Werkkapitaal en cashflowoptimalisatie

De coronacrisis is van ongeziene omvang.

Voor veel organisaties is de meest urgente maatregel, naast de veiligheid van de medewerkers, het beschermen van de kaspositie.

Om de toekomst veilig te stellen, proberen de meeste organisaties hun activiteiten te stabiliseren en vergroten ze de operationele veerkracht als voorbereiding op een mogelijke economische recessie. Cash- en liquiditeitsmanagement moeten prioriteiten zijn in elk bedrijfscontinuïteitsplan. Efficiënt beheer van werkkapitaal, een realistische cashflowanalyse en scenarioanalyses zijn essentieel om de huidige crisis het hoofd te bieden.

Werkkapitaal

Met de juiste maatregelen kan een bedrijf de behoefte aan werkkapitaal zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd geld vrijmaken om de continuïteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen te kunnen waarborgen.

Het optimaliseren van de kaspositie van een bedrijf vereist onvermijdelijk het herinrichten van de processen van de drie belangrijkste componenten van werkkapitaalbeheer: TriFinance biedt diepgaande kennis van en praktische ervaring bij crediteuren-, debiteuren- en voorraadbeheer.

Voorraad- en supplychainoptimalisatie

Onze experts kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor voorraad- en supplychainoptimalisatie. Wij zorgen met onze multidisciplinaire teams voor een hechte co-creatie met uw (financiële) administratie en bepalen optimale bestelgrootheden of slimmere logistieke processen om uw voorraadpositie te optimaliseren.

TriFinance

Credit & Collection

Zeker in deze tijd is het van vitaal belang voor bedrijven om een agile Credit & Collection-team te hebben. Een recessie heeft zeker impact op uw Days Sales Outstanding (DSO) en daarmee op uw cashflow. Deze staat onder druk omdat uw klanten geconfronteerd worden met betalingsrestricties of zelfs een mogelijk faillissement.

TriFinance kan u helpen bij onderwerpen als kredietanalyse, kredietverlening en incasso. Bovendien kunnen we u helpen met het verbeteren van uw creditmanagementproces en het selecteren van technologische oplossingen om een actueel en betrouwbaar inzicht te krijgen in het betalingsgedrag van uw klanten.

Crediteurenbeheer

De continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van een aantal bedrijfskritische leveranciers. Wij helpen u om inzicht te krijgen in deze groep leveranciers en de specifieke (betalings)voorwaarden die zij hanteren. Ook in deze tijden komen dubbele of onjuiste betalingen aan uw leveranciers nog voor. Wij hebben een unieke aanpak om deze foutieve betalingen te identificeren en hiermee direct uw kaspositie te verbeteren.

Cashflowanalyse & -forecasts

Cashflowanalyse, een bewezen reddingsboei na de financiële crisis van 2008, identificeert maatregelen voor snel beschikbare kasgelden uit het beheer van vorderingen en verplichtingen. In economisch moeilijke tijden zijn informatiekwaliteit en snelheid van cruciaal belang voor cashcontrol.

Met gedegen en betrouwbare cashflowanalyse kunnen bedrijven snel anticiperen op liquiditeitstekorten in de coronacrisis en daarna, zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven handelen vanuit een sterke liquiditeitspositie.

TriFinance heeft een vierfasenmodel ontwikkeld voor een grondige analyse van historische cashflowontwikkelingen. Hierbij worden input- en outputberekeningen gebruikt om systematische mogelijkheden voor verbeteringen van de liquiditeitspositie in processen, systemen en marktrelaties te identificeren. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld naar het factureringspatroon, betalingsvoorwaarden, looptijdanalyse en betalingsgedrag van uw klanten.

De voordelen in economisch moeilijke tijden zijn aanzienlijk, zoals:

  • het realiseren van quickwins bij het genereren van cash;
  • het krijgen van continue inzicht in de ontwikkeling van uw DSO & DPO en de mogelijkheid om deze op elkaar af te stemmen en;
  • het bepalen van de kaspositie onder diverse scenario’s.

Door online data-export en veilige data-overdracht, zijn deze voordelen volledig op afstand door ons te realiseren, zolang er on-line toegang is tot de nodige data en uw medewerkers.

Thema's