Diensten voor een toekomstbestendige financiële sector

De huidige situatie als gevolg van de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen heeft enorme impact op de gehele maatschappij.

Ondernemers worden ondersteund met overheidsregelingen en banken bieden particuliere en zakelijk klanten tijdelijk uitstel van rente - en aflossingsverplichtingen van de financieringsproducten. 

Dit heeft een wezenlijke impact op de feitelijke risico’s van de kredietportefeuille en het vermogen van de bank. Juist in deze tijd is de maatschappelijke functie van de bank van belang.

Financial Institutions

Onze Business Unit “Financial Institutions” helpt financiële instellingen toekomstbestendig te blijven. Dit doen we door u te ondersteunen bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en uw organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit. Hieronder vindt u een selectie diensten voor financiële instellingen. Onze pragmatische diensten helpen u om enerzijds deze periode door te komen en uw organisatie te versterken, zodat u klaar bent voor de toekomst!

TriFinance

Zakelijke en particuliere kredietverlening (bijzonder beheer)


De huidige situatie zorgt voor extra werkzaamheden bij onder andere bedrijvenadviseurs, hypotheekadviseurs en de afdeling(en) bijzonder- en intensief beheer. Wij helpen u op de volgende wijze hierbij door:

 • financiële risico’s vast te stellen en de noodzakelijke risico rapportages op portefeuille niveau te verzorgen;
 • analyses uit te voeren om de specifieke bedrijfs- en klantsituatie en de hieraan verbonden risico’s in kaart te brengen;
 • de juiste klantstrategie te bepalen. Inclusief een concreet en pragmatisch plan van aanpak;
 • klanten te begeleiden en betalings- en beheerafspraken te maken. Inclusief het onderhouden van het beheer op de portefeuille en het monitoren van de nakoming van afspraken en verplichtingen;
 • een gezond klantperspectief vast te stellen voor de fase na herstel van de corona crisis.
 • onze Project Consultants beschikken over de benodigde kennis en ervaring om de business en de daaraan verbonden risico’s in control te houden.

Anti Money Laundering

Iedere financiële instelling beschouwt integriteit als één van de belangrijkste waarden. Financiële instellingen dienen als poortwachter van het financiële systeem hun rol en verantwoordelijkheid te nemen om misdaad niet te vergemakkelijken. Bovendien verplicht iedere financiële instelling zich ertoe om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. Dit omvat het anti witwasbeleid en de financiering van terrorismebestrijding die elke financiële instelling als integraal onderdeel in het beleid moet opnemen en in het cliëntenonderzoek dient vast te leggen. De maatregelen omvatten:

 • periodiek uitvoeren van due diligence risico’s op klanten, bedrijven en transacties;
 • verplichting om activiteiten die mogelijk verband houden met witwassen van geld en of verdachte transacties van financiering van terrorisme te melden aan autoriteiten;
 • verplichting om voornoemde maatregelen adequaat vast te leggen en bij te houden;

Onze projectconsultants beschikken over de nodige kennis en ervaring om u te helpen bij het:

 • uitvoeren van een quickscan, in welke mate u in de huidige situatie voldoet aan anti witwasbeleid en de financiering van terrorismebestrijding.
 • vertalen van de quickscan in een plan van aanpak en in samenwerking daaraan uitvoering geven zodat u voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving;
 • inrichten en (periodiek) uitvoeren van de due diligence activiteiten op klanten, bedrijven en transactie monitoring;
 • opstellen van een Anti Money Laundering beleid en integreren in het Policy Statement.
TriFinance

Tijdelijke expertise: op locatie en op afstand!

Wordt u momenteel geconfronteerd met het wegvallen van medewerkers met specifieke expertise die juist nu hard nodig zijn, of behoren tot de kernprocessen op het gebied van governance, riskmanagement, compliance en procesmanagement van uw financiële instelling? Dan ondersteunen we u met expertise en tijdelijke medewerkers op locatie of op afstand. Wij zijn in staat om op zeer korte termijn een team samen te stellen, dat beschikt over de benodigde expertise.

Onze mensen kunnen op afstand vanuit ons eigen kantoor in Amsterdam Zuidoost werken. Daar hebben onze mensen de benodigde technische faciliteiten en voldoende ruimte om conform de voorschriften van het RIVM en de Rijksoverheid de werkzaamheden voor u te verrichten. Samen met u borgen wij de continuïteit van uw dienstverlening.

Andere uitdaging?

Neem contact op met Rob Smeets, Business Leader Financial Institutions Nederland. Samen bekijken we op welke wijze we u het beste kunnen ondersteunen.

Thema's