Ons idee

Sustainability als een onderdeel van ons DNA

Vragen over onze aanpak?

TriFinance

Wij stellen onze intrinsiek gemotiveerde werknemers voorop. Duurzame ontwikkeling maakt deel uit van deze intrinsieke motivatie. Wij hanteren het principe ‘Lead by example’ door onze manier van werken voortdurend te evalueren met respect voor de natuur en de samenleving. Wij integreren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Milieuzorg en Corporate Governance in de manier waarop wij zaken doen. Duurzaam ondernemen waarbij een positieve impact op mens en planeet even belangrijk is als winstgroei.Sociale focus

Binnen het sociale aspect is er volop aandacht voor de ontwikkeling en groei van het individu binnen de organisatie, het zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door het steunen van goede doelen en het tegengaan van discriminatie, agressie en ongelijkheid. Niet alleen een duurzaam personeelsbeleid (dat we human development of "care" noemen) creëren, maar ook een duurzaam leiderschap voor het bevorderen van welzijn. Co-creatie en collectieve creativiteit gaan niet vanzelf. Alles begint met vertrouwen en leiderschap. Deze processen worden bevorderd door de kern van de organisatiestructuur.Ethiek & Mensenrechten

Ethics & human rights

TriFinance bevordert diversiteit op de werkvloer waar inclusie belangrijk is, zowel bij de selectie van kandidaten als bij de verdere loopbaan opvolging. Een duurzaam Human Development beleid speelt hierbij een belangrijke rol. Een bewustzijn van gelijkheid onder werknemers, ingebed in de collectieve samenhorigheid van het bedrijf. Duurzaam leiderschap in combinatie met een duurzaam beleid inzake menselijke ontwikkeling zorgt voor de bevordering van het welzijn van de hele organisatie. Wij respecteren de internationale mensenrechten normen en doen dat door processen in te stellen om risico's voor de mensenrechten te identificeren, te voorkomen of te beperken, en eventuele negatieve gevolgen te herstellen die het heeft veroorzaakt of waartoe het heeft bijgedragen.Carrièreversneller

Career accelerator

Mensen zijn geen middelen, maar menselijke ontwikkeling staat centraal waarbij de groei van het bedrijf wordt aangedreven door de groei van mensen, gevoed door hun intrinsieke motivatie. In lijn met onze filosofie bieden wij onze mensen perspectief. Zo fungeren wij als een carrièreversneller, omdat wij hen de mogelijkheid bieden tot snelle en gerichte persoonlijke en professionele groei. Bovendien is samenwerking erg belangrijk binnen en tussen onze Blue Chip Boutiques en overstijgt het de individuele vaardigheden binnen de organisatie.Gezondheid

TriFinance omarmt mentale fitheid, een proactieve benadering van emotionele gezondheid die zich richt op het voeden van de geest. TriFinance wil mensen stimuleren tot een gezond lichaam en een gezonde geest. Naast de lichamelijke gezondheid is dus ook de geestelijke gezondheid enorm van belang. Het creëren van bewustzijn rond geestelijke gezondheid is belangrijk om het stigma te doorbreken. Daarom staat het voortdurend opnieuw uitvinden van onze manier van werken centraal bij het bevorderen van de balans tussen werk en privé van onze medewerkers.

Environmental focus

De belangrijkste milieudoelstellingen van TriFinance zijn het voorkomen van milieuvervuiling, het beperken van het energieverbruik, het verminderen van de winning van grondstoffen door hergebruik of recycling en het zoveel mogelijk beperken van emissies. Het doel is om eco-efficiëntie te bereiken waarbij een negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt, en eco-effectiviteit op lange termijn te bereiken door een positieve impact op de natuur te realiseren. Circulair ondernemen speelt een centrale rol door materialen zo lang mogelijk in de bedrijfscyclus te houden.Mobiliteit

Mobility

Het is onze verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, vooral gerelateerd aan ons wagenpark. Daartoe ontwikkelen wij een individueel mobiliteitsplan dat niet alleen de planeet maar ook het individu zelf ten goede komt. Daarom zetten wij momenteel volop in op de elektrificatie van het wagenpark. Wij bieden verschillende opties aan zoals een zero car beleid, leasing van elektrische fiets en telewerk, om collega’s te stimuleren om de wagen niet te nemen.Natuur

Nature

Ontbossing is een grote bedreiging voor de biodiversiteit. TriFinance wil deze bedreiging zoveel mogelijk tegengaan. Natuur- en bosaanleg ter compensatie van de bedrijfsemissies is daarom een doelstelling.Energietransitie & Afvalbeleid

Energy Transition & Waste Management

Zoveel mogelijk inzetten op energie-efficiëntie maatregelen, niet alleen om de kosten te drukken maar ook om de uitputbaarheid van energie tegen te gaan. Het energieverbruik zo efficiënt mogelijk beheren en zo bijdragen aan een duurzame wereld. Er zijn bijvoorbeeld automatische lichtsensoren aanwezig op onze kantoren. Een duurzaam afvalbeleid creëren waarbij slim afvalbeheer centraal staat. Het lineaire principe van productie tot afval wordt zoveel mogelijk gereduceerd en duurzaam circulair afvalbeheer krijgt altijd de voorkeur.

Governance

Beleid en processen zorgen ervoor dat de praktijken in overeenstemming zijn met de waarden van TriFinance: openheid, verantwoordelijkheid, integriteit en vertrouwen. Daarom zullen wij rapporteren over onze duurzaamheidsprestaties met betrekking tot de ESG-aspecten. Als KMO zullen wij in 2026 moeten rapporteren over onze data van 2025 volgens de Corporate Social Reporting Directive. Dit neemt niet weg dat wij nu al onze verantwoordelijkheid nemen door onze duurzaamheids gegevens te verzamelen en CSR-initiatieven te ontwikkelen.Duurzame inkoop

De belangrijkste drijfveren voor duurzame inkoop zijn kosten- en risicoverlaging en omzetgroei. Wij willen waarde creëren voor alle belanghebbenden, waaronder klanten, leveranciers en werknemers, door waarde te creëren voor mensen en de planeet.

CSR initiatieven Nederland

Fitcoins

Fitcoins zijn digitale spaarpunten die onze collega's kunnen verdienen door te wandelen, fietsen of deel te nemen aan sportieve, educatieve en sociale activiteiten. Met deze punten kunnen onze medewerkers op onze TriFinance marktplaats producten kopen die helpen hun conditie te verbeteren, deelnemen aan specifieke workshops over gezondheid en fitness, of ze kunnen punten doneren aan een goed doel. TriFinance wil mensen stimuleren om een gezond lichaam en een gezonde geest te hebben. Daarom biedt de Fitcoins-app onze collega's de mogelijkheid om webinars of actieve sessies over voeding, ademhaling en slapen te volgen.TriForest

Door te wandelen met onze Fitcoins app planten we nieuwe bomen en geven we als één team iets terug aan de natuur. De perfecte combinatie tussen makkelijk, gezond en ecologisch. Elke 100 Fitcoins die onze medewerkers verdienen, resulteert in 2,5m² in ons TriForest. Het aantal Fitcoins dat onze medewerkers kunnen inwisselen was onbeperkt tussen juli en december 2022. Ons doel was om een TriForest van minstens 5000m² te creëren. In februari 2023 hebben we meer dan 2000 bomen gepland!TriTraining

Het Me inc.® Learning Platform stelt al onze medewerkers in staat om te leren op een efficiënte, effectieve manier die aansluit bij de huidige bedrijfsrealiteit. Het past in de leerfilosofie van TriFinance die benadrukt dat Me inc.®'ers in de driver's seat van hun eigen professionele groei moeten zitten. Alle leermogelijkheden worden gebundeld in een gebruiksvriendelijke en transparante tool. Onze collega's kunnen deze tool verder verkennen op basis van hun Living Me inc.® (LMI) plan. Van het volgen van een klassikale opleiding tot e-learnings en het inschrijven op Knowledge Circles, het Me inc.® Learning Platform is de go-to tool.Onze mensen

Wie de mensen achter onze kennisdelende netwerkorganisatie zijn.

TriFinance

TriFinance is een eigentijdse en pragmatische organisatie die de groei van mensen op de eerste plaats heeft staan. Een organistie waar werknemers ownership kunnen nemen over verschillende rollen binnen hun huidige functie. Deze aanpak stimuleert co-creatie en verhoogt ook Economies of Motivation®️.


Meer info

“Wij zijn een eerlijke expert die onafhankelijkheid omarmt, pragmatisch pioniert en verregaand kennis deelt. Dat doen we in een open, gelijkwaardige sfeer, om medewerkers en partners te laten groeien. Wij hebben een intrinsieke drive om te presteren."

We are a sincere challenger