Blog

MATiz, de rapporteringstool voor de publieke sector

2 februari 2022
Matthijs Boussery Project Consultant Connect on Linkedin

In het voorjaar organiseerde TriFinance verschillende interactieve webinars rond de rapporteringsoplossing ‘MATiz’. Tijdens deze webinars peilden we o.a. naar de huidige omstandigheden waarin gemeenten en steden hun rapportering uitvoeren. In totaal bereikten we een vijftigtal lokale besturen.

Schat uw kassituatie in

Tijdens onze gesprekken met financiële directeurs is er een vraag die vaak terugkeert: De mogelijkheid om de kastoestand over een bepaalde periode weer te geven en te simuleren. Een terechte vraag! De optie hebben om te anticiperen op een eventueel kastekort is geen overbodige luxe. 

MATiz biedt hierop een antwoord, namelijk met een cashplanning tool. Hoe gaat het concreet in zijn werk? Via een koppeling met de Power BI rapporteringstool worden de openstaande vorderingen en leveranciers opgehaald. Daarnaast heeft de gebruiker nog de optie om naast onder andere de lonen, leningen, subsidies en belastingen manueel onvoorziene uitgaven of opbrengsten toe te voegen. Door het aanleveren van deze gegevens kan een nauwkeurige kaspositie op korte termijn (3 maanden) en lange termijn (1 jaar) geschetst worden. Eventuele tekorten kunnen hierbij tijdig worden opgespoord.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Implementatie MATiz van A tot Z
  • Ontwikkeling van dashboards op maat
  • Procesbegeleiding
  • Training/coaching met betrekking tot Business Intelligence

Ontdek welke meerwaarde MATiz u kan bieden in één van onze virtuele sessies of contacteer ons voor meer informatie via matiz@trifinance.be