Blog

“Jij zit aan het stuur van je carrière”

Marieke van der Aa Business Consultant - Financial Institutions Netherlands Connect on Linkedin

Hoe groei je naar een uitdagende rol in je carrière? Hoe leer je in de praktijk levenslang leren? Hoe werk je een gebrek aan motivatie weg? Het zijn vragen die recruiter Marieke van der Aa van de Blue Chip Boutique ‘Financial Institutions’ in Nederland, opwerpt. Ze put antwoorden uit haar eigen ervaring en die van sollicitanten, en uit haar vele lectuur.

Vóór alles: jij hebt de regie in handen. Jij zit aan het stuur van je carrière.

Dat vraagt ondernemerschap. Het is aan jou om je ambitie kenbaar te maken en aan te geven wat je hiervoor nodig hebt. Bij TriFinance werken we met mensen die op zo’n manier aan de weg timmeren. Ze nemen het heft in eigen handen. We noemen ze Me inc.®’ers (me incorporated).

Een Me inc.®’er is:

- ondernemer van de eigen talenten, vaardigheden, kennis en carrière,

- altijd bezig met zelfontwikkeling en bijleren van nieuwe dingen,

- niet bang voor onbekend terrein, maar kijkt uitdagingen vol goede moed tegemoet,

- intelligent en pragmatisch, en vertrouwt op eigen kennis en talenten,

- gericht op samenwerking en kennisdeling,

- klaar om eigen keuzes te maken,

- aanhanger van de waarden en de doelstellingen van TriFinance/ParkLane Insight.

Er bestaan meerdere ideeën die als valkuilen werken waarin je gemakkelijk kan trappen.

Als ik goede kwaliteit lever en altijd hard werk, word ik vanzelf beloond voor mijn inzet.

Kwaliteit en inzet zijn zeker belangrijk, maar niet voldoende om je te onderscheiden. Denk daarom ook na over een positieve manier waarop jij je kunt onderscheiden van je collega’s.

Netwerken is erg belangrijk. Ik moet zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie kennen.

Absoluut, een groot netwerk van mensen die je kennen, is waardevol. Maar maak van netwerken geen doel op zich. Denk ook na over de indruk die je bij mensen achterlaat. Wees je bewust van de impact die je maakt.

Als ik steeds goede ideeën aandraag voor verbeteringen, zien ze welke potentie ik heb.

Er is een dunne grens tussen goede ideeën aandragen en voortdurend kritiek leveren. Zorg dus voor een positieve en pragmatische bijdrage. Weet wanneer je iets moet accepteren zoals het is.

INITIATIEF

Wanneer je ondanks je deskundigheid en inzet niet in je loopbaan groeit zoals je wilt, kan je meerdere initiatieven ontplooien.

Nogmaals: jij hebt de regie van je carrière in handen.

Je werkgever en manager doen niets meer dan je groei faciliteren. Neem daarom zelf het initiatief en verken meerdere loopbaanpaden.

Bepaal de richting waarin je wilt excelleren en groeien.

Zet een stip op de horizon. Dit hoeft geen definitief einddoel te zijn, maar kijk een aantal jaren vooruit. Bedenk vervolgens wat je tussenstappen zijn om je doel te bereiken. Welke verantwoordelijkheden in je werk kan je oppakken om vooruitgang te boeken? Wat wordt de eerstvolgende rol die je een stap dichter bij je gewenste positie gaat brengen? Die vragen beantwoord je niet in een handomdraai. Zoek een sparringpartner of mentor die met je meedenkt. Zo creëer je je loopbaanpad en maak je je ambitie waar.

Zorg voor een realistisch zelfbeeld.

Weet wat ze vragen in de rol die je ambieert. Welk gedrag, competenties, vaardigheden en kennis horen bij die rol? Waar sta je nu? Wat is de eerste concrete stap of verandering die jij vanaf vandaag gaat toepassen? Alweer zijn dat niet eenvoudig te beantwoorden vragen. Vraag feedback aan collega’s die je een eerlijke en oprechte spiegel voorhouden. Of schakel een coach in, die je begeleidt in het veranderingsproces. Regisseur zijn van je carrière betekent ook weten wanneer je de expertise of het inzicht van iemand anders nodig hebt om verder te komen.

Investeer in je toekomst.

Wanneer je in de financiële sector geruime tijd dezelfde functie bekleedt, heb je waarschijnlijk een goed arbeidsvoorwaardenpakket opgebouwd. Je hebt zekerheid en dat geeft je een comfortabel gevoel, maar echte groei zit buiten je comfortzone. Stel jezelf de vraag wat je bereid bent te investeren. Investeer je eigen tijd in opleiding en training? Ben je bereid zelf een opleiding te betalen? Sta je open voor een stap naar een organisatie waar de salarissen lager liggen, maar ze wel investeren in je groei en ontwikkeling? Durf te kiezen. Je investeringen dragen bij aan het realiseren van je ambitie.

Vind de juiste omgeving.

Die tip is een belangrijke randvoorwaarde. Zoek een omgeving waar je ambitie de ruimte krijgt. Kies een organisatie of netwerk waar de mensen om je heen begrijpen welke begeleiding je nodig hebt om te groeien.

LEREN

Levenslang leren

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet hun hele loopbaan bij dezelfde werkgever te blijven. Mede omdat de arbeidsmarkt steeds sneller verandert, is de werkgever niet langer de constante factor in een loopbaan. Die constante ben jij. Dat geeft meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en biedt de kans op meerdere carrièrepaden. Voorwaarde is wel dat je blijft investeren in jezelf door continu te blijven leren.

Goed, maar hoe doe je dat in de praktijk, levenslang leren?

Het is een misvatting te denken dat werken en leren twee verschillende zaken zijn.

Het begint met de vraag waar je ambitie ligt.

Welke groei zie je voor jezelf de komende jaren? Is dat in dezelfde functie, of wil je een overstap maken naar een andere rol? Is jouw ambitie toekomstbestendig of bestaat de kans dat het werk dat je voor ogen hebt, wordt geautomatiseerd? Wat heb je nodig om relevant te blijven op de arbeidsmarkt? Formuleer voor jezelf een doelstelling waar je binnen een afgebakende periode naar toe kan groeien.

Komt dan de vraag wat je nodig hebt om die stap te doen.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig? Welke competenties en gedrag passen bij die rol? En waar moet jij dan mee aan de slag? Het gaat hierbij om een combinatie van theoretische kennis, praktijkervaring en persoonlijke groei. Die gaan altijd samen. Met alleen een mooi certificaat kwalificeer je jezelf niet voor een volgende functie.

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat hierin centraal.

Dat heeft een nog grotere impact dan het opdoen van theoretische kennis. Een nieuwe rol legt de nadruk op andere competenties en vraagt om ander gedrag. Dat ontwikkel je niet zomaar door het volgen van een training. Daar zijn oefening en reflectie voor nodig.

Je bereikt je doel op lange termijn door het doen van kleine stappen, die je als micro-doelen formuleert.

Je hebt een ambitie op lange termijn en weet nu wat je nodig hebt om die te bereiken. Volgende stap is het bedenken van tussentijdse, kleinere doelstellingen. Door het stellen van micro-doelen hou je meer grip op je ontwikkeling doordat je continu zicht hebt op de vooruitgang die je al hebt geboekt. Die reeks micro-doelen halen, leidt naar je doelstelling op de lange termijn.

Uiteindelijk leer je het meest door het te doen.

Probeer in je huidige werkzaamheden ruimte te creëren voor je persoonlijke ontwikkeling. Zoek uitdaging en vraag om extra of andere verantwoordelijkheden. Volg je een training of theoretische opleiding? Kijk dan hoe je de opgedane kennis direct kunt toepassen. Pas hetgeen je hebt geleerd zoveel mogelijk toe in je dagelijkse werk of nevenactiviteiten.

MOTIVATIE

Allemaal goed en wel, maar wat als je motivatie een duik heeft genomen?

Ja, motivatie is niet vanzelfsprekend. Het is complex en het vraagt bovenal om voortdurende inspanning. Het is goed onderscheid te maken tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie gaat om factoren van buitenaf, die je stimuleren. Dat kan een financiële bonus zijn wanneer je je targets haalt. Alleen zorgen die externe factoren enkel voor een korte eenmalige boost. Die kan een goede impuls betekenen om je draai weer te vinden.

Maar voor een langer durende boost is het belangrijk dat je werk maakt van je intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf. Je kan dus niet van anderen verwachten dat zij het initiatief nemen om de omstandigheden voor jou beter te maken. Jij bent de initiatiefnemer. Het gaat om jouw werkgeluk.

Hoe maak je werk van je intrinsieke motivatie?

Er zijn vier factoren die je daarbij helpen.

Plezier hebben in je werk.

Dat is de belangrijkste factor. Het betekent niet dat iedere werkdag leuk moet zijn. Wel dat je blij bent met het werk dat je doet. Je werk doen vanuit een bepaalde interesse en dat je voldoening geeft, is een heel sterke motivator.

Onderzoek voor jezelf wanneer je het meeste plezier hebt in je werk. Zit dat bijvoorbeeld in specifieke taken of verantwoordelijkheden? Of in het leren van nieuwe vaardigheden en het toepassen van kennis? Elementen waarop het antwoord positief is, moeten de boventoon voeren in je werkzaamheden. Hiermee stimuleer je je intrinsieke motivatie.

Autonomie

Meer autonomie versterkt de motivatie. Besef wel, dat hoe vrijer je in je werk bent, hoe meer verantwoordelijkheid bij jou komt te liggen. Wanneer je zelf de beslissingen neemt, sta je zelf in voor het resultaat. Meer autonomie gaat noodzakelijk gepaard met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Om meer autonomie te ervaren in je werk, is het belangrijk goede afspraken te maken. Welk resultaat lever je op en welke deadlines zijn er? Wanneer ben je bereikbaar? Door goede en concrete afspraken te maken over wat je oplevert, kan je zelf bepalen hoe je het afgesproken resultaat bereikt. Je hebt dus zelf invloed op de mate van autonomie in je werk.

Competentie

Je wilt je talenten inzetten en zoekt uitdagingen om je voort te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is vertrouwen te hebben in je kunnen en leervermogen. Het heeft te maken met nieuwsgierigheid, open staan om te leren en actief feedback opzoeken, ook als het even tegen zit.

Om vertrouwen te krijgen in je competenties en mogelijkheden is het belangrijk je ontwikkeling concreet te maken en te vertalen naar kleine acties. Wat ga je vanaf morgen anders doen? Door het klein te maken, zie je sneller het resultaat van je handelen. Met deze ‘kleine’ successen neemt je motivatie toe en zal je met meer zelfvertrouwen grotere uitdagingen aanpakken.

Verbondenheid

Een band opbouwen met je collega’s en waardering ontvangen, zijn belangrijke elementen in je werk. Beide zorgen dat je je extra gedreven voelt om kwalitatief werk af te leveren en een goed resultaat neer te zetten. Om deze verbondenheid te voelen, is een positieve werkomgeving van belang. Wees je ervan bewust, dat je hier zelf ook invloed op hebt en lever hier een actieve bijdrage aan.

Mis je door het thuiswerken het informele contact met collega’s? Of mis je de connectie met de missie en doelen van de organisatie? Neem dan zelf het initiatief. Organiseer laagdrempelige (online) momenten om met je collega’s in gesprek te gaan. Niet alleen informatief en werkgerelateerd, maar creëer ook momenten voor écht persoonlijk contact.

Als je werk maakt van je motivatie, dan leidt dat zeker tot waardecreatie. Het maakt jou als professional nog waardevoller dan je al bent.