Blog

Processen beheren en verbeteren in de praktijk

14 januari 2022
Leon Harinck BCB Leader Financial Management Services Connect on Linkedin

Vanmorgen sprak ik mijn collega, Karim, tijdens een koffiemoment. Hij vertelde over zijn ervaring met het bezoek aan een restaurant afgelopen weekend. Met een lach om zijn mond vertelde hij, dat het restaurant de processen na een jaar sluiting niet echt meer op orde had. Het reserveringssysteem had moeite met het verwerken van de bezoekersaantallen per tafel vanwege de snel wijzigende regelgeving. De jassen werden bij binnenkomst niet aangenomen, de plek van de tafel stond niet juist in het systeem, etc…. Zo ontbreekt het veel organisaties vaak aan kritisch inzicht in hun bedrijfsvoering als gevolg van snel wijzigende omstandigheden. Met procesbeheer op afdelingsniveau of serviceniveau blijft het begrip van end-to-end processen veelal beperkt en gefragmenteerd. Dat geldt ook voor de raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden met andere afdelingen en schakels in het proces.

Processen transparant maken, aanpassen en bewustzijn realiseren

Bedrijven schrikken daarom vaak terug voor procesoptimalisatie. Ze durven geen verandering of nieuwe werkwijzen in te voeren omdat onduidelijk blijft wat er in de organisatie gebeurt als ze processen aanpassen. Het goed begrijpen van de organisatiestructuur, processen, systemen en controles is daarom de sleutel tot operational excellence en een positieve klantervaring.

Procesmanagement aanpak

Wij ondersteunen organisaties bij het integreren van end-to-end processen, het uitwisselen van kennis en het creëren van transparantie. Daarbij kunnen belangrijke stappen worden gezet in het naar een hoger niveau tillen van uw processen en het realiseren van een cultuur van continue verbetering.

1. Huidige procesinrichting

We beoordelen uw huidige bedrijfsprocessen op hun volwassenheid, inclusief een kwalitatieve analyse van uw sterke en zwakke punten, een kwantitatieve scorecard en voorstel tot optimalisatie. Op basis van het niveau dat uw organisatie wil bereiken, ondersteunen wij u in het implementatietraject.

2. Transparantie & inzicht

We verzamelen, structureren, communiceren en delen procesinformatie. We gaan verder dan standaard flowchart-activiteiten en maken gebruik van de nieuwste technologieën voor bedrijfsmodellering om transparantie te creëren. We identificeren, beoordelen, visualiseren proces inefficiënties, -variaties en -afwijkingen. We maken hierbij gebruik van data-analyse en process mining-technologieën.

3. Procesoptimalisatie

Op basis van geïdentificeerde pijnpunten en knelpunten in de huidige processen, identificeren en prioriteren we mogelijkheden voor procesoptimalisatie en helpen we bij de implementatie. We geven de voorkeur aan een holistische aanpak die werkt op verschillende dimensies: governance, mensen, systemen, gegevens en het proces zelf.

4. Procesmanagement en procesverbetering

Wij begeleiden u bij uw transformatie-initiatieven, ondersteunen u bij de verandering door een bottom-up benadering en een participatieve betrokkenheid, waarbij ruimte wordt gelaten voor initiatieven en feedback.

We verzamelen inzichten en visualiseren relaties, versterken het kennisbeheer, stimuleren de bereidheid om stapsgewijs te veranderen en zorgen ervoor dat procesinformatie uw organisatie op weg zet naar operationele uitmuntendheid.

Spreekt deze aanpak je aan? Zou je deze ook in de praktijk vorm willen geven? Zet dan de volgende stap in jouw groeiproces en bekijk onderstaande vacatures op het gebied van procesmanagement.