Expertises

Analytics

Uw uitdagingen

  • Effectief gebruikmaken van interne en externe data
  • Uw data efficiënt analyseren
  • Verbeteren van forecasts

Goede beslissingen vereisen een steeds snellere verwerking van gegevens. Stap over van traditionele boekhoudrapporten naar geautomatiseerde analyses en datagedreven voorspellingen.

Data-ontwikkeling

Rapportages en analyses vereisen vaak consolidatie van gegevens uit verschillende bronnen en databases. Dit gaat vaak over legacy systemen en niet- of semi-gestructureerde datasets, waarbij veelvuldig nog handmatige verrijkingen nodig zijn.

Onze dataspecialisten hebben de kennis en vaardigheden om uw data-uitdagingen met succes aan te gaan. Zij begrijpen als geen ander hoe ze gegevens kunnen samenbrengen voor uw rapportage- en/of analysedoeleinden.

Data-analyse en -rapporten

TriFinance biedt een breed palet aan analyse- en rapportageoplossingen, vanuit een adviesrol, een projectimplementatie rol en/of een tijdelijke ondersteunende rol.

We werken binnen het TriFinance-ecosysteem nauw samen met financiële, (data)technische, Project Consultants en ict-specialisten. Zo zijn wij in staat om totaaloplossingen te leveren vanuit functioneel technische, financiële en veranderkundige expertise.

Hoewel Corporate Performance Management (CPM) is gekoppeld aan de langetermijnstrategie van een organisatie, zijn veel geavanceerde analyses bedoeld ter ondersteuning van het managen van de dagelijkse werkzaamheden die menselijke aandacht vereisen. Ad hoc rapportages moeten vaak op korte termijn - soms zelf onmiddellijk - beschikbaar zijn.

TriFinance heeft een bewezen trackrecord om dit snel, praktisch en efficiënt mogelijk te maken. Uiteraard kunnen wij hierbij gebruik maken van de nieuwste data(analyse)- en rapportagetools en -technieken, maar het doel en de verwachte waarde van zo’n toepassing staat voorop.

Onze mensen begrijpen als geen ander hoe ze gegevens kunnen samenbrengen voor uw rapportage- en/of analysedoeleinden.

Predictive analytics

We ondersteunen organisaties in het hele proces: van het verzamelen van de relevante gegevens tot het omzetten ervan in een set voorspellende rapporten.

De enorme hoeveelheid gegevens moet worden weerspiegeld in dashboards die het management helpen operationele beslissingen te nemen. Moderne technologieën helpen ons om deze gegevens te verzamelen, te filteren en te interpreteren. Algoritmen detecteren trends en kunnen dienen als basis voor voorspellend (intern en extern) gedrag.

Zo wordt het bijvoorbeeld voor onze klanten mogelijk om meer datagedreven financiële voorspellingen te doen: data-based forecasting noemen wij dat. Uiteraard zijn deze voorspellende waarden en de analyses die hieraan ten grondslag liggen allerminst statisch.

Het is van steeds groter belang om dit update-, en heranalyse- en interpretatieproces vrijwel continu te laten verlopen, of op dag- of weekbasis. De gekozen tool(s) configureren om de beschikbare data te toetsen, consolideren, interpreteren, analyseren en rapporteren is één, maar de onderliggende data- en ict-processen zo ontwerpen en inrichten dat zij op efficiënte wijze continu waarde toevoegen voor Finance en de business is twee.

TriFinance begeleidt haar klanten van diverse datasets naar effectieve inzichten en voorspellingen, waardoor zij steeds scherper aan de wind kunnen zeilen, zowel financieel als niet-financieel.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door Financial Management Services.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact