Blog

Witwassers hebben verzekeraars en hypotheekverstrekkers in het vizier

29 januari 2022

Verzekeraars en hypotheekverstrekkers doen er goed aan extra alert te zijn. Malafide klanten hebben hen in het vizier sinds banken hun verdedigingswal hebben opgetrokken tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wetgeving tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme verplicht financiële instellingen de nodige maatregelen te nemen. Banken die in het verleden tekortschoten, kregen forse boetes en liepen reputatieschade op. Ze hebben de afgelopen periode de nodige maatregelen genomen waardoor ze weerbaarder zijn en beter voldoen aan wet- en regelgeving. Uiteindelijk zochten criminelen andere wegen en hebben nu hypotheekverstrekkers en verzekeraars in het vizier. Daarom hebben verzekeraars er alle belang bij om voldoende aandacht te besteden aan de twee betrokken wetten: de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Poortwachtersrol

Om te voldoen aan hun verplichtingen zetten financiële instellingen, die een poortwachtersrol hebben, het best een systematische aanpak op touw die bestaat uit vier bouwstenen:

  • Uitvoeren van een Systematische IntegriteitsRisicoAnalyse (SIRA);
  • Opstellen van een passend risicobeleid;
  • Uitvoeren van (periodieke) Customer Due Dilligence (CDD) taken;
  • Structureel werken aan de vakbekwaamheid van hun medewerkers.

De SIRA is wettelijk verplicht en levert de financiële instelling overigens nuttige informatie over haar stand van zaken. De SIRA vormt de basis van het integriteitsbeleid en de bijbehorende procedures om de risico’s te beperken. Daarbij is het belangrijk de klanten in risicocategorieën in te delen.

Informatie dient traceerbaar en achteraf opvraagbaar te zijn

Het screenen van klanten in het kader van Customer Due Dilligence (CDD) dient doorlopend te gebeuren. Financiële instellingen moeten het uitgevoerde onderzoek, de bevindingen, de bewijsstukken, de risicoafweging en, uiteindelijk, de conclusies wat te doen, adequaat vastleggen. Bovendien dient alles traceerbaar en achteraf opvraagbaar te zijn.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Ongebruikelijke transacties moeten meteen worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Er is sprake van een economisch delict als dat niet gebeurt. Om dat te verhinderen, is het belangrijk een effectief transactiemonitoring proces te hebben ingericht. Financiële instellingen zijn verplicht medewerkers te hebben die de wetgeving kennen en ze kunnen toepassen. Gezamenlijk voorbeelden bespreken uit de eigen praktijk en elkaar daarop challengen helpen daarbij.