PORTFOLIO VAN DIENSTEN

TriFinance is trotse drager van het kwaliteitslabel ‘Certified Member Project Sourcing’

Het kwaliteitslabel ‘Certified Member Project Sourcing’ van Federgon bestaat uit twee nauw met elkaar verbonden pijlers, namelijk een deontologische code en een audit uitgevoerd door een extern organisme. Via de audit wordt, onder meer, de correcte invulling van de regels vervat in de deontologische code gecontroleerd. Deze sectorspecifieke deontologische code komt bovenop het Kwaliteitscharter van Federgon dat door alle leden van de federatie onderschreven moet worden.Logo Project Sourcing

Doelstelling van het label is het vrijwaren van de belangen van de projectmedewerkers, de opdrachtgevers en de sector. Het biedt garanties over de juiste toepassing van de regelgevingen en onderstreept tevens het voortdurende streven van de certified members naar een optimale kwaliteit van hun dienstverlening. Zo komen, onder meer, volgende thema’s aan bod:

  • Knowhow en beroepsbekwaamheid van het lid
  • Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
  • Vertrouwelijkheid
  • Ethisch ondernemen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid

Medewerkers en opdrachtgevers kunnen dan ook in het volste vertrouwen samenwerken met de projectsourcingbureaus die drager zijn van het kwaliteitslabel omdat ze de zekerheid hebben dat de regelgeving correct wordt toegepast.Meer info:: website Federgon.

TriFinance

Get in touch with our expert.

Questions about how we can support you?

Contact us