Expertises

Corporate Reporting

Uw uitdagingen

  • Schaarste in talentvolle werknemers en druk op werkbelasting verlagen
  • De toegang tot investeerders en kapitaal vergemakkelijken
  • Implementatie van de nieuwe IFRS-standaarden

Onze consolidatie-, rapportage- en IFRS-services helpen u een compleet beeld te geven van uw bedrijfsprestaties aan investeerders en andere stakeholders.

Corporate Reporting

Bedrijfsrapportage biedt externe partijen uitgebreide informatie over de prestaties en de positie van uw organisatie. Het is een belangrijk instrument om toegang te krijgen tot financiering en om relaties met klanten, leveranciers en werknemers te versterken.

Met meer dan een derde van alle financiële transacties die over landsgrenzen heen plaatsvinden, hanteren steeds meer bedrijven IFRS als de wereldwijde standaard voor financiële rapportage.

Uit ervaring weten we dat invoering van IFRS-standaarden niet zonder kosten of moeite gaat. Om efficiënte, transparante financiële en niet-financiële inzichten te leveren, moeten financiële managers soms de vastlegging van brondata in de systemen en/of de consolidatieprocessen aanpassen om aan de IFRS-standaarden te voldoen.

Ons team biedt u de nodige ondersteuning, vaardigheden en perspectief om deze uitdagingen aan te gaan en bedrijfsrapporten te leveren die relevant, transparant en inzichtelijk zijn.

TriFinance helpt organisaties het juiste verhaal te vertellen aan stakeholders.

IFRS & GAAP

Veel bedrijven presenteren jaarrekeningen in verschillende systemen. Sommige houden vast aan de lokale standaarden, maar 80 tot 90 procent hanteert intussen IFRS of US GAAP. Naast het feit dat IFRS steeds vaker verplicht wordt, is de standaard in veel landen ook toegestaan als lokale standaard.

Recente deadlines voor IFRS 9, 15 en 16 hebben bedrijven problemen bezorgd. In hun haast compliant te zijn, misten ze kansen op kostenbesparingen en optimalisatie van processen, beheerscontroles en IT-oplossingen.

De functionele expertise van onze consultants garandeert een efficiënt IFRS-rapportageproces, inclusief de invoering van nieuwe IFRS-regels.
Door het bewustzijn te vergroten dat IFRS verder reikt dan finance en administratie, versterken onze experts het belang van conforme rapportage in het hele bedrijf.

Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning bij een tijdelijk tekort aan mensen of een specifieke rapportage-uitdaging. Voor alle belangrijke activiteiten in het rapportageproces beschikken we over functionele en managementexpertise.

Wij adviseren u over compliancekwesties en faciliteren de beste en meest pragmatische manier om nieuwe vereisten te implementeren. Onze projecten variëren van ad-hoc advies, implementatie van tools en projectmanagement tot volledige coaching.

In overgangsperioden kunnen wij de beste mensen inzetten. Dankzij ons multidisciplinaire team van experts kunnen we een breed scala aan rapportage-uitdagingen aan en leiden we transformationele projecten.

Om uw IFRS-kennis te verbreden of te verdiepen, bieden wij een trainingsplatform. Elke cursus is ontwikkeld en geïnstrueerd door IFRS-experts met solide en pragmatische ervaring op het werk, om verder te gaan dan theoretische concepten en bruikbare inzichten over te dragen.

Consolidatie

Wij leveren ondersteuning en expertise voor de uitvoering en optimalisering van het consolidatieproces in uw onderneming. Als u verslaggevingsvraagstukken heeft of specifieke technische uitdagingen, bieden wij gespecialiseerde ondersteuning voor alle belangrijke functies en activiteiten binnen het consolidatieproces.

Wij zijn ervaren in het opzetten en inrichten van consolidatie omgevingen, inclusief grote wijzigingen door acquisities en desinvesteringen of interne herstructureringen. We stroomlijnen het proces voor zowel de statutaire- als management rapportage.

Als software onafhankelijke adviseur helpen we u bij het selecteren en implementeren van uw consolidatiesoftware (tooling). We overbruggen de kloof tussen business requirements en voorschriften uit wet- en regelgeving , evenals tussen Finance en IT.

Ons trainingsplatform voorziet in een breed scala aan ontwikkelingsbehoeften, van de training van junioren tot expertsessies voor group controllers.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact