Expertises

Corporate Performance Management

Uw uitdagingen

  • De juiste KPI's op mijn dashboard selecteren
  • Historische en toekomstige KPI’s laten aansluiten
  • Ontwikkelen en onderhouden van een robuust data model

Bedrijven dienen prestaties te meten op basis van strategische doelstellingen. TriFinance helpt bij het bepalen van de juiste KPI’s en het opzetten van rapportages.

Corporate Performance Management staat bovenaan de informatiepiramide.
Corporate Performance Management staat bovenaan de informatiepiramide.

Rapportage afgestemd op strategie

Een strategie moet worden vertaald in een reeks relevante kpi's. Als de implementatie van uw strategie niet kan worden gemeten, kunt u de prestaties van uw organisatie niet volgen en weet u niet of de strategische doelstellingen behaald worden.

Onze experts helpen u bij het definiëren van een evenwichtige set KPI’s die duidelijk is gekoppeld aan uw strategische doelstellingen. Vervolgens vertalen we deze KPI’s naar een onderliggend datamodel dat de basis vormt voor alle gegevens, systemen en rapportage.

Corporate Performance Management staat bovenaan de informatiepiramide, zoals hieronder weergegeven. Alleen een goed gestructureerde piramide stelt een organisatie in staat om op managementniveau efficiënt te rapporteren over strategische onderwerpen. Het datamodel verbindt alle lagen en applicaties.

Historische en toekomstgerichte indicatoren

Een van de vele uitdagingen voor organisaties is om verouderde cijfers aan gebudgetteerde of gerealiseerde cijfers te koppelen als de organisatie zelf aan verandering onderhevig is. Van vergelijkbaarheid van cijfers is dan geen sprake meer.

Een CPM-systeem (Corporate Performance Management) rapporteert niet alleen de gedateerde gegevens, maar vergelijkt ook oude met gebudgetteerde gegevens. In een geïntegreerde CPM-omgeving moet het budgetmodel worden afgestemd op het managementrapportage model door middel van de gedateerde gegevens. Dat wil zeggen: een verandering in het dimensionale model van een organisatie moet worden weerspiegeld in zowel budgetten als werkelijke cijfers.

Financieel datamodel

Een goed CPM-systeem valt of staat bij een professioneel datamodel. Bij veel datamodellen ontbreekt echter een goede structuur waardoor inzichten slechts beperkt te realiseren zijn met veel omwegen of manuele handelingen.

Vanuit technisch oogpunt bouwen we een professioneel datamodel als basis voor CPM. Dit datamodel bevat naast een logische structuur, diverse data dimensies en heldere datadefinities ook feiten zodat vastlegging van gegevens op een eenduidige manier kan plaatsvinden.

De dimensies vormen de verschillende invalshoeken van waaruit een organisatie naar haar gegevens wil kijken, zoals een klant, regionale markt, fabriek of productperspectief. De feiten zijn de numerieke elementen die worden opgeteld of waarvan het gemiddelde wordt berekend, zoals omzet, kosten en activawaarde.

Om efficiënt en effectief te kunnen rapporteren, vertalen we het business perspectief in de structuur van de onderliggende data en systemen. Zo’n datamodel vormt de ruggengraat van een effectief ERP- of boekhoudsysteem.

Who will support you

Our specific subject-matter expertise, industry knowledge and pragmatic advisory methodologies are delivered by MI&S and Financial Institutions.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons