Risicomanagement

Wij staan klaar om onze kennis en vaardigheden in te zetten.

Een crisis zo omvangrijk als de coronacrisis onthult en bevestigt het belang van een effectief raamwerk voor risicomanagement om kritieke risico's met gevolgen voor de hele onderneming te identificeren, erop te reageren met de juiste beheersmaatregelen en deze beheersing vervolgens te monitoren.

Wat heeft Trifinance te bieden?

Het coronavirus is een extern risico dat gepaard gaat met een grote impact. Zowel op korte als lange termijn zal deze crisis tot veel onzekerheid leiden.

Ons team van experts op het gebied van risicomanagement en internal audit staat klaar om hun kennis en vaardigheden in te zetten om uw organisatie te ondersteunen en de juiste risicobeperkende maatregelen te bouwen om door deze ongekende situatie te navigeren.

We kunnen met name helpen bij:

  • het identificeren van de belangrijkste (nieuwe) risico’s als gevolg van deze crisis;
  • het versterken en ondersteunen van uw afdeling risicobeheer bij het inzetten en volgen van de effectiviteit van uw crisismanagementplan;
  • het evalueren en aanpassen van uw administratieve organisatie en interne controleomgeving, zeker in situaties met minder beschikbare werknemers en werken op afstand;
  • het evalueren en implementeren van beleid en beheersmaatregelen tegen cybercriminelen die erop gericht zijn de pandemie te gebruiken om misbruik te maken van de zwakke punten in uw organisatie;
  • het evalueren van de operationele en financiële implicaties en het opstellen van een risicobeperkingsplan tegen een groot aantal risico's, zoals voorraadtekorten, abrupte omzetdaling, verslechtering van het werkkapitaal en personeelstekorten;
  • het implementeren van continue monitoring van de beheersmaatregelen en daarmee ook tijdens deze periode van ‘social distancing’ de compliance te blijven garanderen.


Last but not least helpen we u bij het in kaart brengen van alle risico’s (ook die met een kleine kans) en passende beheersmaatregelen om te zorgen dat uw organisatie bij een volgende crisis nog beter is voorbereid.

TriFinance

Thema's