Expertises

Risicomanagement

Uw uitdagingen

 • Risicobeheer en interne controles evalueren
 • Compliant blijven in een onstabiele regelgevende omgeving
 • Een GDPR-mindset in uw organisatie installeren

TriFinance helpt klanten bij het bouwen en onderhouden van een controleomgeving die bedrijfswaarde echt beschermt in alle geledingen van operations, van systemen en processen tot mensen.

Risicomanagement

Het duurt twintig jaar om een ​​reputatie op te bouwen en vijf minuten om ze te ruïneren. Als u zich daarvan eenmaal bewust bent, zult u anders tegen risicobeheersing en controles aankijken.

Hoewel initiatieven voor risicomanagement vaak worden geïnspireerd door externe factoren, zoals nieuwe regelgeving, brengen sommige bedrijfsleiders proactief prestaties en risicobereidheid in evenwicht met versterkte risicobeheercapaciteit, waarbij ze het algemene risicobewustzijn in hun bedrijfscultuur en dagelijkse activiteiten verankeren.

Interne Audit & Controle

TriFinance helpt klanten bij het bouwen en onderhouden van een controleomgeving die echt waarde beschermt in alle aspecten van de activiteiten, van systemen tot processen en mensen. Onze aanpak verzoent groei met compliance door te focussen op de gebieden die voor uw organisatie het meest waardevol zijn.

Bescherm uw bedrijfswaarde door middel van effectief risicobeheer en interne controleprocessen.

Risicomanagement

Het duurt twintig jaar om een ​​reputatie op te bouwen en vijf minuten om ze te ruïneren. Als u zich daarvan eenmaal bewust bent, zult u anders tegen risicobeheersing en controles aankijken.

TriFinance helpt klanten bij het bouwen en onderhouden van een controleomgeving die bedrijfswaarde echt beschermt op alle niveaus van Operations, van systemen en processen tot mensen. Onze aanpak verzoent groei met compliance door te focussen op de gebieden die voor uw organisatie het meest waardevol zijn.

Bouwen aan een controlecultuur

Om de risico's te beperken van een economie die gekenmerkt wordt door toenemende complexiteit, digitale transformatie, innovatiesnelheid en de kritische blik van toezichthouders, werken onze consultants samen met uitvoerend en leidinggevend personeel en met auditcomités van organisaties van elke omvang, publiek of privaat.

Wij bieden expertise voor:

 • Het bouwen, verbeteren en evalueren van risicobeheerprocessen
 • Het opzetten en evalueren van interne controles voor compliance met regelgeving als de Sarbanes-Oxley Act of GDPR of om een ​​controlecultuur in uw organisatie te installeren
 • Het opzetten van de interne-auditfunctie en de uitvoering van interne-auditprogramma's via diverse samenwerkingsmodellen, van co-sourcing tot outsourcing.
 • Het opzetten en evalueren van de effectiviteit van uw governance en controls systeem
 • De omvorming van top-down controle naar procesgestuurde compliance.

GDPR

Als uw bedrijf persoonsgegevens bewaart of verwerkt van mensen die in de Europese Unie wonen, valt dit onder het mandaat van de GDPR, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De kosten van niet-naleving zijn hoog. Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben al uitspraken en sancties uitgevaardigd die bewijzen dat dataprivacy de komende jaren hoog op de agenda staat. TriFinance helpt u bij het evalueren en verbeteren van de manier waarop u persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, beheert en beschermt in een GDPR-wereld.

Evalueer en verbeter de manier waarop u persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, beheert en beschermt in een GDPR-wereld.

De noodzaak van GDPR-naleving

Bedrijven die persoonlijke gegevens bezitten van slechts één persoon die in de Europese Unie woont, vallen onder het mandaat van de GDPR, de algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

De kosten van niet-naleving zijn hoog. Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben intussen al diverse bedrijven veroordeeld, wat aangeeft dat privacy de komende jaren hoog op de agenda zal staan. Met mogelijke sancties die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde inkomsten van een bedrijf, nemen overheidsinstanties de bescherming van persoonlijke informatie die door organisaties wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt, serieus.

Wij geloven dat de weg naar duurzame privacy-compliance verder reikt dan data. Het begint met een goed begrip van bedrijfsprocessen en het ‘hoe’ en ‘waarom’ van dataverzameling, - gebruik en -bewaring.

GDPR Service à la carte

Onze GDPR-experts ondersteunen u bij de evaluatie en optimalisatie van uw dataverwerking in een speciaal daartoe ontwikkeld framework, zodat uw organisatie aan de GDPR voldoet en ook compliant blijft. Wij combineren onze do-how op het gebied van bedrijfsprocesbeheer, transformatie, interne audit en data om uw Data Protection Officer te helpen met:

 • De evaluatie en audit van uw huidige privacy policies en hun effectiviteit
 • De adoptie van een governance framework dat bijdraagt tot permanente naleving. Door het dataregister, bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur in één omgeving te verbinden, creëert ons framework inzicht en zichtbaarheid voor continue verbetering. In combinatie met nalevingsprocedures (inclusief afhandeling van datalekken en verzoeken om gegevenstoegang), creëert ons framework het bewustzijn dat nodig is om GDPR tot leven te brengen in uw hele organisatie
 • Een portfolio van trainingen en opleidingen om het inzicht van uw medewerkers in data privacy te vergroten en hun betrokkenheid te versterken
 • De selectie en acceptatie van technologie ter evaluatie van risico's en impact. Deze technologie draagt ook bij tot de verbetering van de interactie met datasubjecten, het beheer van informatiemiddelen, de identificatie en afhandeling van incidenten en de opvolging van compliance met realtime dashboards.

Onze preferred partner ServiceNow biedt mogelijkheden om in uw organisatie de applicaties te identificeren die in aanraking komen met persoonlijke gegevens. Zo kan audit- en controlemateriaal verzameld worden, waarbij de GDPR-compliance van die applicaties over diverse functiegroepen heen kan worden gevolgd.

Risico- & Compliancebeheer in Financiële Instellingen

Risicobeheer is de afgelopen tien jaar sterk geëvolueerd, grotendeels als reactie op regelgeving.

Onze experts hebben een grondige kennis van veranderende wettelijke vereisten en een solide begrip van de onderliggende activiteiten, processen en instrumenten. Wij helpen financiële instellingen te evolueren naar een efficiënt en effectief risico- en compliancebeheer.

TriFinance helpt financiële instellingen die een transformatie ondergaan om te evolueren naar efficiënt en effectief risico- en compliance management.

TriFinance kan u ondersteunen door

Het opzetten van een geschikt intern controlekader met het risicomanagement in een uitdagende rol


Onze experts hebben een diepgaande kennis van de evoluerende regelgevende vereisten en een grondig inzicht in de onderliggende activiteit, processen en instrumenten zoals:

 • Het opzetten van een risicogevoelig raamwerk voor interne controle
 • De implementatie van een outsourcing organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deugdelijk bestuur
 • Optimalisatie van het interne controlekader rond de Solvency II- en Basel III-frameworks

Versterking van de rol van Interne Controle van de afdeling Compliance

We bouwen bruggen tussen verschillende belanghebbenden bij de interne controle, door geleidelijk gemeenschappelijke interne controle methodologieën en indicatoren in te voeren.

Het optimaliseren van end-to-end processen om bedrijfskansen te creëren en tegelijkertijd de verwachtingen van de regelgevende instanties in te lossen.
Onze experts kunnen worden ingezet om veranderingen in de regelgeving (o.a. KYC, AML, MIFID2, GDPR, PSD2, BRRD, ...) in te bedden in verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan gap-analyse, prioritiseren, documentatie en redesign van processen, opleidingsprogramma's of het creëren van synergieën met andere projecten in het domein van de interne controle.

TriFinance - Risk en Compliance (2:23)

Financieel Risk management

Wij creëren waarde voor onze klanten in het beheer van een breed scala van financiële risico's en processen zoals:

 • Identificatie van oninbare vorderingen, processen voor het aanleggen van voorzieningen voor deze vorderingen en methoden voor de berekening van de kapitaalvereisten
 • Procesoptimalisatie en procesdocumentatie van kapitaalbeheer, kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico gerelateerde onderwerpen
 • Begeleiden van financiële instellingen in het diepgaande veranderingsproces als gevolg van disruptie, snel evoluerende klantenverwachtingen en een intensiever gebruik van gegevensanalyse in krediet- en beleggingsprocessen
 • Hulp bij het beheer van activa en passiva, prognoses voor kapitaalvereisten, risicobudgettering, eigen risicobeoordeling en aanverwante processen
 • Underwriting en investeringscriteria en beoordeling van de activa-toewijzing in post-fusie-omgevingen.

Uitdagingen voor de CRO voor 2021 en daarna

Risicomanagement is de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd, grotendeels als reactie op de regelgeving. Wij ondersteunen financiële instellingen bij:

 • Model Risk Management en Enterprise Risk Management
 • Implementatie van een agile operationeel model, zodat de risicomanagementfunctie een efficiënte en effectieve tweede verdedigingslinie blijft na het redesign van operationele processen zoals de kredietverlening of financiering
 • Het beantwoorden van verhoogde regulatoire verwachtingen over de rol van de risicomanagementfunctie en de transformatie ervan tot een meer analytische functie

Stroomlijning en uitgifte van risicorapporten die relevant zijn voor alle belanghebbende partijen

De dialoog met de toezichthouders wordt in toenemende mate bepaald door de resultaten van de "horizontale" benchmarkanalyse.

De aanhoudende bekommernis over de duurzaamheid van bedrijfsmodellen vergt bovendien een grotere wendbaarheid en een focus op een lange termijnvisie en projecties.

TriFinance experts werken nauw samen met de Business, Finance en Risicomanagement-teams om de diverse interne en externe behoeften te challengen en de talrijke functionele specificaties te optimaliseren.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn doorgaans een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en specifieke vakinhoudelijke expertise, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën, geleverd door CFO Services en Financial Institutions.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons