Ons idee

Wie we zijn: De netwerkorganisatie ontrafeld

TriFinance

TriFinance is een eigentijdse en pragmatische organisatie die de groei van mensen op de eerste plaats heeft staan. Wij geven de voorkeur aan een organisatie die gebaseerd is op rollen waar werknemers ownership kunnen nemen over verschillende rollen binnen hun huidige functie. Deze aanpak stimuleert cocreatie en verhoogt ook Economies of Motivation®️.

Employees first

Ons operating model

Wij werken via een netwerk van Blue Chip Boutiques en Expert Support Units, dat aangestuurd wordt door het Leadership Team. De Blue Chip Boutiques zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Expert Support Units beheren de processen en hebben expertise in specifieke domeinen. Het projectteam zorgt voor de succesvolle realisatie van projecten op het gebied van innovatie, optimalisatie en verandering.


Download ons model
TriFinance

Blue Chip Boutiques

Onze Blue Chip Boutiques zijn kleine ondernemende entiteiten, ieder met een eigen focus en unieke expertise.

Samen bieden ze een nieuwe combinatie van diensten die wij Do-How noemen. Traditionele oplossingen in onze business worden ofwel gelinkt aan staffing ofwel aan advisory. Do-How combineert de sterktes van staffing en advisory en vertaalt deze in nieuwe oplossingen. Deze zijn terug te vinden in ons portfolio van diensten.

TriFinance
The way we work

Expert Support Units

Onze Expert Support Units bestaan uit interne experts en hebben als belangrijkste doel om de operationalisatie van de TriFinance filosofie te realiseren: Furthering people for better performance in Do-How. Ze zijn verantwoordelijk voor de processen binnen onze organisatie en zorgen ervoor dat onze manier van werken op het gebied van groei van onze mensen, communicatie en kennisdeling gewaarborgd blijft.

Iedere unit werkt op een integrale en geïntegreerde manier samen met de andere units om de meeste impact te realiseren. Onze Expert Support Units zijn:

 • Communicatie

  creëert en onderhoudt de communicatiestrategie met al onze doelgroepen: van boodschap tot impact. We brengen het unieke van ons verhaal, onze filosofie en aanpak naar onze verschillende doelgroepen.

 • Business Development

  verantwoordelijk voor het proces ‘van opportunity tot delight’. Business Development linkt de opdrachten aan de ambities van onze mensen. We bieden een mix van vakinhoudelijke kennis met rechtdoorzee, pragmatische en werkbare oplossingen die in organisaties verankerd kunnen worden.

 • Legal

  adviseert onze business en het management op vlak van alle relevante juridische zaken op het gebied van commerciële contracten, werkgelegenheid, corporate en regelgevende activiteiten, risk en compliance. Legal adviseert ook de andere Expert Support Units bij hun activiteiten.

 • Systems to Support

  verantwoordelijk voor de interne infrastructuur van onze systemen en staat in voor de dagelijkse ondersteuning ervan. Daarnaast staan ze ook in voor processen op vlak van data governance en data security en het monitoren van en het anticiperen op technologische ontwikkelingen.

 • Care

  verantwoordelijk voor het proces ‘van intake tot alumni’. Care zorgt voor de groei van onze Project Consultants. We zien ons bedrijf als een CareerHub™ die functioneert als een kennisdelend netwerk: een netwerkomgeving waarin je sneller kan groeien dan in een traditionele omgeving. Een bedrijf waar mensen hun carrière in eigen handen nemen. We willen hun Career Accelerator en Destination Finder zijn.

 • Finance

  ons finance departement bestaat uit drie teams:

  Accounting: verantwoordelijk voor de tijdige vastlegging en rapportering van de financiële gegevens van TriFinance Holding en ParkLaneInsight (m.a.w. de actuals) en de daarmee samenhorende consolidatie. Daarnaast houdt het team het overzicht van alle accounting activiteiten in de verschillende landen.

  Business Insight (BI): primair verantwoordelijk voor de planning, reporting & control cyclus.

  Business Applications Management (BAM): verantwoordelijk voor het managen van alle aspecten van de Financial Applications binnen onze organisatie.

Onze mensen

The board & het Leadership Team

De leden van de Board zijn Gert Smit, Gerbrand Visser en de leden van het Leadership Team. Het Leadership Team van ParkLane Insight ondersteunt de Blue Chip Boutiques en Expert Support Units en faciliteert cocreatie.


 • Gert Smit

  Voorzitter van de Board & oprichter

 • Xavier Gabriëls

  CEO TriFinance / TriHD / TriTechnology Belgium & Luxembourg

 • Jaap Jan Smit

  Lid van het Leadership Team

 • Pieter Smit

  Lid van het Leadership Team

 • Joost van Beem

  CFO ParkLane Insight

 • Gerbrand Visser

  Vicevoorzitter van de Board

“Wij zijn een eerlijke expert die onafhankelijkheid omarmt, pragmatisch pioniert en verregaand kennis deelt. Dat doen we in een open en gelijkwaardige sfeer, om onze medewerkers en onze partners te laten groeien. Wij hebben een intrinsieke drive om te presteren.”

Wij zijn een oprechte challenger