Artikel

Procesmanagement in 2024: Trends en innovaties

16 januari 2024
Hidde Cazemier Project Consultant Connect on Linkedin
Arend Logger Project consultant Connect on Linkedin

Steeds meer bedrijven en organisaties omarmen procesmanagement, procesautomatisering en bijbehorende methodieken. Door het toepassen van (technologische) innovatie proberen organisaties aan de eisen van de klant te blijven voldoen én de concurrentie een stap voor te blijven. In dit artikel kijken we terug op de technologische innovaties en organisatie culturele veranderingen van het afgelopen jaar, die voortgezet worden in 2024.

Technologische innovaties op gebied procesmanagement

In het snelle tempo waarmee technologische innovaties zich opvolgen, heeft 2023 voor procesmanagement zich met name gekenmerkt door de opmerkelijke vooruitgang op het gebied van Artificial Intelligence (AI), Low Code / No Code-platforms en Data Driven benaderingen. Deze trends hebben niet alleen organisaties in staat gesteld om de efficiëntie en flexibiliteit te vergroten, maar hebben ook de manier waarop bedrijfsprocessen worden beheerd en geoptimaliseerd, veranderd.

De nadruk op ‘data driven’ werken werd verder versterkt door de wens (en vereiste) om zo geïnformeerd beslissingen te kunnen maken en inefficiënties binnen een proces meetbaar weer te geven. Voorbeelden zijn het brede gebruik van Microsoft PowerBi of QlikSense ter bevordering van het inzicht in prestaties. Zo heeft deze tooling de mogelijkheid om eenvoudig de output van een proces in kaart te brengen.

Hiernaast is de behoefte ontstaan om snel en accuraat oplossingen te maken, waardoor low-code/no-code oplossingen, zoals Mendix en Microsoft Power Apps hun intrede maken. Dit stelt medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, zonder IT-achtergrond, in staat om relatief makkelijk toepassingen te maken die gebruikt kunnen worden in het eigen proces. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het automatisch verwerken van binnenkomende e-mails of formulieren met data, zoals Excel bestanden of pdf bestanden. Microsoft Power Apps kan gebruikt worden om deze automatisch te categoriseren en op te slaan op de juiste locatie.

Er lijkt te weinig kennis in het procesmanagement domein aanwezig te zijn om data om te zetten in praktische, concrete oplossingen.

Het onderwerp Artificial Intelligence (AI) is in 2023 al veelvuldig aan bod gekomen, maar in relatie tot procesmanagement vinden organisaties het een uitdaging om een praktische invulling te geven aan AI. Er wordt veel gespeculeerd over de mogelijkheden van machine learning, om snel grote, complete datasets te analyseren en real-time voorspellingen en risico’s te identificeren. In de praktijk wordt dit nog weinig gedaan. Er lijkt te weinig kennis in het procesmanagement domein aanwezig te zijn om data om te zetten in praktische, concrete oplossingen. Daarnaast speelt vervuiling van data en het ontbreken van een ‘single source of truth’ een grote rol. Ook is er een toenemende hoeveelheid richtlijnen en wetgeving gefocust op toezicht, transparantie, generatieve zwakheden, biases en non-discriminatie. Wel bieden oplossingen als Microsoft Copilot of AmplifAI een eerste inkijk in de mogelijkheden van AI binnen procesmanagement.

Ontwikkelingen binnen organisaties

Er zijn een aantal belangrijke vooruitgangen en verschuivingen geweest in 2023 als het gaat om procesmanagement binnen organisaties, die hoogstwaarschijnlijk doorgezet worden in 2024. Er was een groeiende nadruk op de klantbeleving. Organisaties erkenden steeds meer het belang van het begrijpen en optimaliseren van de interacties die klanten hebben met hun diensten, wat resulteerde in een meer doordachte benadering van het ontwerpen en beheren van deze processen.

Een andere positieve trend was de toename in vrijheid en bewustzijn onder medewerkers om na te denken over, en bij te dragen aan hun eigen processen. Deze verschuiving versterkt een cultuur van continuous improvement, waarbij medewerkers zich meer betrokken voelen bij het optimaliseren van hun werk. Hierdoor werd facilitatie en inrichting van methodieken, zoals SAFe (Scaled Agile Framework) en Lean, bevorderd binnen alle lagen van de organisatie.

Een laatste zichtbare trend is de toename van veranderbereidheid en procesbewustzijn binnen organisaties. Bedrijven begonnen in te zien dat effectief procesmanagement niet alleen draait om het implementeren van nieuwe technologieën, maar ook om het bevorderen van een mentaliteitsverandering en het creëren van een omgeving waarin verandering wordt omarmd.