Reference case

TriFinance maakt belofte waar: Project Consultant Shan groeit binnen drie jaar vanuit een operationele rol naar beleidsmaker

16 november 2022
Shan Yuan Tai Project Consultant Connect on Linkedin
Marieke van der Aa Corporate recruiter | Financial Institutions Nederland Connect on Linkedin

“Uit een project of opdracht valt altijd meer te halen dan op voorhand het geval lijkt. Kijk niet alleen wat er moet gebeuren maar neem de regie en bepaal zelf waar je impact op wilt hebben.” Dat advies komt van onze consultant Shan Yuan Tai. Hij nam zelf de regie in zijn loopbaan en groeide binnen drie jaar van een operationele rol als quality checker op KYC door naar een beleidsmakende rol op Risk & Compliance met internationale impact.

Shan studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt geruime tijd voor TriFinance, in het expertisedomein Risk & Compliance. Zijn eerste project liep bij één van de Nederlandse grootbanken in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en het voorkomen van terrorismefinanciering. Diverse financiële instellingen waren tekortgeschoten bij de naleving van de wetgeving en hadden forse boetes gekregen.

Neem de regie, zoek naar mogelijkheden om het verschil te maken.

Operationeel Quality Checker (QC)

Die tekortkomingen uit klantendossiers halen, werd Shans eerste opdracht. Shan: “Klanten kregen geen of een te lage risicoclassificatie, de periodieke reviews waren niet op orde en de alerts uit de transactiemonitoring werden niet tijdig behandeld”.

Als Independent Quality Checker (IQC) ging Shan aan de slag in een project waarin het ging om 50.000 klantendossiers. Shan: “We werkten met twee buitenlandse partners, die risicobeoordelingen schreven en risicoclassificaties vastlegden. We beoordeelden hun werk en keurden de dossiers al dan niet goed, kijkende naar wet- en regelgeving. Werken in zo’n internationale omgeving, waar Engels de voertaal was, vond ik een heel prettige uitdaging.”

Kennisdelen en team aansturen

De afdeling begon met vijftien en groeide naar veertig medewerkers. Shan nam het initiatief om nieuwkomers te trainen, de kwaliteit van het werk te verhogen en te helpen bij het aansturen van het team. “Gaandeweg verminderde de stroom aan dossiers. Hierdoor kreeg ik de ruimte om binnen het project een extra opdracht op te pakken als opleider en vervolgens als CDD coach en adviseur bij een gelieerde organisatie”.

De klant was enthousiast over ons verslag, de TriFinance-aanpak en mijn werkwijze.

Opleiden en trainen

Shan over dit project: “Ik trainde er de Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering (CDD/AML) analisten van de zakelijke afdeling en ik nam deel aan de vergaderingen van het hoogste orgaan “Risk Committee” dat besliste over het al dan niet accepteren of offboarden van klanten. Dat was allemaal best wel spannend. Ik nam bovendien het initiatief voor het opstellen van een managementrapportage over CDD, met verbeterpunten op de korte en de lange termijn. De klant was enthousiast over ons verslag, de TriFinance aanpak en mijn werkwijze. Als teamlead stuurde ik een team van quality checkers aan. Tegelijkertijd groeide de afdeling en verdubbelde het aantal leden van veertig naar tachtig. Dat vereiste een strakke sturing op het uniformeren van werkwijzen en organiseren van een learning loop.”

In het aansturen van zijn team, maakte Shan het zijn taak om zijn team zo snel mogelijk zelfsturend te maken. Hij noemt dat een “interessante paradox”. Dat lukte zo goed, dat hij daarop andere taken op zich nam dan die rond het operationele werk: Hij nam het gehele proces onder de loep om de kwaliteit van de afdeling te verhogen. Shan: “Uiteindelijk had ik na een periode van twee jaar het gevoel dat ik alles uit de opdracht had gehaald. Ik leverde absoluut nog een bijdrage aan het project, maar het project droeg niet meer evenveel bij aan mijn groei.”

Het blijft puzzelen en wegen hoe het Customer Due Diligence beleid toe te passen in de verschillende regio’s wereldwijd.

CDD-beleid maken

Binnen TriFinance gaf hij aan, dat hij zijn kennis over CDD verder wilde verdiepen in een internationale omgeving. Nu werkt hij aan een project waarbij hij het CDD-beleid voorschrijft voor alle buitenlandse regio’s wereldwijd. Shan: “Over beleid heeft iedereen wel iets te zeggen en ik zit regelmatig in calls met experts en leiders over de hele wereld. Als Nederlandse bank is de klant gebonden door de wet- en regelgeving hier. Het blijft puzzelen en wegen hoe het Customer Due Diligence beleid toe te passen in de verschillende regio’s wereldwijd.” Shan benadrukt al veel te hebben geleerd tijdens de implementatie van het wereldwijde beleid.

Ook nam hij, in december vorig jaar, samen met collega’s het initiatief om een periodieke review op te zetten. Een review waarin de way of working verbetert met behulp van de ideeën en input vanuit de mensen van het team. Samen even een stap terugnemen om te kijken naar de processen: wat voegt waarde toe en wat is verspilling. Samen werken aan het verbeteren van de huidige standaard. Deze periodieke review vindt nu met regelmaat plaats, waarbij Shan het organiseren van deze periodieke review op zich neemt. Shan: “Soms komen organisaties, door de dagelijkse werklast, niet toe aan verbetering. Door hier periodiek bij stil te staan onderzoeken we hoe zaken efficiënter en effectiever kunnen gebeuren, waardoor we onze processen continu blijven verbeteren. Met het team en voor het team.”

Ik nam zelf de regie in handen en heb andere taken opgepakt naast mijn primaire opdrachten. Daardoor geef ik richting aan mijn opdracht en ontwikkel ik mezelf meer.

Neem de regie

“Neem de regie.” Ik heb die uitspraak van onze Business Leader, Rob Smeets, op mijn lijst met favorieten geplaatst”, stipt Shan aan. Hij ziet naar eigen zeggen meerdere rode draden in de ontwikkeling van zijn loopbaan en zijn groeipad bij TriFinance. “Wanneer het over witwassen van geld en het financieren van terrorisme gaat, liggen mijn opdrachten in het Compliance vakgebied. Daarnaast werk ik veelal aan opdrachten in een internationaal speelveld waar Engels de voertaal is. Waardoor ik stappen vooruit heb gezet in Compliance-vraagstukken in een internationaal speelveld. Ik nam zelf de regie in handen waardoor ik veel heb opgepakt waar ik energie van krijg en heb ik mezelf tegelijkertijd snel en breed ontwikkeld.”


Shan vertelt tot slot dat je door zelf de regie te nemen je meer uit een project kunt halen dan aanvankelijk gedacht. “Dat doe je door in gesprek te blijven met het management, door in verbinding te blijven, te weten wat zich op je afdeling afspeelt en waar echt behoefte aan is.

Get in touch

Wil jij ook eens vrijblijvend praten over je ambities en carrièremogelijkheden? Neem dan contact op met Marieke, zij helpt je graag verder,

Marieke van der Aa
06 81 32 76 86
marieke.vanderaa@trifinance.nl