Expertises

Robotic Process Automation (RPA)

Uw uitdagingen

  • Intellectueel minder uitdagende en repetitieve taken elimineren
  • Ervoor zorgen dat personeel tijd heeft om te werken aan taken die waarde toevoegen
  • Foutenlast terugdringen, kosten verlagen, compliance verbeteren

We hanteren een holistische aanpak voor RPA, waarbij het proces en het personeel centraal staan. Wij automatiseren routinematige processen, realiseren kostenverlagingen en zorgen ervoor dat mensen tijd hebben om zich te richten op taken die waarde toevoegen.

Mensen en hun robot-collega's

Veel bedrijfsprocessen zijn gevoelig voor fouten en dat heeft vaak tot gevolg dat er hoge kosten worden gemaakt voor een beperkte toegevoegde waarde. Werknemers besteden 80 procent van hun tijd aan intellectueel minder uitdagende, operationele, veelal repetitieve activiteiten en slechts 20 procent aan uitdagende taken die echt waarde toevoegen. Klanten verwachten snelle en gepersonaliseerde service en ondersteuning, en bovendien "24/7" - een eis waar veel bedrijven met hun huidige (proces)organisatie amper aan kunnen voldoen.

Robotic Process Automation (RPA) kan een oplossing bieden, vooral wanneer het wordt gecombineerd met een holistische, procesgerichte aanpak waarbij de werknemers centraal staan.
RPA verwijst naar ‘beheerde’ softwarebots die op een desktop draaien en werknemers helpen met repetitieve taken, maar ook naar ‘onbeheerde’ bots die zelfstandig opereren en automatisch taken uitvoeren op de achtergrond.

In deze context wordt RPA soms omschreven als ‘digitale arbeid’ of ‘digitaal personeel’. Softwarerobots zijn virtuele werknemers die grote hoeveelheden data in een zeer kort tijdsbestek verwerken. Ze zijn uiterst geschikt om bij diverse toepassingen de ‘menselijke interface’ te vervangen. Eigenlijk zijn het de collega's van uw werknemers.

Een holistische, procesgerichte aanpak waarbij de werknemers centraal staan

TriFinance adviseert en ondersteunt klanten bij het transformeren van hun personeelsbestand. Door RPA-technologie te implementeren en werknemers de kans te bieden meer uit hun werk te halen, helpen we de prestaties van hun organisatie te verbeteren.

Wij gebruiken RPA om ons motto - Furthering People - waar te maken: wij "bevrijden" uw werknemers van oninteressante, repetitieve taken. Als werknemers de kans krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen, zullen ze hun doelen, ambities en aspiraties weten te realiseren. Dit leidt weer tot grotere tevredenheid en betrokkenheid onder uw personeel. Tevreden en betrokken werknemers besteden meer aandacht aan de behoeften van klanten en hebben meer oog voor de klantervaring.

De holistische RPA-aanpak van TriFinance is gericht op het end-to-end proces en het tot stand brengen van fundamentele veranderingen. Het doel is om continu verbeteringen door te voeren: processen aanpassen en optimaliseren, en vervolgens geleidelijk aan het aantal RPA-processen uitbreiden.

Door ons te richten op optimalisatie werken we met onze RPA-implementatie toe naar algehele 'operational excellence' van uw organisatie. Met onze aanpak willen we een cyclus van continue verbeteringen in gang zetten waarbij robots worden ingezet voor de volgende onderdelen:

  • Strategische, analytische taken met toegevoegde waarde creëren voor werknemers.
  • Processen vereenvoudigen en optimaliseren, en deze processen duurzaam, stabiel, schaalbaar en minder complex maken.
  • Processen versnellen, nauwkeurigheid verbeteren en kwaliteit verhogen.
  • Processen controleerbaar maken, zodat het risico omlaag gaat en de controle toeneemt.
  • Klanttevredenheid verhogen.
  • Kosten verlagen van processen die geen waarde toevoegen.

Diverse studies hebben aangetoond dat de gemiddelde terugverdienperiode van een investering in RPA vaak minder dan 6 maanden is.

RPA-diensten van TriFinance

Afhankelijk van het niveau waarop de RPA-ontwikkeling binnen uw organisatie zich bevindt, kunnen wij de volgende diensten leveren om aan uw eisen te voldoen:

RPA Discovery
TriFinance biedt verschillende soorten workshops waarin de voordelen van RPA worden uitgelegd. Daarnaast voeren we analyses uit om te kijken welke mogelijkheden er zijn om RPA in te voeren binnen uw organisatie.

Vendor Selection
Omdat wij niet gebonden zijn aan een softwareleverancier en veel ervaring hebben met het kiezen van de juiste leverancier en tools, kunnen wij u optimaal adviseren. We helpen bij het definiëren van de vereisten, het opzetten van demosessies en het beoordelen en vastleggen van leveranciers.

RPA Proof of Concept
Samen met Trifinance zet u de eerst stappen op het gebied van RPA. Wij helpen bij het programmeren, configureren en testen van de robots. Wij stellen procesverbeteringen voor en helpen met het uitwerken van business cases. Alle stappen van onze RPA-aanpak worden doorlopen en op de specifieke behoeften van uw bedrijf aangepast.

Roadmap Execution
Na een geslaagde proof-of-concept of pilot brengen we de gerobotiseerde processen in productie. Als specialist op het gebied van financiering, risicobeheer, operations & IT kunnen we u tevens helpen met het definiëren van procesverbeteringen. Wij zetten een 'trechter' op, definiëren de criteria voor het kiezen van toekomstige processen (pijplijnbeheer) en helpen bij het opstellen van uw bedrijfsspecifieke eisen.

Samen met onze collega's van Tri-ICT zorgen we ervoor dat het IT-gedeelte perfect is afgestemd: we zetten de infrastructuur en architectuur op, en migreren processen van beheerde naar onbeheerde robots. De implementatie zal soepel verlopen, doordat wij als RPA-aanspreekpunt fungeren voor de verschillende bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie.

Tijdens het uitvoeren van de RPA-roadmap trainen we uw werknemers in het gebruik van de ontwikkelde robots en in het zelf programmeren en implementeren van RPA-scripts.

RPA: Governance & Control
Om een groot aantal robots in te kunnen zetten voor verschillende processen binnen meerdere afdelingen moet er een goede organisatie en beheerstructuur zijn. Het is dan ook een goede gewoonte om een ‘Centre of Excellence’ op te zetten, zodat de robots die processen uitvoeren nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd. Op basis van onze expertise op het gebied van procesbeheer implementeren we het door ons ontwikkelde RPA-systeem. We zorgen ervoor zorgen dat de introductie van RPA binnen uw bedrijf op een gecontroleerde manier plaatsvindt, zodat er bijvoorbeeld geen 'schaduw-IT'-initiatieven worden ontwikkeld die niet in lijn zijn met het beleid.

Combine
Door RPA-technologie te implementeren kunnen we onze klanten ondersteuning bieden bij het transformeren van hun werknemersbestand naar een hybride en meer digitale samenstelling: een weloverwogen mix van mensen en robots. Voor klanten die hun processen willen digitaliseren, is RPA zeer geschikt voor het ondersteunen van backoffice-taken op het gebied van Finance, HR, IT en risicobeheer, maar bijvoorbeeld ook voor mid-office taken bij financiële instellingen. Wij leveren gespecialiseerde diensten om virtuele werknemers voor deze bedrijfsonderdelen in te zetten en probleemloos te laten werken.

RPA-ontwikkeling

Veel leveranciers van RPA-tools beweren dat er alleen maar wat programmeercode nodig is om intelligente robots te bouwen. Volgens hen is het een fluitje van een cent om robots alledaagse taken te laten uitvoeren en is hier weinig technische kennis voor nodig. En laten we eerlijk zijn: wie wil er nou niet met weinig moeite veel tijd besparen?

Veel organisaties hebben echter complexe omgevingen met allerlei verschillende tools en systemen. Goed inzicht in de algehele architectuur van systemen en databronnen is vereist om ervoor te zorgen dat robots betrouwbaar en efficiënt werken en goed kunnen worden beheerd.

Onze aanpak - waarbij we RPA, programmering, datakwaliteit, applicatieontwikkeling en het gebruik van API's samenbrengen - levert automatisering op die de complexiteit van elke omgeving aankan en tegelijkertijd een hoge graad van beheersbaarheid garandeert.

TriFinance

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op met onze experts.

Contact