Artikel

“CFO’s bijstaan in alle transformatie”

24 november 2021
Peter Laan Peter Laan - Client Partner CFO Advisory Services Connect on Linkedin

“Finance professionals werken hard aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en kennis omdat hun rol grondig verandert door de digitalisering en het steeds grotere belang van data in onze economie. TriFinance, dat de nadruk legt op de groei en ontwikkeling van mensen, is bijzonder geschikt om die omslag te begeleiden en mee vorm te geven.” Dat benadrukt Peter Laan, die sinds februari mee aan boord is en voor TriFinance Nederland de Blue Chip Boutique ‘Financial Management Services’ (FMS) samen met Leon Harinck verder helpt uitbouwen. “We willen CFO’s bijstaan in alles wat op hun transformatie-agenda staat.”

Peter behaalde zijn master in economische richtingen - accountancy en management - aan de Rijksuniversiteit van Groningen en de Rotterdam School of Management. Hij noemt zich “een bedrijfseconoom die per ongeluk in de accountancy verzeild is geraakt” en heeft al een carrière achter de rug om ‘U’ tegen te zeggen. “In de dertig jaar dat ik actief ben, heb ik in binnen- en buitenland veel bedrijven van binnenuit gezien en heb ik projectmatig gewerkt met veel verschillende (klanten) teams.” Hoewel hij de eerste jaren van zijn loopbaan werkzaam was als registeraccountant bij PricewaterhouseCoopers, vond hij zijn werk destijds als verantwoordelijke voor interne opleiding en de change management werkzaamheden bij klanten leuker dan het controleren van jaarrekeningen.

Een overstap naar PwC Consulting - later IBM Business Consulting Services - was daarom een logisch vervolg. Hij stond mede aan de wieg van ‘ConQuaestor Consulting’, waar hij in Nederland zeven jaar lang bouwde aan een pragmatische adviespraktijk voor de CFO. Na de verkoop van een deel van zijn consultingbedrijf aan KPMG was hij daar de laatste zeven jaar partner in de ‘CFO Advisory practice’. Kortom: Peter heeft al vele wateren doorzwommen.

Intelligent Capacity en Pragmatisch Adviseren

“TriFinance Nederland groeit van een organisatie met focus op ‘intelligent capacity’ naar een netwerk dat ook steeds meer gespecialiseerd en pragmatisch advies geeft en helpt te implementeren bij de klant”, stipt Peter aan. Daarmee volgt Nederland dezelfde weg als TriFinance in België. Onze internationale netwerkorganisatie, waar kennisdeling de regel is, ondersteunt operationeel en adviseert pragmatisch. Die combinatie van adviesverlening en operationele support noemen we Do-How.

“In de nieuwe economie gaat het niet om historische data, maar om voorspellende informatie.”

Knowhow is weten wat te doen. Do-How is doen wat moet. Adviesverlening houdt voor ons niet alleen in dat we met een oplossing komen, maar we helpen die uitkomst te implementeren in cocreatie met onze klanten. Het houdt voor ons niet op met het afleveren van een rapport. Overigens, TriFinance beperkt zich nooit tot het louter uitsturen van een Project Consultant. Onze klanten weten dat de betrokkene altijd een team achter zich heeft staan.

Peter zet uiteen: “De technologische omwenteling - ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van Robotic Process Automation (RPA), process mining, blockchain en de Cloud - maakt dat we een ander type finance professional nodig hebben. Bij deze ontwikkeling is het belang van betrouwbare, tijdig beschikbare en eenduidig gedefinieerde data evident. Data heten de nieuwe olie, het nieuwe goud te zijn. Data zijn bovendien onuitputtelijk. Ze correct verzamelen en interpreteren kan waarde of zelfs een concurrentievoordeel.

“Uitgerekend financiële professionals promoten zich als de hoeders van data. Velen keken tot voor kort echter meestal naar retroactieve gegevens, dus voornamelijk naar interne en gestructureerde data. Dat is kijken naar het verleden en er proberen lering uithalen voor de toekomst. In de nieuwe economie gaat het niet alleen om historische data, maar om voorspellende informatie. Er zijn mensen nodig die interne data kunnen combineren met externe en ongestructureerde data. Te vaak zie je dat organisaties een beetje in het wilde weg data analisten in dienst nemen. Er wordt dan vaak te weinig nagedacht over de vertaling van data naar zinvolle informatie. Hier kunnen finance professionals hun waarde laten zien.”

“De financiële functie wordt steeds belangrijker en de coronacrisis heeft die evolutie nog versterkt."

CFO’s staan - door de technologische ontwikkelingen en een snel veranderende omgeving - aan de vooravond van een enorme transformatie van de financiële functie met andere competenties binnen hun team en in een ‘huis dat vaak nog niet op orde is’.”

Peter betoogt dat de optimalisering van processen binnen financiële departementen zal voortgaan. “Veel CFO’s zien de noodzaak om eerst het huis op orde te hebben. Dat wil zeggen zorgen voor gestandaardiseerde processen, het voorkomen van fouten, een uniform datamodel en het kunnen geven van tijdig inzicht tegen zo laag mogelijk kosten. Een efficiënte operationele finance-functie, om tijd te kunnen investeren in nieuwe technologische ontwikkelingen en het leveren van toegevoegde waarde voor de organisatie. Dat is de uitdaging waar veel CFO’s vandaag de dag voor staan. Recent onderzoek geeft weliswaar aan dat een derde van de CEO’s onvoldoende vertrouwen heeft in hun CFOom deze transformatie in goede banen te leiden.”

Peter legt uit dat TriFinance bijzonder goed geplaatst is om CFO’s te helpen hun reconversie naar de nieuwe economie tot een goed einde te brengen. Het begeleiden van groei van financiële professionals zit immers in het DNA van onze netwerkorganisatie. Meer nog, bij TriFinance komen onze medewerkers op de eerste plaats omdat we ervan uitgaan dat gelukkige mensen beter werk afleveren. Dat komt alle betrokken partijen ten goede: de consultant, onze klant en wij als organisatie. TriFinance is kampioen in het doen vooruitgaan van mensen in hun carrière.

“Finance professionals moeten meer dan ooit flexibiliteit, innovatieve denkkracht en creativiteit aan de dag leggen”, beklemtoont Peter. Hij ziet de dienstverlening van TriFinance, ondanks de verschillen tussen de diverse Blue Chip Boutiques (BCBs), als één service offering waarvoor hij zich (mede)verantwoordelijk voelt. Meerdere BCBs en de XSU’s - Expert Support Units - leveren samen hun bijdrage aan de belofte die TriFinance maakt aan zijn klanten en medewerkers.

Team TriFinance

Die (mede)verantwoordelijkheid verwijst impliciet naar een soort ‘Team TriFinance’, waarvan de leden elkaar versterken door hun gezamenlijke aanbod en eensgezinde optreden in de markt. “Samenwerken is het sleutelwoord voor TriFinance. Het is een zaak van onderling respect voor de verscheidenheid en van vertrouwen in elkaars kwaliteiten.”

“Ik herken bij TriFinance de spirit die er in de beginjaren was bij ‘ConQuaestor Consulting’. Dat ondernemerschap waardeer ik sterk en ik wil er graag deel van uitmaken”, benadrukt Peter. Het gedachtegoed van onze internationale netwerkorganisatie - die werkt met mensen die hun carrière in eigen handen nemen: Me inc.®’ers (me incorporated) - acht hij het middel tot succes in tijden, zoals de huidige, waarin veel verandert. “Het ontwikkelen van talent wordt steeds belangrijker. Bedrijven en professionals die zich kunnen aanpassen, overleven.”