Artikel

ViDA: De uitdagingen van de EU BTW-Hervorming

16 januari 2024
Luc Godfroid Expert Manager O2C • Financial Management Services Connect on Linkedin

De weg naar de implementatie van ViDA is nogal een complexe exercitie.

In 2021 werd de Europese Unie geconfronteerd met een BTW-gat van 69 miljard euro. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren, benadrukt het nog steeds de enorme uitdagingen voor regeringen in heel Europa. Een groot deel van dit tekort wordt toegeschreven aan internationale BTW-fraude. Andere bijdragers aan het gat zijn liquidaties van bedrijven, inefficiënties in belastingadministratie, en legale belastingstructuren binnen bedrijfsorganisaties.

Om het BTW-gat te dichten, werkt de EU aan een initiatief dat tot doel heeft de huidige BTW-structuur in 27 lidstaten te moderniseren en te vereenvoudigen. Hoewel de doelen van dit initiatief, genaamd ViDA (VAT in the Digital Age), bewonderenswaardig zijn, is de weg naar de implementatie ervan vol met complexiteiten.

We hebben onder ander 3 complexiteiten uitgelicht:

1. Uniforme adoptie:

Voor de effectiviteit van ViDA is een unanieme adoptie over alle EU-lidstaten vereist. Dit is een monumentale taak, gezien het feit dat elk land zijn eigen belastingstelsels en BTW-regelgevingen heeft. De behoefte aan uniformiteit kan landen dwingen hun bestaande infrastructuren te herzien, met aanzienlijke kosten en administratieve uitdagingen tot gevolg. Een ander obstakel kan de tijdlijn zijn. Hoewel de invoering is uitgesteld van 2028 naar 2030, zou men kunnen stellen dat, zelfs met de gegeven verlenging van 2 jaar, het nog steeds erg ambitieus is.

2. Hoge Implementatiekosten:

Naast de lidstaten zouden grote bedrijven, vooral actief in meerdere EU-landen, aanzienlijke kosten moeten maken. Aanpassing aan ViDA zou betekenen dat ze hun BTW-rapportagesystemen moeten herzien, personeel trainen, en naleving overal moeten waarborgen. Voor velen zou dit kunnen betekenen dat ze aanzienlijke middelen en tijd moeten omleiden, zonder direct rendement op investering.

3. Uitdagingen Platformeconomie (globale handel):

De opkomst van de platformeconomie, inclusief alles van e-commerce shops tot reis- of huur- platforms, presenteert unieke BTW-uitdagingen. Deze platforms faciliteren vaak grensoverschrijdende transacties, waardoor de BTW-inning en -naleving een complexe aangelegenheid wordt. ViDA's aanpak voor alle gevallen kan mogelijk niet voldoen aan de moeilijkheden van elk platform, wat kan leiden tot mazen in de wet en verdere BTW-afwijkingen.

Conclusie

Hoewel ViDA uitzicht biedt op een gestroomlijnde BTW-toekomst, zijn er aanzienlijke uitdagingen bij de implementatie en uitrol over de lidstaten, en is het maar de vraag of het überhaupt ooit tot een wet komt.

Dus blijft onverminderd overeind dat bedrijven die betrokken zijn bij internationale facturering op dit moment worden geconfronteerd met een ontmoedigende taak om zich een weg te banen door dit diverse regelgevende landschap. De afwezigheid van Europese uniformiteit, gecombineerd met de honderden beschikbare bronnen die de specifieke status van elke lidstaat weergeven, maakt dit een uiterst tijdrovende oefening wanneer je internationale goederen of diensten aanbiedt.

Om bedrijven te helpen om up-to-date te blijven, biedt Electronic Invoicing Global een uitgebreide database, met inzichten in e-facturatie, e-handtekeningen en e-archiveringsregels in meer dan 130 landen. Zo kun je gerust internationaal zaken doen en compliant blijven.