zodat de financiële effecten en risico’s in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden. Zaken als contract- en claimmanagement vergen dan ook de nodige aandacht.

Door onze brede klantenbasis met diverse projectgestuurde organisaties zijn onze consultants in staat direct hun ervaring bij uw organisatie toe te passen.

Management reporting

Inzicht in de reële business drivers is essentieel voor de creatie van inzichtelijke managementrapportages. Onze diepgaande expertise kan u helpen met het identificeren van de belangrijkste drivers waarop uw informatie-architectuur is gebaseerd, dat wil zeggen de data-modellering en het datadesign die alle systemen samenhouden.

Reporting steunt op technologie. TriFinance en Tri-ICT hebben experts die uw bestaande omgevingen kunnen verbeteren of upgraden. Wij helpen u ook nieuwe systemen te selecteren en implementeren. We hebben ook veel ervaring in BI- en ERP-optimalisatie en Corporate Performance Management.

Budgeting & Forecasting

De vertaling van uw strategie in plannen, budgetten en forecasts is essentieel voor het besturen van uw onderneming. De structuur ervan is sterk afhankelijk van de sector en is verschillend voor bijvoorbeeld retail, bouw, productie, vervoer en handel.

Door onze sectorexpertise ondersteunen wij u, ongeacht in welke branche u actief bent. Hierbij maken we gebruik van diverse methoden, zoals zero-based, activity-based of cost-based budgeting.

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch

een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door Financial Management Services.

Meer informatie

Wil je meer weten over Controlling & Reporting? Neem dan contact op met:

Patrick Miró
Sr. Business Manager - Transition & Support Nederland

patrick.miro@trifinance.nl
+31 6 14 99 29 90

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact