Blog

Gebrek aan motivatie? Maak er werk van!

29 maart 2023
Marieke van der Aa Corporate recruiter | Financial Institutions Nederland Connect on Linkedin

Motivatie geeft energie. Het maakt dat je zin hebt om aan je dag te beginnen. Maar als de motivatie ontbreekt, dan kost het energie. Dan wordt het een opgave om je dag op te starten. Dat begint vaak al ‘s ochtends zodra de wekker gaat: Drie keer snoozen voordat je opstaat en moeite om de dag door te komen. Iedereen maakt wel eens zo'n dag mee, maar als het bij jou geregeld voorkomt, dan mis je misschien wel motivatie in je werk of andere dagelijkse bezigheden. De vraag is: Hoe vind jij de juiste motivatie terug? Worstel jij met deze vraag en wil je weer gemotiveerd aan het werk? In dit artikel vertel ik je wat jij zelf kunt doen om de motivatie weer terug te vinden.

Korte of lange termijn

Motivatie is niet vanzelfsprekend. Het is complex en het vraagt bovenal om voortdurende inspanning. Het is goed om onderscheid te maken tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie gaat om factoren van buitenaf, die jou (een korte tijd) stimuleren. Dat kan een positieve stimulans zijn: ‘als ik mijn targets haal, dan ontvang ik een bonus’. Een nadeel is dat deze externe factoren alleen zorgen voor een korte eenmalige boost. Dit kan een goede impuls zijn om je draai weer te vinden. Maar voor een langer durende 'energy boost' is het belangrijk, dat je werk maakt van jouw intrinsieke motivatie.

Zo maak je er werk van!

Er zijn 4 factoren waarmee je jouw intrinsieke motivatie stimuleert. Ik benoem ze hieronder en geef je een korte toelichting hoe je dit toepast in je werk.

1. Plezier hebben in je werk!

De belangrijkste factor. En daarom begin ik ermee. Plezier hebben betekent niet, dat iedere werkdag leuk moet zijn. Maar het betekent wel, dat je blij bent met het werk dat je doet. Als jij jouw werk doet vanuit een bepaalde interesse en het geeft je ook nog eens voldoening, dan is dit een hele sterke motivator.

Onderzoek voor jezelf wanneer jij het meeste plezier hebt in je werk. Zit het plezier bijvoorbeeld in specifieke taken of verantwoordelijkheden? Of het leren van nieuwe vaardigheden en het toepassen van kennis? Dan zijn dit de elementen die de boventoon moeten voeren in jouw werkzaamheden. Hiermee stimuleer je namelijk jouw intrinsieke motivatie.

Als jij werk doet vanuit een bepaalde interesse en het geeft je ook nog eens voldoening, dan is dit een hele sterke motivator.

2. Autonomie

De mate waarin je zelf je werk kunt inrichten naar jouw inzicht en behoeften, heeft invloed op jouw intrinsieke motivatie. Meer autonomie versterkt de motivatie. Besef wel, dat met de toename van meer vrijheden in je werk, je ook meer verantwoordelijkheden krijgt. Wanneer jij zelf de beslissingen neemt, is het ook aan jou om voor het resultaat in te staan. Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel is dan ook een must om meer autonomie te kunnen aanvaarden.

Om meer autonomie te ervaren in je werk, is het belangrijk om goede afspraken te maken. Welk resultaat lever je op en welke deadlines zijn er? Wanneer ben je bereikbaar? Door goede en concrete afspraken te maken over hetgeen je oplevert, kun je zelf bepalen hoe je het afgesproken resultaat bereikt. Je hebt dus zelf invloed op de mate van autonomie in je werk.

Zelf bepalen hoe je het afgesproken resultaat bereikt.

3. Competentie

In je werk wil je jouw talenten kunnen inzetten. Ook zoek je uitdaging om jezelf verder te ontwikkelen. Belangrijk is dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en leervermogen. Men spreekt hier ook wel van een ‘growth mindset’: nieuwsgierig zijn, open staan om te leren en actief feedback opzoeken. Ook als het even tegen zit.

Om vertrouwen te krijgen in je eigen competenties en mogelijkheden is het belangrijk om jouw ontwikkeling concreet te maken en te vertalen naar kleine acties: Wat ga je vanaf morgen anders doen? Door het klein te maken, zie je sneller het resultaat van je eigen handelen. Met deze ‘kleine’ successen neemt je motivatie toe en zul je ook met meer zelfvertrouwen grotere uitdagingen aanpakken.

Growth mindset: nieuwsgierig zijn, open staan om te leren en actief feedback opzoeken. Ook als het even tegen zit.

4. Verbondenheid

Een band opbouwen met je collega’s en waardering ontvangen zijn belangrijke elementen in je werk. Beide zorgen dat je je extra gedreven voelt om kwalitatief werk af te leveren en een goed resultaat neer te zetten. Om deze verbondenheid te voelen is een positieve werkomgeving van belang. Wees je ervan bewust, dat je hier zelf ook invloed op hebt en lever hier een actieve bijdrage aan.

Mis je door het thuiswerken het informele contact met collega’s? Of mis je de connectie met de missie en doelen van de organisatie? Neem dan zelf het initiatief. Organiseer laagdrempelige (online) momenten om met je collega’s in gesprek te gaan. Niet alleen informatief en werkgerelateerd, maar creëer ook momenten voor écht persoonlijk contact.

Wees je ervan bewust, dat je zelf ook invloed hebt op een positieve werkomgeving en lever hier een actieve bijdrage aan.

Neem zelf de regie: Maak er werk van!

Je hebt zelf invloed op deze vier factoren. Door zelf de regie te nemen en keuzes te maken, kun je jouw eigen motivatie versterken. Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf. Je kunt dus niet van anderen verwachten dat zij het initiatief nemen om de omstandigheden voor jou beter te maken. Jij bent de initiatiefnemer: het gaat immers om jouw eigen werkgeluk.

Soms is een simpele handeling voldoende. Door bijvoorbeeld een dagelijkse online lunch in te plannen met collega’s. Soms zul je jezelf meer moeten uitdagen en kritische vragen durven stellen. Bepaalde oplossingen kosten tijd. De conclusie kan ook zijn dat je niet meer op de juiste plek zit. Dan wordt het tijd om te onderzoeken welke werkomgeving en functie beter bij je past.

Met andere ogen naar werk kijken

Beoordeel een mogelijke nieuwe functie of een potentieel nieuwe werkgever op de vier bovenstaande criteria. Dit zal een hele andere manier zijn om naar een nieuwe baan te kijken dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Maar juist die andere blik kan tot een verrassend en goed passend resultaat leiden. Als je werk maakt van jouw motivatie, dan leidt dit zeker tot waardecreatie. Het maakt jou als professional nog waardevoller dan je nu al bent.

Meer weten over het onderwerp motivatie?

Wil je je verder verdiepen in het onderwerp motivatie? Zoek dan naar publicaties van Dan Arlie of Richard Ryan en Edward Deci. Dit zijn wetenschappers, die interessante werken over dit onderwerp hebben geschreven.

Economies of Motivation®

Wij vinden dat werk leuk moet zijn. Het moet leuk zijn om te werken, want mensen komen op de eerste plaats.

Doordat wij mensen op de eerste plaats zetten groeien we door de groei van onze mensen. Om mensen hard te laten groeien, richten we ons op de krachtigste menselijke drijfveer: intrinsieke motivatie.

Ontdek wat onze visie op motivatie voor jou kan betekenen.