Expertises

Credit Management

Uw uitdagingen

  • Talentschaarste en pieken in werkbelasting aanpakken
  • Cash flow verbeteren en procesefficiëntie verhogen
  • Routinetaken automatiseren en kosten besparen met nieuwe technologieën

Maak van uw credit management een vehikel voor groei. TriFinance helpt de cashflowpositie en procesefficiëntie van uw bedrijf te optimaliseren.

Credit Management & Incasso

Makkelijk is het niet om credit management in uw organisatie op een hoger, strategisch niveau te tillen, maar dat is wel noodzakelijk als u wil dat het credit department een echte business partner wordt.

TriFinance biedt de nodige ondersteuning en expertise ter optimalisering van de creditfunctie in uw organisatie. Wij helpen u ook de functie op strategisch niveau te brengen. In een participatieve aanpak werken onze experts met uw creditteam om de impact van het departement te vergroten.

Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning bij een tijdelijk tekort aan mensen of bij specifieke credit-uitdagingen. Voor alle belangrijke functies en activiteiten in het creditproces beschikken we over functionele en managementexpertise.

Wij optimaliseren uw creditmanagementproces. We combineren operationele kennis en ervaring met consultingmethodieken om de governance en efficiëntie van de Order-to-Cash cyclus te optimaliseren. Over de diverse functies heen brengen we alles in lijn om risk management en groei te verzoenen, van de credit policy tot procesdesign.

Wij helpen u de juiste tools en technologie te selecteren. Wij engageren ons netwerk van softwarepartners bij de uittekening van elke stap in het proces, van risk management over facturatie tot debiteurenmanagement. Onze geprefereerde partners zijn Onguard en Square Marble.

Wij trainen of coachen al uw professionals. We trainen junior collectors, maar organiseren ook expertsessies voor senior credit management professionals.

In samenwerking met onze technologiepartners leren we creditteams werken met specifieke creditmanagementtools en organiseren we opleidingen over meer gespecialiseerde onderwerpen zoals gerechtelijke procedures en soft skills.

Dankzij onze erkenning als dienstverlener komen onze trainingen in aanmerking voor subsidie via de kmo portefeuille

Wie zorgt voor de oplossing?

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn doorgaans een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en specifieke vakinhoudelijke expertise, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën, geleverd door CFO Services.

Credit Management white paper

Om een beter begrip te krijgen van de strategische rol van de Credit Management afdeling, onderzicht TriFinance de organisatie van de credit functie in Belgische bedrijven. De resultaten werden geanalyseerd door onze experts en gepubliceerd in de white paper Credit Management as a Vehicle for Growth. Reviewing the Credit function in Belgian Organizations.

De paper omvat niet enkel de belangrijkse bevinden, maar bevat ook een hoofdstuk over 'Geïntegreerd Credit Management' en een profiel van de ideale Credit & Collection Manager. 

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons