Blog

Thomas de Ruiter en BTE Groep helpen elkaar in besluitvorming

25 juni 2024
Thomas de Ruiter Project Consultant Connect on Linkedin
Robin van Casteren Communication Manager Connect on Linkedin

Thomas werkt nu vijf jaar bij TriFinance. Met zijn master Strategisch Management en verschillende ervaringen in de Finance-sector, weet hij precies wat hij wil. “Ik weet door mijn opdrachten bij BTE Groep dat ik zo dicht mogelijk bij de business wil blijven én opdrachten wil uitvoeren met veel vrijheid en verantwoordelijkheden.” In dit artikel kijken we naar hoe hij zijn kennis en ervaring inzet voor zijn huidige opdrachtgever.

Uitdagingen bij BTE Groep

Thomas begon in het voorjaar van 2021 bij Romein Beton B.V., onderdeel van de BTE Groep. Hier introduceerde hij een nieuwe manier van rapporteren, gericht op projectresultaten in plaats van productieresultaat. Een essentiële shift die van toegevoegde waarde was voor de financiële inzichten en om te voldoen aan de rapportageverplichting. Na een korte periode bij een andere opdrachtgever keert Thomas terug bij BTE Groep. Ditmaal voor een kostenverdeelstaat en projectbewaking bij Vebo Beton & Staal, een financieel complexere en grotere entiteit. BTE Groep heeft op haar beurt Thomas laten inzien welke type projecten hij ambieert.

Bij Vebo Staal hadden we te maken met zo’n 8 variabelen, maar bij Vebo Beton zijn er misschien wel 38 variabelen waarin mutaties kunnen voorkomen gedurende het project”, aldus Thomas.

Betere inzichten en besluitvorming

Bij Vebo Staal werkte Thomas aan de transformatie van de interne bedrijfsvoering. Hij implementeerde een systeem, waarbij financiële data uit projectgegevens worden gefilterd en gevisualiseerd in een Power BI-dashboard. Hierdoor krijgt het bedrijf nu inzicht in de prestaties van verschillende projecten en kunnen ze proactief sturen op basis van data in plaats van reactief te handelen op basis van achteraf verkregen cijfers. Dit resulteert in betere controle over de projecten en een verbeterde besluitvorming door het optuigen van een zelflerende projectorganisatie. Nu Thomas alleen nog bij Vebo Staal komt voor een potje tafeltennis, is een vergelijkbaar traject gestart voor Vebo Beton. “Bij Vebo Staal hadden we te maken met zo’n 8 variabelen, maar bij Vebo Beton zijn er misschien wel 38 variabelen waarin mutaties kunnen voorkomen gedurende het project”, aldus Thomas.

Loop je even vast of mis je net een stukje van de puzzel bij de opdrachtgever, dan kan je als consultant altijd bij je collega’s van TriFinance terecht.

De rol van TriFinance

De steun en resources van TriFinance zijn essentieel in het succes van Thomas’ projecten. Door de expertgroepen en mentoring binnen de organisatie heeft hij altijd een kennisvangnet. Zo zit hij in de expertgroep Projectcontrol en kan hij altijd bij zijn collega’s aankloppen: “Loop je even vast of mis je net een stukje van de puzzel bij de opdrachtgever, dan kan je als consultant altijd bij je collega’s van TriFinance terecht. Ik heb tijdens dit project gebruikgemaakt van de kennis van een Power BI-expert en van een collega die Registeraccountant is, zodat ik zeker weet dat ik op de juiste manier handel in alle uiteenlopende factoren.” Tijdens deze opdracht heeft hij geen gebruikgemaakt van aanvullende trainingen, maar dit is wel altijd een optie bij TriFinance.

Concrete resultaten

Hoewel Thomas’ opdracht bij Vebo Beton & Staal nog loopt, zijn de resultaten al duidelijk zichtbaar. De projectadministratie is verbeterd, waardoor er nu inzicht is in afwijkende resultaten en de oorzaken daarvan. Dit stelt de organisatie in staat om sneller en beter bij te sturen, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen en efficiëntere processen. “Er lopen zoveel waardestromen in dit bedrijf en de resultaten zien er na dit project goed uit en zijn nu ook verklaarbaar. Concrete cijfers zal ik hier niet neerzetten, maar de organisatie ervaart nu meer grip op hun processen en kan nu de impact realtime inzien en waar nodig bijsturen.” Thomas heeft niet alleen voor verbeteringen gezorgd bij zijn opdrachtgever, maar ook voor een duurzame oplossing die blijft werken na zijn vertrek.

Thomas hoopt na zijn huidige opdracht weer een opdrachtgever te vinden waar hij zijn ei kwijt kan: “het liefst een plek waar ik mij verder kan ontplooien in projectmanagement met een financieel raakvlak. Een opdrachtgever die mij de vrijheid geeft om zaken op mijn eigen manier aan te pakken, maar waarbij ik ook de verantwoordelijkheden draag. Als ik dat weer vind, dan duik ik er weer vol energie in!”

Met consultants als Thomas, en de ondersteunende kracht van TriFinance, blijft de organisatie een betrouwbare partner voor bedrijven die streven naar doorlopende verbetering en duurzame resultaten.