Expertises

Risicomanagement

Uw uitdagingen

 • Gebrek aan inzichten
 • Geen interne audit- of controleafdeling om nieuwe risico's aan te pakken
 • Geen gebruik van data analytics om activiteiten te managen

Risk

Naarmate de behoefte aan veerkracht toeneemt, moeten interne audit, interne controle en risicobeheer proactiever worden. Ze moeten opkomende risico's beter begrijpen, zich aanpassen aan veranderende regels zoals ESG-regelgeving en nieuwe technologieën gebruiken voor inzichten.

De TriFinance Risk practice biedt pragmatische oplossingen voor het bouwen van interne audit- en controleafdelingen en de realisatie van hun missie. Wij combineren expertise in interne audit, interne controle en risicobeheer met de nieuwste technologie.

Onze Risk expert brengen essentiële bouwstenen aan voor de ontwikkeling van de interne audit en/of interne controlefunctie, in nauwe samenwerking met het CFO Services kennisnetwerk

1. Interne Audit

Wat we doen

Wij ontwikkelen, implementeren en/of beheren uw Interne Audit-afdeling via verschillende samenwerkingsmodellen, van outsourcing tot co-sourcing. Onze Risk-experts voeren assessments uit van de conformiteit van uw Interne-Auditafdeling met de internationale standaarden voor de professionele praktijk van internal audit.

Hoe we het doen: Essentiële bouwstenen

 1. Een risicogebaseerd intern auditplan ontwikkelen
 2. Inzet van analytics tijdens de volledige interne audit levenscyclus 
 3. Uitvoeren van interne audits buiten de traditionele scope

Interne Audit

Wat we doen

We ontwikkelen en implementeren interne controles om te voldoen aan regelgeving zoals de Sarbanes-Oxley Act, ESG of GDPR, of om een controlecultuur te introduceren in lijn met COSO-principes.

Hoe we het doen: Essentiële bouwstenen

 1. Verbeterde automatiseringscapaciteit in uw interne controle framework
 2. Meenemen van opkomende trends in SOX-controles 
 3. Maturiteitsevaluatie van uw interne controle voor ESG

3. Risicobeheer

Wat we doen

We ontwikkelen, implementeren en/of managen raamwerken voor het beheer van bedrijfsrisico's, inclusief de evaluatie van bedrijfsrisico's.

Hoe we het doen: Belangrijkste bouwstenen

 1. Enterprise Risk Management om risicobeperkende maatregelen te definiëren
 2. Enterprise Risk Assessment om de strategische, financiële, operationele en compliancerisico's te identificeren en te beoordelen.
 3. Enterprise Risk Tooling om de risicobeoordelings- en -managementprocessen op een efficiënte en effectieve manier te ondersteunen

Risico- & Compliancebeheer in Financiële Instellingen

Risicobeheer is de afgelopen tien jaar sterk geëvolueerd, grotendeels als reactie op regelgeving.

Onze experts hebben een grondige kennis van veranderende wettelijke vereisten en een solide begrip van de onderliggende activiteiten, processen en instrumenten. Wij helpen financiële instellingen te evolueren naar een efficiënt en effectief risico- en compliancebeheer.

TriFinance helpt financiële instellingen die een transformatie ondergaan om te evolueren naar efficiënt en effectief risico- en compliance management.

TriFinance kan u ondersteunen door

Het opzetten van een geschikt intern controlekader met het risicomanagement in een uitdagende rol


Onze experts hebben een diepgaande kennis van de evoluerende regelgevende vereisten en een grondig inzicht in de onderliggende activiteit, processen en instrumenten zoals:

 • Het opzetten van een risicogevoelig raamwerk voor interne controle
 • De implementatie van een outsourcing organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deugdelijk bestuur
 • Optimalisatie van het interne controlekader rond de Solvency II- en Basel III-frameworks

Versterking van de rol van Interne Controle van de afdeling Compliance

We bouwen bruggen tussen verschillende belanghebbenden bij de interne controle, door geleidelijk gemeenschappelijke interne controle methodologieën en indicatoren in te voeren.

Het optimaliseren van end-to-end processen om bedrijfskansen te creëren en tegelijkertijd de verwachtingen van de regelgevende instanties in te lossen.
Onze experts kunnen worden ingezet om veranderingen in de regelgeving (o.a. KYC, AML, MIFID2, GDPR, PSD2, BRRD, ...) in te bedden in verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan gap-analyse, prioritiseren, documentatie en redesign van processen, opleidingsprogramma's of het creëren van synergieën met andere projecten in het domein van de interne controle.

TriFinance - Risk en Compliance (2:23)

Financieel Risk management

Wij creëren waarde voor onze klanten in het beheer van een breed scala van financiële risico's en processen zoals:

 • Identificatie van oninbare vorderingen, processen voor het aanleggen van voorzieningen voor deze vorderingen en methoden voor de berekening van de kapitaalvereisten
 • Procesoptimalisatie en procesdocumentatie van kapitaalbeheer, kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico gerelateerde onderwerpen
 • Begeleiden van financiële instellingen in het diepgaande veranderingsproces als gevolg van disruptie, snel evoluerende klantenverwachtingen en een intensiever gebruik van gegevensanalyse in krediet- en beleggingsprocessen
 • Hulp bij het beheer van activa en passiva, prognoses voor kapitaalvereisten, risicobudgettering, eigen risicobeoordeling en aanverwante processen
 • Underwriting en investeringscriteria en beoordeling van de activa-toewijzing in post-fusie-omgevingen.

Uitdagingen voor de CRO voor 2021 en daarna

Risicomanagement is de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd, grotendeels als reactie op de regelgeving. Wij ondersteunen financiële instellingen bij:

 • Model Risk Management en Enterprise Risk Management
 • Implementatie van een agile operationeel model, zodat de risicomanagementfunctie een efficiënte en effectieve tweede verdedigingslinie blijft na het redesign van operationele processen zoals de kredietverlening of financiering
 • Het beantwoorden van verhoogde regulatoire verwachtingen over de rol van de risicomanagementfunctie en de transformatie ervan tot een meer analytische functie

Stroomlijning en uitgifte van risicorapporten die relevant zijn voor alle belanghebbende partijen

De dialoog met de toezichthouders wordt in toenemende mate bepaald door de resultaten van de "horizontale" benchmarkanalyse.

De aanhoudende bekommernis over de duurzaamheid van bedrijfsmodellen vergt bovendien een grotere wendbaarheid en een focus op een lange termijnvisie en projecties.

TriFinance experts werken nauw samen met de Business, Finance en Risicomanagement-teams om de diverse interne en externe behoeften te challengen en de talrijke functionele specificaties te optimaliseren.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn doorgaans een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en specifieke vakinhoudelijke expertise, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën, geleverd door CFO Services en Financial Institutions.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons