Expertises

Treasury & Working Capital Management

Uw uitdagingen

 • Meer liquiditeit genereren uit werkkapitaal
 • Implementeren van processtandaardisatie en automatisering
 • Credit Management op strategisch niveau brengen

Goed en effectief werkkapitaalmanagement en grip op uw balansontwikkeling zijn essentieel voor uw organisatie voor financiering van investeringen, innovaties en de groei van uw onderneming.

Treasury & Asset Liability Management

Asset Liability Management (ALM) wordt in de financiële wereld gebruikt om de langetermijnverplichtingen af te zetten tegen het (belegd) vermogen.

Deze wijze van risicobeperking verschaft inzicht in de toekomstige ontwikkeling van uw financiële verplichtingen en geeft u de mogelijkheid het huidige beleid te analyseren, evalueren en waar nodig aan te passen op uw (groei)ambities en te onderbouwen naar stakeholders.

Elke onderneming heeft in meer of mindere mate financiële doelstellingen. Treasury omvat alle activiteiten omtrent het beheersen, besturen van en toezicht houden op de financiële posities en geldstromen en de hiermee verbonden risico’s.

Wij helpen financiële instellingen bij deze activiteiten door een toekomstbestendige financiële structuur te bedenken en in te richten in dialoog met de klant. Hierbij valt te denken aan het inrichten of optimaliseren van processen en risicomanagement (waaronder valuta-, rente-, krediet-, liquiditeits- en solvabiliteit risico's).

Wij hebben ervaring met onder andere de volgende Asset Liability Management trajecten:

 • Global Regulatory Reporting bij een beursgenoteerde verzekeraar
 • ALM Risk en Proces Management bij een Nederlandse grootbank
 • International Stakeholder Projectmanagement bij een verzekeringsmaatschappij
 • Legacy Portfolio Transaction Services bij een Nederlandse grootbank
 • Cash Management bij een beursgenoteerde grootbank


Wensen en business requirements bespreken we met de klant. We bepalen gezamenlijk wat de vereisten zijn van zowel business als stakeholders.

We richten het proces in waarbij een van onze ervaren Project Consultants de regie neemt en een centraal aanspreekpunt binnen de organisatie vormt. Samen stellen we afspraken op en bepalen we wanneer er sprake is van succes. Zo groeien we samen met u naar de gewenste, toekomstbestendige en regelconforme oplossing.

Typerend voor TriFinance is een op uw organisatie afgestemde aanpak met participatieve inbreng.

Credit Management & Incasso

We kunnen zeer complexe processen in credit management eenvoudig maken door deze (her) in te richten om zo maximale inning van vorderingen tot stand brengen.

Een goed facturatie- en aanmaningsproces vereist aangepaste automatisering en een hoge kwaliteit van de masterdata over debiteuren. We kunnen u met beide helpen.

In een participatieve aanpak zorgen onze experts in contract- en claimmanagement samen met u voor heldere processen en protocollen. Onze werkwijze kenmerkt zich door:

Procesoptimalisatie
End-to-end procesmatig werken is de sleutel tot succes. We gebruiken onze pragmatische quickscan-methodologie om processen in kaart te brengen, te analyseren en te optimaliseren.
Om de huidige situatie vast te leggen, maken we gebruik van data-analyse, interviews en observatie. Na toetsing met best practices creëren we de vervolgstappen naar de gedefinieerde situatie.


Toolselectie en implementatie
Goede mensen en gestroomlijnde processen dienen ondersteund te worden door de juiste systemen. TriFinance ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar een ideale oplossing.
We kunnen daarvoor terugvallen op onze kennis van master data management & governance en de captatie van reële technologiebehoeften. We delen ook onze inzichten in de beschikbare tools op het vlak van credit management. Onze Project Managers bewaken de timing, kwaliteit en scope van de implementaties.
Liever volledig ontzorgd? TriFinance neemt het proces van facturatie tot incasso van uw debiteuren uit handen. Dit doen we door inzet van ervaren teams die:

 • pragmatisch werken door een oplossing te implementeren en een hands-on aanpak te combineren met hoge kwaliteit. Naast sector- en technische kennis bieden wij financiële en juridische expertise;
 • transparantie leveren in project en prijs door vooraf heldere doelstellingen te formuleren en periodiek te rapporteren over voortgang, forecast en resultaten. Onze prijs is kostendekkend en variabel, vertrekkende van gerealiseerde doelen of besparingen;
 • continuïteit waarborgen door afbreukrisico’s te voorkomen. Wij waarborgen kennis en capaciteit, en de op- en afschaling van capaciteit op basis van behoefte.

Working Capital Management

Na de financiële crisis zijn omzetten weer gestegen. Hierdoor ligt er minder druk op de kosten en daarmee op het verkrijgen van inzichten in het betaalgedrag van klanten.

De beheersing van het werkkapitaal blijkt voor bedrijven een grote uitdaging. Onverkoopbare voorraden, binnenkomende betalingen die achterblijven en dat terwijl de uitgaande betalingen doorlopen.

Hoeveel zicht heeft uw organisatie bijvoorbeeld op financiële beslissingen die genomen worden door stakeholders vanuit inkoop, verkoop of marketing? Of op de impact van deze beslissingen op het werkkapitaal?

Lees meer

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact