Waarborgen van bedrijfscontinuïteit

Pragmatische expertise om uw organisatie te versterken

Tijdens de coronacrisis zijn uw medewerkers mogelijk niet beschikbaar of druk bezig met andere dingen dan normaal. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet over voldoende kennis, expertise of capaciteit beschikt om uw dagelijkse activiteiten of bijvoorbeeld uw maandafsluiting goed uit te voeren. 

Flexibele ondersteuning, die op korte termijn beschikbaar moet zijn, kan dan van vitaal belang zijn voor de veerkracht van uw bedrijf. TriFinance Transition & Support helpt u bij het opbouwen van bedrijfscontinuïteit.

Veel medewerkers werken momenteel op een andere locatie dan normaal.

Hierdoor loopt uw organisatie een (data)veiligheidsrisico en kan de productiviteit van uw medewerkers teruglopen. Dat kan betekenen dat sommige processen automatisering nodig hebben of anders moeten worden georganiseerd om de efficiëntie te verhogen (RPA, VBA-macro's, scripting, stromen) en de veiligheid van uw data te garanderen.

TriFinance en Tri-ICT bieden ondersteuning bij het analyseren en opzetten van verbeterde samenwerkingsprocessen, waaronder governance, agile werken en zelfsturend teammanagement. Als systemen, applicaties of processen moeten worden geanalyseerd en verbeterd, bieden wij capaciteit om op zeer korte termijn behoeften te analyseren en verbeteringen in gang te zetten. Projectmanagers kunnen u helpen bij het stroomlijnen en beheren van dit soort projecten die in zeer korte tijd moeten worden uitgevoerd.

TriFinance
Ontwikkelen van uw bedrijfscontinuïteitsplan

4 fasen

Meer in het algemeen kan TriFinance een bedrijfscontinuïteitsplan voor uw organisatie ontwikkelen, inclusief een raamwerk voor risicobeheer en interne controles. Een dergelijk plan wordt doorgaans in vier fasen uitgerold:

  • Analysefase: om processen en activiteiten in kaart te brengen die moeten worden beoordeeld op benodigde middelen in termen van personeel, infrastructuur, IT en planning;
  • Fase van oplossingsontwerp en implementatie: Deze fase omvat normaal gesproken onder meer crisisbeheer, herstel van documentatie, data en kernactiviteiten, IT-infrastructuur en -beheer en cyberaanvalprocedures;
  • Testfase: Deze fase dient om de prestaties van het plan te meten, waarbij aanbevelingen en aanpassingen aan het bedrijfszekerheidsplan worden
    gedefinieerd en;
  • Onderhoudsfase: Veranderingen in structuur, omvang, locatie, bedrijfsactiviteiten, IT-systemen of infrastructuur leiden onvermijdelijk tot updates van het bedrijfszekerheidsplan.

Onze unieke Do-How-aanpak richt zich op een end-to-endbenadering: van het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan, het herzien en optimaliseren van het ontwerp, het documenteren van processen en procedures tot het ondersteunen bij het uitvoeren van het plan.

Voor mMeer informatie, neem contact op met Peter Laan / +31 6 12 99 08 97.

Thema's