Expertises

Business Process Management

Uw uitdagingen

 • Businessprocessen end-to-end transparant maken
 • Processen optimaliseren voor betere prestaties
 • De procesmaturiteit van uw organisatie verhogen

Creëer procestransparantie, heroverweeg uw processen en pas continue verbeteringstechnieken toe om uw bedrijf met succes te optimaliseren en te werken naar operationele uitmuntendheid.

Het creëren van procestransparantie

Het ontbreekt bedrijven vaak aan kritisch inzicht in hun bedrijfsvoering. Met procesmanagement gesitueerd in afzonderlijke afdelingen is het inzicht van een organisatie in haar end-to-end processen, inclusief hun onderlinge verbanden en afhankelijkheden, doorgaans beperkt en gefragmenteerd.

Dit 'Insight Deficit' maakt organisaties terughoudend om processen te verbeteren, nieuwe manieren van werken aan te nemen en veranderingen te initiëren. Dat komt omdat bedrijven vaak bang zijn voor wat er in de uithoeken van de organisatie gaat gebeuren als ze van 'besluit' naar 'uitvoering' gaan.

Wij geloven dat een duidelijk begrip van de organisatiestructuur, processen, systemen en controles de sleutel is tot operationele uitmuntendheid en de eerste stap naar ‘transformation readiness’.

In een evoluerende context van procesmanagement kan TriFinance u helpen om transparantie in uw processen te brengen en een procesmindset in uw hele organisatie te installeren.

Door uw bedrijfsprocessen te herbekijken en te herontwerpen, gaan we zelfs verder dan procestransparantie. We installeren end-to-end procesdenken onder uw medewerkers en we faciliteren het delen van kennis. Dit zijn cruciale stappen naar meer procesvolwassenheid en een cultuur van continue verbetering.

TriFinance rethinks and re-engineers your processes for better performance, applying continuous improvement techniques to optimize & transform your business.

Onze value proposition
Onze value proposition

Naar continue verbetering

Onze experts staan organisaties bij door het leveren van expertise en frameworks in de volgende vijf domeinen:

 1. Process Maturity:
  Om de procesmaturiteit van uw organisatie te bepalen, voeren onze experts maturiteitsscans en beoordelingen van uw bedrijfsprocessen uit. Sterke punten, zwakke punten en potentiële verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd in scorecards en analytische rapporten. Afhankelijk van het maturiteitsniveau dat uw organisatie wenst te bereiken, ondersteunen wij u in het implementatietraject daarnaartoe.

 2. Process Transparency & Insight:
  Om transparantie in uw processen te brengen, zullen onze experts procesinformatie vastleggen, structureren en communiceren. Ze gaan verder dan de standaard flowchart-activiteiten en nemen de nieuwste bedrijfsmodelleringstechnologieën over om transparantie te creëren in de manier waarop het werk in uw organisatie wordt gedaan. Ze zullen ook het beheer en de overdracht van kennis in de hele organisatie versterken.

  Ons team zal inefficiënties, variaties en afwijkingen in de processen identificeren en beoordelen. Ze zullen gebruik maken van data-analyse en process mining technologieën om de ontdekking van de processen te versnellen en de bespreking te focussen op hoe processen werkelijk worden uitgevoerd en waar verbeteringen nodig zijn.

 3. Procesoptimalisatie:
  Op basis van geïdentificeerde pijnpunten en knelpunten identificeren we mogelijkheden voor procesoptimalisatie in alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Wij geven de voorkeur aan een holistische aanpak die werkt op het gebied van governance, mensen, systemen, data en het proces zelf.

 4. Proces (re-)engineering:
  Op basis van onze bedrijfsexpertise binnen de afdelingen Finance, Risk, Operations en Commercial brengen we een outside-in view om uw bedrijfsprocessen te ontwikkelen of te herontwikkelen.
  Met deze dienst toetsen we uw processen aan de best practices van de markt en aan onze eigen bibliotheek van procesframeworks om nieuwe business(lines) te creëren of uw huidige manier van werken te verbeteren, met behoud van uw identiteit en specificiteiten.

 5. Continue verbetering:
  Wij begeleiden u bij uw transformatie-initiatieven en ondersteunen u op uw veranderingstraject door middel van een bottom-up benadering en een participatieve betrokkenheid van de juiste mensen, waarbij ruimte wordt gelaten voor initiatieven en feedback.

We vangen inzichten op & visualiseren relaties, stimuleren de bereidheid om te veranderen op een incrementele manier, en maken van procesinformatie een katalysator voor operationele uitmuntendheid.

Who will support you

Our specific subject-matter expertise, industry knowledge and pragmatic advisory methodologies are delivered by CFO Services and Financial Institutions.

TriFinance

Ontmoet onze experts

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons