Artikel

De theorie van Darwin in een wereld vol instabiliteit, verandering en innovatie

1 februari 2024
Luc Godfroid Expert Manager O2C • Financial Management Services Connect on Linkedin

Aangekomen in 2024 en reflecterend op de ontwikkelingen in de laatste 2-3 jaar op sociaaleconomisch vlak maar ook op digitaal gebied, is het duidelijk dat de rol van de Chief Financial Officer (CFO) gaat veranderen. Uiteraard hebben wij geen glazen bol, maar gaan we ons toch wagen aan 5 voorspellingen over de evolutie van de CFO. In het huidige vakgebied van de CFO zal er altijd ruimte zijn voor cijfers en budgetten; echter, de rol van CFO’s zal evolueren richting die van een verandermanager. Daarbij zullen financiële expertise en inzichten uit economische data gecombineerd worden met een technologie gedreven aanpak en het navigeren door nieuwe wet- en regelgeving. Daardoor wordt de CFO de voortrekker in bedrijfsbrede veranderingen, noodzakelijk om te navigeren in de complexe, digitale, duurzame wereld van het huidige en toekomstige bedrijfsleven.

1. CFO's als strategische visionairs

De ingeleide “rol transformatie” van de CFO is er eentje die zich kenmerkt door efficiënt omgaan met mens en middelen. Waren CFO's vroeger vooral de ietwat stoffige bewakers van financiële gegevens en rapportages, verandert dit beeld in rap tempo. Vandaag de dag zijn zij de strategische denkers die bedrijfsstrategieën leiden, groei stimuleren en zorgen voor optimale inzet van mens en middelen. Deze strategische visie wordt niet alleen door nieuwe technologieën gedreven maar ook door een andere kijk op de arbeidsmarkt. De ongekende krapte aan personeel, die sinds COVID19 menig bedrijven teistert, zorgt er voordat je wel een andere strategie moét varen. Zo hebben technologische toevoegingen aan het finance proces, zoals bijvoorbeeld RPA, niet alleen routineklussen gestroomlijnd; ze hebben CFO's voorzien van diepgaande, inzichtelijke data die de besluitvorming over inzet van mens en middelen naar een hoger niveau brengt zonder dat het uiteindelijk meer tijd kost.

2. Optimale systeem connectivity

Traditioneel neigen CFO's naar een enkelvoudig, geïntegreerd systeem voor alle financiële processen. Echter, deze benadering voldoet vaak niet aan de specifieke behoeften van gebruikers. De toekomstgerichte CFO ziet het belang in van een meer flexibele benadering, waarbij voor elk proces de 'best of breed' software wordt geselecteerd. Deze afzonderlijke, gespecialiseerde systemen worden dan geïntegreerd in één overkoepelend ecosysteem. Dit leidt tot een meer gebruikersgerichte, efficiënte werkomgeving waarin elk proces wordt ondersteund door de optimale software, resulterend in verbeterde prestaties en tevredenheid. Deze strategie erkent de diversiteit van behoeften binnen de financiële afdeling en streeft naar een harmonieuze balans tussen specialisatie en integratie.

3. Omdenken in AI kansen

Wanneer je aan finance processen denkt, dan denk je ook aan fijnmazige data vanuit de boekhouding. De CFO van vandaag moet daarom 'omdenken' in AI om te blijven innoveren maar ook om inzichten te krijgen die tot dusver niet mogelijk waren. De noodzakelijk verandering ligt hem in de onderliggende data en processen “AI ready” te maken. Dit biedt in de toekomst unieke kansen om financiële strategieën te verrijken, efficiëntie te verhogen en nieuwe zakelijke inzichten te ontwikkelen. Door AI in te zetten, kan een CFO niet alleen de financiële prestaties verbeteren, maar ook een voortrekkersrol spelen in de al eerder genoemde bedrijfstransformatie. Het gaat om het gebruiken van AI voor geavanceerde data-analyse, risicobeheer en het voorspellen van markttrends. Dit vraagt echter om een verschuiving in denkwijze: van traditioneel financieel beheer naar een data gestuurde, technologisch onderbouwde benadering. Het succes van bedrijven (en C-level bestuurders) in het digitale tijdperk hangt dus af van het vermogen om deze technologische innovaties te omarmen en effectief toe te passen.

4. Cijfers & duurzaamheid

In het tijdperk van toenemende nadruk op duurzaamheid, speelt de “nieuwe” CFO een sleutelrol in de ontwikkeling en opvolgen van duurzaamheidsinitiatieven. Met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) binnen de EU, wordt van bedrijven verwacht dat ze uitgebreid rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Dit betekent dat CFO's niet alleen verantwoordelijk zijn voor financiële compliance, maar ook voor het naleven en rapporteren van praktijken rondom milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en duurzaam bestuur. Dit vereist een geïntegreerde benadering waarbij financiële en duurzaamheidsgegevens samen komen, en stelt CFO's voor de uitdaging om deze nieuwe rapportagevereisten te omarmen en effectief te implementeren.

5. Risicobeheer in een onvoorspelbare wereld

De moderne CFO staat voor een uitdaging van formaat: het beheersen van risico's in een wereld die gekenmerkt wordt door instabiliteit en onzekerheid. De toenemende inflatie, energietekorten en geopolitieke spanningen hebben de zakelijke omgeving onvoorspelbaar gemaakt. Voor de CFO van de toekomst betekent dit dat hij of zij niet alleen financiële gegevens moet analyseren, maar ook scenario's moet ontwikkelen voor verschillende mogelijke uitkomsten. Het vermogen om snel te reageren op veranderende omstandigheden en flexibele financiële strategieën te ontwikkelen, wordt essentieel. Dit omvat ook het evalueren van supply chain risico's, valutavolatiliteit en geopolitieke factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van het bedrijf. De toekomstige CFO zal een belangrijke rol spelen in het anticiperen op en beheersen van deze risico's om het bedrijf veerkrachtig te houden te midden van turbulente tijden.

Conclusie

Hoe dan ook, de functie van CFO zal in de toekomst veranderen: van traditionele bewakers van financiële gegevens naar strategische visionairs die bedrijfsstrategieën leiden, groei stimuleren en duurzaamheid omarmen. Deze transformatie wordt mogelijk gemaakt door technologische innovaties zoals AI, optimale systeemconnectiviteit en data-gestuurde benaderingen. De CFO van de toekomst moet niet alleen financiële prestaties verbeteren, maar ook duurzaamheidsinitiatieven leiden en risico's beheersen in een onvoorspelbare, instabiele wereld. Deze evolutie is essentieel om bedrijven veerkrachtig en voorbereid te houden te midden van de uitdagingen en kansen van het moderne bedrijfsleven. De toekomst van de CFO belooft spannend en vol met mogelijkheden te zijn, en degenen die zich het snelst aanpassen aan de veranderingen zullen overleven in de complexe, digitale en duurzame wereld van het zakendoen. Kortom de evolutie theorie van Darwin is nog altijd springlevend, zij het met een knipoog richting bedrijfsleven!