Reporting & Power BI

In tijden van crisis is het belangrijk tijdig de juiste beslissingen te nemen.

‘De juiste dingen doen’ begint met de juiste informatie. Om snel beslissingen te kunnen nemen, moeten financiële afdelingen alle relevante informatie zo snel mogelijk kunnen leveren en zorgen dat deze informatie juist en volledig is.

Die informatie komt niet alleen uit de financiële administratie, maar bevat ook gegevens uit verkoop-, hr- of productiesystemen. Zo kan het van belang zijn om dagelijks te monitoren of de organisatie nog voldoende capaciteit en expertise in huis heeft om de continuïteit van de bedrijfsvoering te behouden. 

Het opzetten van ad-hocrapportages op basis van gegevens uit meerdere systemen kan echter veel tijd kosten.

TriFinance
TriFinance

Reporting

Onze projectconsultants hebben uitgebreide kennis van reporting en Power BI. Ze hebben verschillende voorgedefinieerde kubussen en kunnen binnen enkele dagen de gewenste dashboards leveren. Zo hebben wij bijvoorbeeld een voorgedefinieerde jaarrekening waarin ook een kasstroomoverzicht is opgenomen.

We hebben dashboards gebouwd voor alle gangbare financiële en operationele systemen en weten hoe we op deze systemen moeten aansluiten. Deze gebruiksvriendelijke tools stellen zakelijke eindgebruikers in staat om met de informatie te werken en betere beslissingen te nemen.

Als Power BI al in gebruik is in uw organisatie kunnen we de bestaande applicatie upgraden of de gebruikers trainen en coachen naar een hoger niveau. Ook als u nog geen gebruikmaakt van Power BI kunnen wij u helpen met het opzetten en implementeren van de juiste dashboards - bijvoorbeeld in Excel - om deze crisis in bedwang te houden. Dankzij onze speciaal ontwikkelde methodiek kan het meeste werk door ons op afstand worden gedaan.

Thema's