Expertises

Finance Transformation

Uw uitdagingen

  • Formuleren van een visie op de Finance-functie
  • De medewerkers onderdeel maken van de transitie
  • Ontwikkelen van nieuwe skills van medewerkers

De TriFinance Accelerator faciliteert de transformatie van Finance tot een toekomstbestendige afdeling waar processen in lijn zijn met de visie en bedrijfsstrategie.

Visie - het begin van transformatie

De meest briljante ideeën zijn vaak het resultaat van een geweldige visie. Een visie helpt bij het bepalen van de doelen en de route richting de toekomst.

Vaak is de financiële visie echter onvoldoende afgestemd op de bedrijfsvisie. Een goed gedefinieerde financiële visie creëert de mogelijkheid om de basis van uw financiële afdeling te verbeteren. Ze verscherpt de focus binnen processen en procedures en zorgt ervoor dat de doelstellingen van het bedrijf worden behaald.

Samen creëren we deze goed gedefinieerde en toekomstbestendige financiële visie die herkenbaar is binnen uw bedrijf.

We work in teams, we come in teams, we create teams.

Going 'native'

Het realiseren van blijvende verbeteringen binnen een organisatie of afdeling stopt niet bij het herontwikkelen van de processen en het implementeren van de nieuwste tooling.

Processen en gedrag creëren een cultuur. Om deze cultuur te kunnen veranderen is de verandering van gedrag de eerste stap. Als je van situatie A naar situatie B wilt, is onze visie dat je je moet gedragen alsof situatie B al de realiteit is.

Door onze ‘Going native’-aanpak is het mogelijk de invloed van processen op gedrag - en vice versa - volledig te begrijpen. We worden ‘één van jullie’. Terwijl we in de organisatie aanwezig zijn, interviewen we medewerkers over de processen en ontdekken we de geschiedenis en het verhaal achter de mensen zelf.

Op deze manier krijgen we inzicht in de huidige situatie van uw bedrijf en de ratio achter bepaalde processen. We willen niet alleen de gebreken, maar ook de sterke punten van uw organisatie in kaart brengen zodat we deze goed kunnen benadrukken en inzetten in het transformatieproces.

Roadmap - de weg naar succes

We werken in een projectteam als procesbegeleiders. De expertise van uw professionals combineren we met onze eigen kennis en expertise om uiteindelijk verandering te realiseren op het gebied van processen, mensen en IT.

Ontwikkeling van medewerkers

Het belangrijkste onderdeel van een verandering dat vaak vergeten wordt is de ontwikkeling van medewerkers. De sleutel voor structurele transformatie ligt namelijk bij de mensen in uw bedrijf.

Medewerkers niet meenemen leidt tot onhoudbare procedures. Doordat mensen vervallen in oude gewoontes moeten consultants de uitgevoerde werkzaamheden continu herhalen.

Wanneer de ontwikkeling van medewerkers echter centraal staat in de transformatie, wordt niet alleen kennis doorgegeven maar krijgen mensen de tools en vaardigheden om de verandering te adopteren. Dit kan vervolgens door het gehele bedrijf worden gebruikt.

Het belangrijkste onderdeel van dit proces is het overdragen van het eigendom van het transformatieproces aan de medewerkers van het bedrijf, dat niet alleen tot een structurele verandering binnen de afdeling leidt maar deze ook borgt.

Finance Professional Scan

Om goed zicht te krijgen op de vakinhoudelijke kennis en potentie van medewerkers of een team binnen het financiële werkveld, maken wij gebruik van een online scan al dan niet in combinatie met een ontwikkelassessment. Daarmee objectiveren we resultaten en kunnen we snel een foto maken van de organisatie.

Het is dan ook belangrijk een ​​goed inzicht te krijgen in de vaardigheden en competenties van de medewerkers binnen uw financiële afdeling om te weten wie welke bijdrage kan leveren en welke competenties nog ontwikkeld kunnen worden. Binnen het grote netwerk van consultants en professionals dat TriFinance beschikbaar heeft, kunnen we een breed scala aan assessments en trainingen aanbieden.

We kunnen bijvoorbeeld testen of uw financial controller de vaardigheden heeft om een ​​business controller te zijn, of uw rapportagespecialist de knowhow heeft voor de implementatie van business intelligence en hoe het staat met de kennis op het gebied van IFRS. Ook kunnen we trainingen verzorgen op het gebied van scrum of Power BI.

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact