Artikel

Werknemer kiest meer dan ooit werkgever

30 november 2021
Pieter Smit Member of the Leadership Team ParkLane Insight Connect on Linkedin

Niet langer delen de werkgevers de banen uit, het zijn juíst de werknemers die hun talenten aanbieden. Deze ommezwaai wordt niet alleen veroorzaakt door de technologische revolutie, ook speelt een andere instelling van de jongere generaties een rol. Zij plaatsen inzetbaarheid boven loyaliteit. Bij TriFinance voelden we dat - bij de start in 2002 - al intuïtief aan en richtten vastberaden ons model hierop in. Een model, dat bovendien zijn weerklank vindt in de wetenschappelijke literatuur.

De wereld verandert razendsnel en als organisatie moet je meebewegen, wil je blijven bestaan. De rol van werknemers is daarbij doorslaggevend, want de (kandidaat-)medewerker vraagt zich af: waarom zou ik met die werkgever aan de slag gaan? Het individu is de ‘disruptieve’ kracht geworden.

Zelfsturing en zelfontplooiing

Vandaag de dag draait het veel meer om zelfsturing. Individuen kunnen zelfstandig in en over de wereld bewegen en zijn niet langer afhankelijk van overheden en/of organisaties. En precies deze zelfsturing van hun eigen loopbaan gaat hand in hand met zelfontplooiing: het punt waar het allemaal begint. 

Vanuit academische kring krijgen we bijval van Professor Ans De Vos (Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen). Zij stipt in haar boek ‘Loopbanen in beweging - 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid’ aan dat ‘TriFinance in hun werving de aandacht vestigt op zelfontplooiing’. “Medewerkers staan expliciet aan het stuur van hun eigen loopbaan, en krijgen de nodige ondersteuning in de vorm van coaching, mentoring, trainingen en tools.”

De nieuwe medewerker: De Me inc.®’er

We erkennen het bestaan van de ‘nieuwe medewerker’ al sinds ons ontstaan in 2002. We gebruiken hiervoor zelfs een eigen naam: Me inc.® (me incorporated). Iemand die ondernemer is van zijn of haar eigen talenten, vaardigheden, kennis en carrière, bezig is met zelfontwikkeling, onbekend terrein niet schuwt en kansen grijpt of ze zelf creëert. 

Voor dit type medewerker is het bieden van een aantrekkelijk perspectief een must. Maar hun wensen en ideeën kunnen matchen met de uitdagingen van klanten is niet altijd even gemakkelijk. Frictiewerkloosheid komt ook bij ons voor. Daarom is het des te belangrijker om nieuwe inzichten te blijven verkrijgen over hoe je mensen langer perspectief kunt bieden. Concepten zoals een recentelijk ontworpen ‘Job Landscape’, is daar ondere andere een uitkomst van: een omgeving die Me inc.®’ers inzicht biedt in hun kansen, zowel nu als in de toekomst.

Inzetbaarheid boven loyaliteit

Werknemers maakten vroeger, als eigenaar van hun loopbaan, minder bewust keuzes. Iemand bleef een hele carrière bij dezelfde werkgever. Alleen brengt loyaliteit aan de werkgever niet langer werkzekerheid met zich mee. In onze tijd kiezen Me inc.®’ers bewust en beweegt hun carrière sneller. Het oude concept: ‘last in, first out’, geldt niet langer. Loyaliteit heeft zich verruild voor inzetbaarheid als waarborging voor werkzekerheid. Want inzetbaarheid is motor van waardecreatie.

Meer weten over hoe wij werken?

Lees hier ons idee