Sectoren

Publieke sector & non-profit

Uw uitdagingen

  • Talentschaarste en pieken in werkbelasting aanpakken
  • Omgaan met een snel veranderende digitale omgeving
  • Ontwikkelen van meer klantgerichte diensten

Voor zowel publieke als non-profit organisaties is het belangrijk om klantgericht te zijn, talent aan te trekken, digitale innovatie te omarmen en
financieel meer in controle te zijn.

Publieke sector vandaag de dag

De publieke sector en non-profitorganisaties worden geconfronteerd met belangrijke sociaal-economische veranderingen, zoals demografie, een krappe arbeidsmarkt en een zich steeds verder terugtrekkende overheid.

Technologie heeft invloed op zowel werknemers in de publieke sector als op de dienstverlening aan burgers en interne klanten. Het vaardigheidsniveau van medewerkers is onvoldoende afgestemd op technologische ontwikkelingen. Openbare diensten moeten worden afgestemd op de behoeften van deze klanten.

Het is absoluut noodzakelijk dat de sector zijn servicemodel en interne organisatie aanpast aan voortdurend veranderende regels, controles en voorschriften.

Nieuwe wetgeving confronteert ondernemingen in de publieke sector met fusies, transformaties, veranderingen en procesoptimalisatie. Om flexibel om te gaan met deze uitdagingen, vragen ze vaak om deskundige ondersteuning.

Sectorspecifieke kennis

Aangezien de sector primair streeft naar een correcte openbare dienstverlening, in plaats van winst te maken, hebben adviespartners specifieke contextuele kennis en een nauwkeurig begrip van de doelstellingen van de diverse overheidsorganisaties nodig.

Sectorspecifieke kennis is precies wat TriFinance te bieden heeft. Door uitgebreide praktische ervaring beschikken onze zeer gemotiveerde consultants over diepgaande kennis van de interne organisatie van verschillende openbare instellingen.

Ze weten uit ervaring dat het beslissingspad in projecten in de publieke sector sectorspecifieke patronen volgt, omdat transformatie- en veranderingsprojecten in de publieke sector brede steun nodig hebben in de politieke samenleving en het openbaar bestuur.

Door onze consultants te begeleiden, zorgen we ervoor dat ze uw project altijd een stap verder brengen. De combinatie van expertise, vaardigheden, begeleiding en praktische ervaring zorgt ervoor dat onze consultants u praktische oplossingen bieden.

Operationele ondersteuning

De Nederlandse arbeidsmarkt is krap en zeer competitief, ook in de publieke sector. Als uw organisatie te maken heeft met uitdagingen die bepaalde expertise vereisen, kunnen wij u helpen met onze deskundige ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van uw organisatie. We integreren een of meer van onze ervaren consultants in elke afdeling of functie, variërend van (openbare) inkoop, faciliteit, beleidsvoorbereiding en ruimtelijke ordening tot financiering.

Dankzij ons uitgebreide netwerk van consultants en interim-managers, kunnen we een hoge beschikbaarheid garanderen, zowel op fulltime als parttime basis.

Lees meer over onze Transition & Support-service.

Pragmatisch advies

Beslissingen, transformaties, nieuwe regels en voorschriften kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen en processen of systemen in uw organisatie beïnvloeden.

We hebben een bewezen staat van dienst in het helpen van organisaties in de publieke sector bij de impactanalyse van nieuwe regelgeving. Met onze beoordeling kunt u anticiperen op mogelijke wijzigingen en daar naar handelen.

Om waarde te creëren voor onze klanten in de publieke sector, gaan we verder dan advies. Door middel van co-creatie ontwikkelen we businesscases die de financiële en operationele details bevatten die beleidsmakers nodig hebben om geïnformeerde beslissingen te nemen. Daarnaast leveren we:

Financiële en operationele analyses of risicoaudits

  • Algemene advies- en/of analyseopdrachten
  • Bouwen en evalueren van openbare budgetten (BBC) en hun architectuur
  • Managementrapportages

Sectorspecifieke kennis is precies wat TriFinance te bieden heeft

Proces- en project management

Net als veel andere organisaties ontbreek het organisatie in de publieke sector vaak aan kritisch inzicht in hun activiteiten. Het begrip van hun end-to-endprocessen is over het algemeen beperkt en gefragmenteerd.

Wij geloven dat een duidelijk begrip van de organisatiestructuur, processen, systemen en controles de sleutel is tot operationele uitmuntendheid en de eerste stap richting transformatiebereidheid.

Concreet ondersteunen we lokale autoriteiten door hun processen op pragmatische wijze te controleren. Onze experts brengen kernprocessen in kaart en optimaliseren en/of implementeren deze op elk organisatieniveau.

Internal control statement

De gemeenteraad kan zijn controlerende taak maar goed uitvoeren als de gemeentelijke organisatie voldoende transparant is. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeentelijke organisaties grip krijgen op hun interne processen en de bijbehorende financiële huishouding.

Gemeenten in Nederland moeten zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig besteden en het college van B&W moet uiterlijk 2021 minimaal een rechtmatigheidsverklaring voorleggen.

Ze dienen ook inzichtelijk te maken dat gemeenschapsgeld verantwoord en doelmatig wordt ingezet. Deze nieuwe verantwoordingseis kan worden aangegrepen om de organisatie te verbeteren met als doel bijvoorbeeld meer grip te krijgen op het sociaal domein (jeugdzorg), zowel in kwalitatief als in financieel opzicht.

Dienstverlening vastleggen, net als de controleactiviteiten die hiervoor worden uitgevoerd, vraagt extra inspanningen van gemeentelijke organisaties, terwijl de medewerkers nu al veelvuldig worden overvraagd.

Wij kunnen uw organisatie helpen met het beschrijven, optimaliseren en rapporteren van dienstverlening en onderliggende controlewerkzaamheden, inclusief rapportages en verantwoording (waaronder een Internal Control Statement).

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact