Expertises

Process Management

Uw uitdagingen

 • Businessprocessen end-to-end transparant maken
 • Processen optimaliseren voor betere prestaties
 • De processen in uw organisatie naar een hoger niveau tillen

Transformeer uw organisatie door de overkoepelende businessprocessen inzichtelijk te maken en deze te optimaliseren met technieken voor continue verbetering, strevend naar Operational Excellence.

Processen transparant maken

Het ontbreekt organisaties vaak aan kritisch inzicht in hun bedrijfsvoering. Met procesbeheer dat veelal plaatsvindt op afdelingsniveau, blijft het begrip van end-to-end processen beperkt en gefragmenteerd. Dat geldt ook voor hun raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden.

Bedrijven schrikken daarom vaak terug voor procesoptimalisatie. Ze durven geen verandering of nieuwe werkwijzen in te voeren omdat onduidelijk blijft wat er in de verste uithoeken van de organisatie gebeurt als ze processen aanpassen.

Het goed begrijpen van de organisatiestructuur, processen, systemen en controles is daarom de sleutel tot operational excellence en zorgt voor een eerste stap richting de bereidheid om te gaan transformeren.

Processen transparant maken en procesbewustzijn in organisaties realiseren.

Onze aanpak

TriFinance kan u ondersteunen bij het integreren van end-to-end processen, het uitwisselen van kennis en het creëren van transparantie. Daarbij kunnen belangrijke stappen worden gezet in het tillen van uw processen naar een hoger niveau en een cultuur van continue verbetering.

 1. Vaststellen procesniveau
  We beoordelen uw bedrijfsprocessen op hun volwassenheid, inclusief een kwalitatieve analyse van uw sterke en zwakke punten, een kwantitatieve scorecard en voorstel tot optimalisatie. Op basis van het niveau dat uw organisatie wil bereiken, ondersteunen wij u in het implementatietraject.
 2. Transparantie & inzicht
  We verzamelen, structureren, communiceren en delen procesinformatie. We gaan verder dan standaard flowchart-activiteiten en maken gebruik van de nieuwste technologieën voor bedrijfsmodellering om transparantie te creëren. We identificeren, beoordelen, visualiseren procesinefficiënties, -variaties en -afwijkingen. We maken hierbij gebruik van data-analyse en processmining-technologieën.
 3. Procesoptimalisatie
  Op basis van geïdentificeerde pijnpunten en knelpunten in de huidige processen, identificeren en prioriteren we mogelijkheden voor procesoptimalisatie en helpen we bij de implementatie. We geven de voorkeur aan een holistische aanpak die werkt op verschillende dimensies: governance, mensen, systemen, gegevens en het proces zelf.
 4. Continue verbetering
  Wij begeleiden u bij uw transformatie-initiatieven, ondersteunen u bij de verandering door een bottom-up benadering en een participatieve betrokkenheid, waarbij ruimte wordt gelaten voor initiatieven en feedback.


We verzamelen inzichten en visualiseren relaties, versterken het kennisbeheer, stimuleren de bereidheid om stapsgewijs te veranderen en zorgen ervoor dat procesinformatie uw organisatie op weg zet naar operationele uitmuntendheid.

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverlening wordt geleverd door FMS.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact