Expertises

Digital Transformation

Uw uitdagingen

  • Door digitalisatie het huidige businessmodel verbeteren
  • Ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen mbv digitale technologieën
  • Het opstellen van een governance raamwerk voor de digitale (r)evolutie

De meeste organisaties zijn op het punt beland waarbij ze hun digitale capaciteit inmiddels hebben opgeschaald. Bedrijfstransformatie gedreven door digitalisering is vandaag de dag een absolute topprioriteit voor zowel particuliere als openbare organisaties. Het biedt hen een nieuwe manier om in contact te komen met klanten, leveranciers, werknemers, partners of andere belanghebbenden.

De digitale onderneming

Een groot aantal bestaande technologieën kan de digitale transformatie van uw organisatie in versnelling brengen. Denk bijvoorbeeld aan Data Management, Process Mining, Cloud ERP, Robotic Process Automation (RPA), Corporate Performance Management (CPM) platforms of zelfs social media.

Gedreven door deze oplossingen heeft de ideale digitale onderneming een uitgebreid overzicht van de business, de processen en checks. Vergeleken met de voorgaande analoge of 'minder digitale' onderneming, biedt het een hoger productiviteitsniveau, meer efficiëntie in de operatie, hogere klanttevredenheid en betrokkenheid en uitstekend management van talenten. Het wordt ook geleid door een gecontroleerde en duidelijke Governance, Risks and Compliance (GRC) -strategie. Al deze accelerators versterken het volledige potentieel van digitalisatie en hebben daardoor een positieve impact op de organisatie en de resultaten.

De adaptieve onderneming

Om het potentieel van elke transformatie te realiseren, is een verandering in het bedrijfsmodel essentieel. Organisaties hebben vaak geen inzicht in hun organisatorische, operationele en bedrijfsstructuur.

Keuzes uit het verleden, investeringen en onvoorziene omstandigheden hebben geleid tot een zeer complexe informatiearchitectuur, gefragmenteerde gegevens en systemen, hervormingen en verdubbelingen, verkeerde afstemming tussen bedrijf en IT, een personeelsbestand dat niet altijd klaar en/of bereid is om te opereren in een meer behendige manier, etc.

Organisaties moeten afstappen van een klassieke projectmatige transformatie naar een meer wendbare, continue integratie die voortdurende aanpassing aan nieuwe zakelijke problemen en marktomstandigheden mogelijk maakt om meer concurrentievoordeel te behalen.

Van Waterfall naar Agile, lokale software of SaaS, van project naar product.

De 5 drijfveren van Digital Transformation

Digital Business Transformation gaat verder dan technologie die voor disruptie zorgt. Het is een proces waarbij digitale technologieën en mogelijkheden worden gebruikt om duurzame nieuwe digitale bedrijfsmodellen te creëren.

TriFinance biedt een unieke combinatie van onze services en expertise vanuit het perspectief van mensen, organisaties en technologie. Wij begrijpen de uitdagingen waarmee elke organisatie wordt geconfronteerd bij het doorlopen van de stappen naar Digital Business Transformation.

In het Business Transformation Process naar een digitale onderneming zien we vijf belangrijke drijfveren:

  1. Ontwerp van de organisatie
  2. Vermogen om te leveren
  3. Gemotiveerde mensen met empowerment
  4. Vernieuwde en verbeterde inzichten
  5. IT in ondernemingen

Governance

De vijf drijfveren en de business transformation naar een digitale onderneming als geheel, moeten worden ondersteund door solide frameworks met betrekking tot governance. De digitale transformatie begint met een gedefinieerde aanpak, een duidelijke visie, doelen, geschetste doelstellingen en plannen voor huidig ​​en toekomstig gebruik.

Deze concepten moeten in de organisatie worden afgestemd op het bedrijfsmodel en aangepast aan het niveau van volwassenheid van het bedrijfsproces binnen de organisatie. Bedrijfsprocessen moeten worden vastgelegd.

Elke digitale transformatie vereist de ontwikkeling van methodologie, frameworks, richtlijnen en beleid. Effectiviteitsmetingen en de mate van productiviteit moeten worden gespecificeerd. Het moet ook een procesautomatisering en selectieproces voor de juiste tool(s) bevatten.

TriFinance kan uw organisatie op verschillende niveaus ondersteunen bij de transformatie naar een digitale onderneming, door ons brede aanbod van services.

(Her)ontwerp van de organisatie
Het creëren van solide, nieuwe businessmodellen betekent vaak dat de organisatie opnieuw moet worden ontworpen op basis van een (her)nieuwe(de) visie en strategie. Organisaties kunnen dit bereiken door processen en functies stapsgewijs te verbeteren, of door het creëren van een nieuwe visie en strategie.

Hoe dan ook, TriFinance weet hoe ze een organisatie moeten ondersteunen bij het analyseren, ontwerpen en plannen voor de toekomst. Ze helpen ook bij het definiëren van het proces van de huidige naar de gewenste situatie en bij het afstemmen van de IT-infrastructuur op de doelstellingen van de organisatie.
Meer info: link naar Enterprise-architectuur.

TriFinance-experts werken samen met elke organisatie om de transparantie van processen te vergroten, procesanalyses uit te voeren en processen te optimaliseren: end-to-end-processen vormen de kern van elke bedrijfstransformatie.

Meer info: Business Process Management

Vermogen om te leveren
Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar het vermogen van een digitale onderneming om te leveren hangt sterk af van hoe mensen waarde toevoegen. Werknemers besteden 80 procent van hun tijd aan minder uitdagende, operationele, herhalende activiteiten en slechts 20 procent aan uitdagende taken met een toegevoegde waarde. Bovendien zijn processen foutgevoelig. De business impact toont het onbenutte potentieel en een lage betrokkenheid van de werknemer aan.

De mogelijkheid om te leveren, betekent in deze context dat organisaties sneller en meer gepersonaliseerde diensten voor hun klanten verwachten, een verkorte time-to-market en verbetering in efficiëntie en effectiviteit. Robotic Process Automation (RPA) kan dat. Bij TriFinance passen we een holistische, procesgerichte en mensgerichte aanpak toe op RPA.

Meer info: Robotic Process Automation

Gemotiveerde mensen
TriFinance is een community van Me inc.® professionals, die werkzaam zijn binnen een stimulerende netwerkorganisatie, die kennis deelt en voortdurend groeit. Gemotiveerde professionals maken het verschil voor elke transformationele opdracht.

Meer info: hoe we doen wat we doen.

Verbeterde inzichten
De enorme hoeveelheid gegevens die bedrijven produceren, moet worden weergegeven in uitgebreide dashboards. Dit helpt het management bij het nemen van operationele beslissingen.
Moderne technologieën maken het voor ons gemakkelijker om deze gegevens samen te voegen, te filteren en te interpreteren.

Om beslissingen te kunnen nemen waar geen zekerheid over is, hebben we toekomstgerichte informatie nodig. Dat kan worden geproduceerd door het afwegen van de data en de bewijsvoering uit eerdere situaties. Algoritmen sporen trends op en kunnen dienen als basis voor gedragsvoorspelling.

Bedrijven zullen beslissingen kunnen nemen met behulp van tools die voorspellingen weergeven, op basis van een hoge waarschijnlijkheid van de resultaten en het identificeren van de belangrijkste risico's. TriFinance ondersteunt organisaties in het hele proces van het verzamelen van de relevante gegevens tot het omzetten ervan in voorspellende rapporten.

We ondersteunen ook de finance afdeling bij het toepassen van deze methodologieën om een planning gebaseerd op scenario’s te genereren. Door middel van big data en algoritmen worden verschillende scenario's gegenereerd en op het juiste moment aan leidinggevenden gepresenteerd.

Het vastleggen en modelleren van al deze gegevens is veel te complex en tijdrovend in uitvoeren, zonder het gebruik van functionaliteiten die voorspellingen weergeven. De finance afdeling zou deze functionaliteiten moeten omarmen. Zo vergroten ze hun toegevoegde waarde door een holistische kijk op de nabije toekomst, gebaseerd op alle relevante data die beschikbaar is.

Meer info: Reporting & Analytics

Enterprise IT
Technologie is een essentiële factor, maar wordt vaak gezien als een operationele kostenplaats. Met onze oplossingen voor workflow-digitalisering kan een organisatie de operationele IT-kosten omzetten in strategische investeringen die de kern vormen van een digitaal stappenplan.

Vaak resulteert een digitaal transformatieproces in het (opnieuw) selecteren van geschikte technologische oplossingen en/of het aankopen van nieuwe bedrijfssoftware. TriFinance begrijpt dat dit een lastige taak is waar veel op het spel staat. We zorgen voor structuur in het hele selectieproces, zodat een organisatie de beste software- en implementatiepartner kan kiezen voor hun behoeften. Meer info: link naar systeem & software selectie & ontwerp

Het framework rondom Governance legt de regels rond mensen, processen en systemen vast.

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS en Financial Institutions.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact