Video

Interview mit Alexandra Heider – Project Manager

Henrike Düerkop Marketing Manager Connect on Linkedin

Alexandra war der Fire Fighter im Projekt.

Interview mit Alexandra Heider (1:58)