Sectoren

Risk & Compliance in financiële instellingen

Uw uitdagingen

 • Een gepast antwoord bieden aan de hoge verwachtingen op het gebied van risicomanagement
 • Opzetten van een interne controle-organisatie die beantwoordt aan de verwachtingen van alle belanghebbende partijen
 • Optimaliseren van end-to-end processen, rekening houdend met de regelgeving

TriFinance helpt financiële instellingen die een transformatie ondergaan om te evolueren naar efficiënt en effectief risico- en compliance management.

Non Financial Risk Management

Wij creëren waarde voor onze klanten door een unieke combinatie van diensten. Onze antwoorden op de uitdagingen van de financiële sector steunen op diepgaande expertise in verschillende domeinen.

TriFinance kan u ondersteunen door:

Het opzetten van een geschikt intern controlekader met het risicomanagement in een uitdagende rol

Onze experts hebben een diepgaande kennis van de evoluerende regelgevende vereisten en een grondig inzicht in de onderliggende activiteit, processen en instrumenten zoals:

 • Het opzetten van een risicogevoelig raamwerk voor interne controle
 • De implementatie van een outsourcing organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deugdelijk bestuur
 • Optimalisatie van het interne controlekader rond de Solvency II- en Basel III-frameworks

Versterking van de rol van Interne Controle van de afdeling Compliance 

We bouwen bruggen tussen verschillende belanghebbenden bij de interne controle, door geleidelijk gemeenschappelijke interne controle methodologieën en indicatoren in te voeren.

Het optimaliseren van end-to-end processen om bedrijfskansen te creëren en tegelijkertijd de verwachtingen van de regelgevende instanties in te lossen.

Onze experts kunnen worden ingezet om veranderingen in de regelgeving (o.a. KYC, AML, MIFID2, GDPR, PSD2, BRRD, ...) in te bedden in verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan gap-analyse, prioritiseren, documentatie en redesign van processen, opleidingsprogramma's of het creëren van synergieën met andere projecten in het domein van de interne controle.

  Risk Management & Internal Control bij TriFinance

  Uitdagingen voor de CRO voor 2021 en daarna

  Risicomanagement is de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd, grotendeels als reactie op de regelgeving. Wij ondersteunen financiële instellingen bij:

  • Model Risk Management en Enterprise Risk Management
  • implementatie van een agile operationeel model, zodat de risicomanagementfunctie een efficiënte en effectieve tweede verdedigingslinie blijft na het redesign van operationele processen zoals de kredietverlening of financiering
  • het beantwoorden van verhoogde regulatoire verwachtingen over de rol van de risicomanagementfunctie en de transformatie ervan tot een meer analytische functie


  Stroomlijning en uitgifte van risicorapporten die relevant zijn voor alle belanghebbende partijen

  De dialoog met de toezichthouders wordt in toenemende mate bepaald door de resultaten van de "horizontale" benchmarkanalyse.

  De aanhoudende bekommernis over de duurzaamheid van bedrijfsmodellen vergt bovendien een grotere wendbaarheid en een focus op een lange termijnvisie en projecties.

  TriFinance experts werken nauw samen met de Business, Finance en Risicomanagement-teams om de diverse interne en externe behoeften te challengen en de talrijke functionele specificaties te optimaliseren.

  Financieel Risk management

  Wij creëren waarde voor onze klanten in het beheer van een breed scala van financiële risico's en processen zoals:

  • identificatie van oninbare vorderingen, processen voor het aanleggen van voorzieningen voor deze vorderingen en methoden voor de berekening van de kapitaalvereisten
  • procesoptimalisatie en procesdocumentatie van kapitaalbeheer, kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico gerelateerde onderwerpen
  • begeleiden van financiële instellingen in het diepgaande veranderingsproces als gevolg van disruptie, snel evoluerende klantenverwachtingen en een intensiever gebruik van gegevensanalyse in krediet- en beleggingsprocessen
  • hulp bij het beheer van activa en passiva, prognoses voor kapitaalvereisten, risicobudgettering, eigen risicobeoordeling en aanverwante processen
  • Underwriting en investeringscriteria en beoordeling van de activa-toewijzing in post-fusie-omgevingen.
  Onze value proposition Risk & Compliance
  Onze value proposition Risk & Compliance
  TriFinance

  Ontmoet onze experts.

  Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

  Contacteer ons