Crisismanagement in finance

Gestructureerde aanpak in vier stappen

Het belangrijkste doel van elke organisatie in tijden van crisis is stabiliteit. De beste en snelste manier om dat doel te bereiken is door een vast proces en een gestructureerde aanpak te volgen. We ondersteunen onze klanten met advies en een aanpak om grip op deze coronacrisis te houden. Deze aanpak bestaat uit vier cruciale stappen.

1. Identificeren: maak een crisisdiagnose

Stel een crisisteam samen dat alle relevante activiteiten coördineert. Breng alle mogelijke risico's zo snel mogelijk in kaart en stel prioriteiten aan de hand van een uitgebreide checklist. Een van die prioriteiten zou bijvoorbeeld kunnen zijn om uit te zoeken welke beschikbare overheidsmaatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn, zoals de tijdelijke NOW-regeling. Bespreek - intern of vrijblijvend met ons - mogelijke oplossingen en maatregelen om de grootste risico's te beheersen en hun (financiële) impact te verminderen.

Tijdsbestek: een dag

2. Voorbereiden: planning & organisatie

Als u de grootste risico's voor uw organisatie hebt gedefinieerd en geprioriteerd, is het zaak de juiste maatregelen te nemen om deze risico's beheersbaar te maken. We zien veel van onze klanten werken aan werkkapitaal en cashflowoptimalisatie en scenarioanalyses, terwijl ze nog moeten wennen aan het werken op afstand en ondertussen alternatieve bedrijfsmodellen uitproberen. Begin met het opstellen van rapportages om het effect van de maatregelen op de voet te volgen.

Tijdsbestek: een week

3. Reageren: uw plan uitvoeren en monitoren

Als de risico's niet veranderen, blijf dan bij uw plan. Concentreer u op de belangrijkste acties en beperk de negatieve gevolgen van deze crisis. Houd regelmatig in de gaten hoe de grootste risico's worden beheerst en stuur bij waar nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bewaken van tijdige incasso van openstaande debiteuren, het voorkomen van onjuiste of dubbele betalingen aan leveranciers of het tijdig organiseren van vervanging van zieke medewerkers om de continuïteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen niet in gevaar te brengen.

Tijdsbestek: een kwartaal

TriFinance

4. Stabiliseren & evalueren: terug naar "business as usual"

Begin in deze fase met het aanpakken van de resterende risico's, werk achterstanden weg en zorg voor goede rapportages. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangen overheidscompensatie die verantwoord en gecontroleerd dient te worden of aan de werkzaamheden rond de maand- of jaarafsluiting (inclusief het onderbouwen van bepaalde voorzieningen) die voorbereid en verantwoord moeten worden.

Evalueer deze crisis en zorg ervoor dat u een volgende keer (nog) beter voorbereid bent. Zo zou in de nabije toekomst wellicht een groot aantal handmatige werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd door middel van RPA, zodat u minder afhankelijk bent van de beschikbaarheid van uw medewerkers.

Tijdsbestek: een jaar

Wat kan TriFinance voor u betekenen?

Op basis van ervaringen van klanten en onze kennis kunnen wij u helpen met het identificeren en vooral valideren van de risico's voor uw organisatie door middel van een gedetailleerde checklist. Deze checklist stelt u in staat om alle maatregelen en activiteiten te prioriteren en er zeker van te zijn dat u ook op lange termijn geen maatregelen over het hoofd ziet.

Omdat risico's en maatregelen bedrijfsspecifiek zijn, denken wij graag met u mee welke maatregelen en rapportages voor uw organisatie de beste keuze zijn of hoe wij uw maatregelen kunnen versnellen door gebruik te maken van onze ervaring en kennis. Bel of mail ons om een afspraak te maken, op afstand uiteraard.

Thema's