Sectoren

Businesstransformatie in financiële instellingen

Uw uitdagingen

  • Implementeren van nieuwe rendabele bedrijfsmodellen
  • Creëren van een klantgerichte strategie voor uw bedrijf
  • Herdefiniëren en optimaliseren van uw bedrijfsmodel

Wij werken mee aan de succesvolle transformatie van financiële instellingen. Wij co-creëren met onze klanten om hen te helpen bij het bouwen van toekomstgerichte en duurzame organisaties.

Bedrijfsflexibiliteit (Agile manier van werken)

Het vermogen om te reageren op veranderingen is niet langer een prettig iets om te hebben, maar een must om te overleven en te gedijen in de toekomst. Wij zien bedrijfsflexibiliteit als een vereiste voor financiële instellingen in een veranderende marktrealiteit met constant evoluerende technologie, veranderend klantengedrag en confrontatie met verstoring van de industrie. Een wendbare mentaliteit, ondersteund door de juiste tools en processen, is voor financiële instellingen de sleutel om met het nieuwe normaal om te gaan en de klanttevredenheid te garanderen.

Wij helpen u bij de verschillende stappen om bedrijfsflexibiliteit te bereiken en ondersteunen uw nieuwe manier van werken (Scrum, Kanban,...) met een sterke focus op uw belangrijkste troef: uw mensen.

Target Operating Model

Om de interne werking van uw afdelingen te verbeteren, geven we u aanbevelingen met een toegevoegde waarde die het veranderingsmanagement van uw organisatie optimaliseren. Onze aanpak is op maat, pragmatisch en gericht op drie belangrijke dimensies: Proces, Mensen en Systemen.

Onze belangrijkste deliverables zijn:

  • Een (her-)gedefinieerd mission statement en een langere-termijnvisie, die uw beste mensen inspireert
  • Een (her-)gedefinieerd bestuurskader, dat getalenteerde mensen in staat stelt om te werken met behoud van controle
  • Een beoordeling van de belangrijkste processen die de organisatie beïnvloeden
  • Een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van uw teams, wat leidt tot een op talent gebaseerde personeelsplanning
  • Een (her-)gedefinieerde organisatie en een herzien bedrijfsmodel, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen efficiëntie en operationeel risicomanagement.

Our approach is tailor-made, pragmatic and focuses on three key dimensions: Process, People and Systems.

Nieuwe manieren van werken

In veel organisaties brengt het cultureel erfgoed de flexibiliteit in gevaar die net nodig is in de veranderende context van vandaag. Wij helpen onze klanten hun werkplek opnieuw uit te vinden, hun personeelsbestand opnieuw op te bouwen en sterke, toekomstbestendige organisaties op te bouwen.

Gebaseerd op TriFinance's eigen Me inc.Ⓡ bedrijfsfilosofie, helpen wij u te beantwoorden aan de zoektocht van uw medewerkers naar betekenis en doel, en ondersteunen wij u bij het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor het nemen van verantwoordelijkheid, vertrouwen en betrokkenheid en die het ondernemerschap binnen organisatie stimuleert.

Procesmanagement

Financiële instellingen moeten procestransparantie creëren, hun processen herdenken en continue verbeteringstechnieken toepassen om hun bedrijf met succes te optimaliseren, waarbij ze moeten werken naar operationele uitmuntendheid. Wij ondersteunen onze klanten bij het herontwerpen van hun processen om de efficiëntie van de processen te verhogen en de doorlooptijd te verminderen.

TriFinance

Ontmoet onze experts.

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons