Expertises

Werkkapitaalmanagement en Cash Flow Forecasting

Uw uitdagingen

  • Identificeren van cashpotentieel in uitdagende tijden voor de business
  • Stroomlijnen van cashflowrapportage en -prognoses
  • De verschillende onderdelen van working capital onder controle houden

Efficiënt beheer van werkkapitaal, cash-analyse en cashflowprognoses zijn essentieel voor goed beheer van uw organisatie. TriFinance heeft de nodige expertise om u bij elk van deze onderwerpen te helpen.

Werkkapitaal

Werkkapitaalmanagement stelt een bedrijf in staat om zijn behoefte aan werkkapitaal zo laag mogelijk te houden, terwijl het geld vrijmaakt dat vastzit in de exploitatiecyclus.

Het optimaliseren van uw kaspositie vereist onvermijdelijk herwerking van de processen en stromen van werkkapitaalcomponenten. TriFinance kan diepgaande kennis bieden van crediteuren-, debiteuren- en kredietbeheer. 

Onze experts kunnen ook worden ingezet voor voorraad- en supply chain-optimalisatie. Bij al deze zaken zorgen we ervoor dat onze multidisciplinaire teams een hechte co-creatie aangaan met uw organisatie.

Cash Analytics Tool

Cash Analytics is een beproefd reddingsprogramma dat TriFinance ontwikkelde tijdens de financiële crisis van 2008. Het programma identificeert bronnen van snel beschikbare cash door actiever management van vorderingen en verplichtingen. In economisch moeilijke tijden zijn informatiekwaliteit en snelheid van cruciaal belang voor cash controle.

Met Cash Analytics kunnen bedrijven snel anticiperen op liquiditeitstekorten, zodat ze kunnen handelen vanuit een versterkte concurrentiepositie.

TriFinance heeft een 4-fasenmodel ontwikkeld voor de analyse van historische data. Om systematische liquiditeitsmogelijkheden in processen, systemen en marktrelaties te identificeren, gebruiken we input- en outputberekeningen: facturatiepatronen, betalingscondities, maturiteitsanalyse en betalingsgedrag. We bestuderen de drivers van uw DSO en DPO, met het doel ze te optimaliseren door bepalende parameters bij te stellen.

De voordelen zijn aanzienlijk, zeker in economisch uitdagende tijden:

  • Quick wins bij het genereren van cash;
  • Meer inzicht in uw DSO & DPO, zodat u beide op elkaar kunt afstemmen, wat uw werkkapitaal optimaliseert;
  • 100% inzetbaar vanop afstand, on-premise toegang is niet-vereist, alleen toegang tot de data is nodig;
  • Online data-extractie en veilige overdracht.
  • Een op Power BI gebaseerde tool die compatibel is met eender welk ERP-systeem.

Het optimaliseren van uw kaspositie vereist onvermijdelijk herwerking van de processen en stromen van werkkapitaalcomponenten.

Cash Flow Forecasting

Cash is de levensader van elke organisatie. Voor bedrijven die in financiële nood verkeren is een stevige grip op liquiditeit een van de belangrijkste manieren om de bedrijfsactiviteiten overeind te houden.

In alle sectoren en turnaroundscenario's is het 13-weekse cashflowmodel een essentiële tool voor bedrijven om de vinger aan de pols te houden.

De 13-weekse cashflow biedt het meest gedetailleerde beeld van het geld dat een bedrijf binnenkomt en verlaat. Het gebruik van dit model creëert een gevoel van financiële discipline, net op het moment waarop organisaties dit het meest nodig hebben. Bovendien is het een objectief, herhaalbaar model.

Cash management is geen sinecure - vooral in het licht van economische onzekerheid, sectoriële disruptie of veranderende klantgedrag. Met een doordachte aanpak van 13-weekse cashflow forecasting krijgt u als bedrijfsleider de vereiste visibiliteit.

Onze TriFinance experts beschikken over het vereiste kennisniveau en pragmatisme om u te helpen bij het opstellen van een pragmatische cashflowprognose.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door CFO Services en operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons