Expertises

Shared Services

Uw uitdagingen

  • Transactionele processen samenbrengen
  • Proceskwaliteit en controles in uw bedrijf verbeteren
  • Shared Service Centers inrichten, runnen, optimaliseren

Centraliseer en reorganiseer de ondersteunende processen van uw bedrijf voor meer kwaliteit en betere controles. TriFinance helpt u bij het inrichten en optimaliseren van uw shared service centers.

Shared Services Setup

Het opzetten en beheren van een shared service center is zeker niet nieuw, maar wel onze aanpak waardoor we in staat zijn om ook daadwerkelijk de kostenvoordelen en kwaliteitsverbetering te realiseren die beloofd zijn. Wij zien de opzet en inrichting niet als een technische exercitie, maar één waarin uw medewerkers de hoofdrol spelen.

Wij gaan verder dan de traditionele focus op arbeidsarbitrage en kostenbesparingen. We zetten shared service centers op om de proceskwaliteit en controles van uw organisatie te verbeteren.

Voortbouwend op vele succesvolle projecten, ondersteunen we u bij elke stap. We evalueren de voordelen, managen de transitie en trainen uw team. We gaan verder dan finance en controleren alle kritieke bedrijfsprocessen: van stamgegevens tot human resources en klantenservice.

In de opzet en inrichting van een Shared Services Center spelen uw medewerkers de hoofdrol.

SSC voor hogere kwaliteit en beter bediening

Onze consultants en experts beschikken over de nodige expertise om:

  • de haalbaarheid te beoordelen en de business case voor te bereiden;
  • de toekomstige status te definiëren inclusief alle aspecten van governance, organisatie, processen, controles en technologie;
  • het transitie-, project- en communicatieplan voor te bereiden;
  • de werkprocedures te documenteren, kennisoverdracht te garanderen en de juiste capaciteitsbehoefte te bepalen voor continue verbetering;
  • het team te rekruteren, trainen en ondersteunen, los van de locatie;
  • de overgang naar de nieuwe structuur te begeleiden en te bewaken;
  • de processen en controles te borgen en verder te verbeteren.

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact