Expertises

Shared Services Center

Uw uitdagingen

  • Transactionele processen samenbrengen
  • Proceskwaliteit en controles in uw bedrijf verbeteren
  • Shared Service Centers inrichten, runnen, optimaliseren

Centraliseer en reorganiseer de ondersteunende processen van uw bedrijf voor meer kwaliteit en betere controles. TriFinance helpt u bij het inrichten en optimaliseren van uw shared service centers.

Shared Services Setup

Wij gaan verder dan de traditionele focus op arbeidsarbitrage en kostenbesparingen. We zetten shared en global service centers op om de proceskwaliteit en controles van uw organisatie te verbeteren.

Voortbouwend op vele succesvolle projecten, ondersteunen we u bij elke stap. We evalueren de voordelen, managen de transitie, werven en trainen uw team. We gaan verder dan finance en controleren alle kritieke bedrijfsprocessen: van stamgegevens tot human resources en klantenservice.

Hogere kwaliteit, meer controle

Onze consultants en experts beschikken over de nodige expertise om:

  • de haalbaarheid te beoordelen en de business case voor te bereiden;
  • de toekomstige status te definiëren inclusief alle aspecten van governance, organisatie, processen, controles en technologie;
  • het transitie-, project- en communicatieplan voor te bereiden;
  • de werkprocedures te documenteren, kennisoverdracht te garanderen en de juiste capaciteitsbehoefte te bepalen voor continue verbetering;
  • het team te rekruteren, trainen en ondersteunen, los van de locatie;
  • de overgang naar de nieuwe structuur te begeleiden en te bewaken;
  • de processen en controles te borgen en verder te verbeteren.

Wie zorgt voor de oplossing?

Our flexible, pragmatic, tailor-made solutions are typically a combination of operational support, delivered by our Transition & Support Blue Chip Boutiques, and specific subject-matter expertise, industry knowledge or pragmatic advisory methodologies, delivered by CFO Services.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons