Ons idee

Hoe we doen wat we doen

De gedachte van ons model vormt de kern van onze organisatie.

TriFinance

Het doel van onze filosofie ‘medewerkers op de eerste plaats’ en onze manier van werken is terug te zien in de organisatiestructuur van TriFinance. Het maakt ons een unieke speler op de markt.

‘Het midden houdt geen stand’

Flexibele netwerken waarin kennis wordt gedeeld zijn beter voorbereid op huidige en toekomstige uitdagingen. Ze zijn agile en gedijen goed in tijden van verandering en ze stimuleren creativiteit, teamwork, collectief denken en motivatie, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties.


Ontdek ons verhaal
TriFinance

Het bekende hiërarchische commando- en controlesysteem zou hier niet bij passen. Omdat we sterk leunen op de mens bieden we ze ruimte en geen vaste kaders. We sturen op vertrouwen en ondersteuning, niet op angst of terechtwijzingen. We koesteren een constructieve, op vertrouwen gebaseerde cultuur, open communicatie en een coachende leiderschapsstijl.

De nieuwe organisatie die de nieuwe generatie van professionals kan inspireren en motiveren tot gezamenlijke creativiteit is een platte organisatie. Strevend naar gelijkheid, maar zeer selectief en rekening houdend met professionaliteit en persoonlijkheid: het past niet bij iedereen. Onze platte netwerkorganisatie stimuleert leren op het werk door nauw samen te werken met ervaren mensen in een dynamische platformomgeving.

Onze filosofie

De Hub-filosofie biedt groei aan onze medewerkers. Wij bieden de mogelijkheid tot een snelle en gefocuste persoonlijke groei, waarbij we optreden als een ‘Career Accelerator’ en een ‘Destination Finder’, terwijl we hen helpen hun professionele bestemming te vinden en te bereiken, zelfs als die zich niet bij ons bevindt.

TriFinance is een CareerHub™. Vergelijk het met een luchthaven: professionals, Me inc.®'ers, komen en gaan, op zoek naar nieuwe bestemmingen door middel van uitdagende financiële en adviesprojecten. Het is een werkomgeving waarin je sneller kunt groeien dan binnen traditionele bedrijven doordat we een open sfeer creëren. Mensen worden ondersteund om hun carrière in eigen handen te nemen, op weg naar hun eigen carrièrebestemming.

De manier waarop we de markt van kandidaten en klanten benaderen, is door middel van een nieuwe combinatie van detachering (intelligente capaciteit) en consultancy (knowhow).

We noemen het ‘Do-How’. Het is onze kracht om de kennis van management consulting te vertalen naar duurzame resultaten. Als knowhow inhoudt ‘weten wat te doen om verandering in gang te zetten, dan houdt do-how in ‘doen wat er moet gebeuren’. Do-How resulteert in betere oplossingen, gaat verder dan alleen advies en wordt uitgevoerd door mensen met vergaande ervaring in de sector gecombineerd met conceptuele en methodologische kennis.

BaseCamp

Het interne team van TriFinance vormt de verbindende schakel tussen de andere twee pijlers: onze Me inc.®-professionals en onze klanten. Onze BaseCampers bieden de expertise en ervaring bij het helpen ontwikkelen van onze medewerkers. Dit resulteert in waardecreatie bij onze klanten.

We bieden ruimte en ondersteuning aan onze medewerkers, de Me inc.® professionals. In ruil daarvoor vragen we hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en vragen durven te stellen. Een netwerkorganisatie stelt mensen in staat zichzelf én hun carrière sneller te ontwikkelen dan bij traditionele organisaties en adviesbureaus.

Onze werkomgeving zorgt ervoor dat een medewerker zijn talenten kan ontdekken en zijn carrière in eigen handen kan nemen met de steun van andere collega’s. Coaching en mentoring maken deel uit van het DNA van TriFinance.


Werken bij TriFinance
TriFinance
Onze mensen

Wie de mensen achter onze kennisdelende netwerkorganisatie zijn.

TriFinance

TriFinance is een eigentijdse en pragmatische organisatie die de groei van mensen op de eerste plaats heeft staan. Een organistie waar werknemers ownership kunnen nemen over verschillende rollen binnen hun huidige functie. Deze aanpak stimuleert co-creatie en verhoogt ook Economies of Motivation®️.


Meer info

“Wij zijn een eerlijke expert die onafhankelijkheid omarmt, pragmatisch pioniert en verregaand kennis deelt. Dat doen we in een open, gelijkwaardige sfeer, om medewerkers en partners te laten groeien. Wij hebben een intrinsieke drive om te presteren."

We are a sincere challenger