Kostenbesparing

Gezonde bedrijven zien hun omzet plotseling drastisch dalen door de coronacrisis.

Afhankelijk van de branche heeft deze crisis niet alleen invloed op de omzet, maar daalt het resultaat mogelijk nog harder omdat een groot aantal (vaste) lasten zoals huur, personeel, energie en verzekeringen hoog blijft.

TriFinance heeft een team van experts samengesteld

Organisaties moeten daarom niet alleen anticiperen op mogelijke liquiditeitsproblemen, ze moeten ook bestaande kostenstructuren analyseren. Beide stellen hen in staat om kortetermijnacties te definiëren en uit te voeren om het hoofd boven water te houden en op langere termijn een gezonde kostenstructuur te hebben om te overleven.

TriFinance heeft een team van experts samengesteld dat kostensystemen kan beheren, verbeteren of implementeren. We kunnen uw resultatenrekening én balans analyseren, scenarioanalyses uitvoeren en doorrekenen welke mogelijke kostenbesparingen effectief zijn zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het:

  • toepassen van een Zero Based Budgeting-aanpak op (indirecte) kosten
  • controle en optimalisatie van het inkoopvolume en (tijdelijke) aanpassingen van inkoopprijzen ter beheersing van directe kosten
  • verkorten van de balans door voorraden terug te sturen of bepaalde vaste activa te verkopen (en terug te huren)
  • identificeren van crossfunctionele verbetermogelijkheden vanuit een end-to-endperspectief, zoals het combineren van logistieke processen, zonder de continuïteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen te verstoren en
  • automatiseren van processen (RPA) om de efficiëntie te verhogen en een positieve impact op de marges te genereren
TriFinance

Thema's