Services

Transition & Support Services

Uw uitdagingen

  • Flexibele, externe ondersteuning inschakelen voor het managen van veranderingen
  • Snel de juiste oplossing vinden voor uw finance-gerelateerde uitdagingen
  • Aantrekken van gemotiveerde en bekwame finance-professionals

Onze dienst Transition & Support biedt flexibele externe ondersteuning om de uitdagingen van finance departementen het hoofd te bieden.

Nieuwe combinaties

Tegenwoordig zijn corporate organisaties continu in transitie. Terwijl ze de impact van digitalisering en automatisering nog steeds moeten verwerken, is de vierde industriële revolutie al aan de gang. Om de overgang soepel te laten verlopen, is flexibele externe ondersteuning nodig. Denk hierbij aan extra middelen voor projecten, specifieke expertise of de vervanging van teamleden op de financiële afdeling en bedrijfsafdeling. Het is allemaal mogelijk met TriFinance.

Met Transition & Support leveren we operationele, flexibele, pragmatische en op maat gemaakte oplossingen. Onze Do-How is een nieuwe en soms onconventionele combinatie van intelligente capaciteit (‘do’) en pragmatische adviesverlening (‘knowhow’). We bieden pragmatische ondersteuning en werven finance professionals voor alle niveaus in uw organisatie. Zo helpen wij u te laveren langs de uitdagingen die op uw pad komen.

We weten dat de kern van succesvolle projectuitvoering gebaseerd is op het snel inspelen op veranderingen. Ons BaseCamp kan snel schakelen om projecten bij de klant op te starten en waar nodig bij te sturen, afhankelijk van de veranderende projectvereisten, die vaak pas gaandeweg duidelijk worden. Het bepalen van een exacte projectscope wordt steeds meer een illusie. Onze Transition & Support Blue Chip Boutiques zijn gespecialiseerd om hier flexibel mee om te gaan: wij reageren snel, met de juiste oplossing en de juiste consultant(s).

Snelle technologische ontwikkelingen en de war for talent dwingen organisaties om hun medewerkersbestand opnieuw te bekijken. Onze flexibele oplossingen zorgen voor het juiste talent op het juiste moment.

BaseCamp als verbindende factor

Ons BaseCamp bestaat uit experts in specifieke vakgebieden, ervaren business managers en specialisten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ze vormen de verbindende schakel tussen de behoeften van onze klanten en de ambities van onze consultants. Teamwerk is de essentie. Omdat we diepgaande kennis van de vereisten van onze klanten combineren met een duidelijk begrip van de kennis, vaardigheden, ambities en groeipaden van onze consultants, kunnen we hen matchen op de beste projecten.

We geven proactief aan waar de uitdagingen zitten en stellen creatieve oplossingen voor. Omdat wij de collectieve, in co-creatie tot stand gekomen kennis van onze netwerkorganisatie delen met onze consultants, kunnen zij met hun praktijkervaring en expertise uw financiële afdeling verder helpen ontwikkelen. Dit kan op het niveau van young professional, junior, senior, management, executive of expert, met één consultant of met een team. Alleen als de klant, ons BaseCamp en de consultant samenwerken, zal dit tot een succesvol project leiden.

Expliciete en impliciete behoeften

Wij werken graag samen voor uw expliciete en impliciete behoeften op het gebied van crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, boekhouding, treasury en werkkapitaal, kredietbeheer, consolidatie, risicobeheer, controlling en rapportage, en elke andere uitdaging op het gebied van financieel management. Daarnaast bieden we operationele ondersteuning aan corporates, financiële instellingen, publieke instellingen en non-profitorganisaties.

Bij specifieke en complexe vraagstukken maken we nieuwe combinaties met onze diensten en ervaring. Daartoe brengen we extra sectoriële, technische, functionele en methodologische expertise in op het gebied van Business Intelligence, Corporate Performance Management, Governance, Risk & Compliance, digitale transformatie, procesmanagement, project management en change management.

Door de opzet van onze kennisdelende netwerkorganisatie werken onze Transition & Support Blue Chip Boutiques voortdurend samen met hun collega's van onze Expert Industry en Expert Specialty Blue Chip Boutiques. Onze kracht zit in de combinatie van onze diensten.

TriFinance

Ontmoet onze experts.

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons