Services

Pragmatisch advies

Uw uitdagingen

  • Optimaliseer bedrijfsprocessen voor betere prestaties
  • Creëer flexibele business- en operationele modellen
  • Overbrug de kloof tussen business en IT

We gaan verder dan adviesverlening om op een pragmatische manier waarde te genereren voor onze klanten, van inzicht tot implementatie.

Beyond Advisory

Onze ambitieuze claim is dat we 'Beyond Advisory' gaan, en dat is precies hoe klanten onze dienstverlening omschrijven. Ons advies reikt verder dan slimme rapporten: wij creëren meerwaarde door uw processen end-to-end te benaderen. We brengen projecten tot een goed einde, van inzicht tot realisatie, van idee tot uitvoering.

Dankzij onze diepgaande bedrijfsexpertise en onze bereidheid samen met onze klanten oplossingen te ontwikkelen, kunnen wij duidelijke, pragmatische en werkbare aanbevelingen doen die in uw organisatie kunnen worden ingebed.

Onze best practices op het gebied van adviesverlening, projectimplementatie en interim-management stellen ons in staat om holistische oplossingen te creëren, rekening houdend met cross-departementele uitdagingen. Met hun praktische ervaring leveren onze experts geïntegreerde oplossingen die impact hebben op alle cruciale dimensies van een transformatie: governance, mensen, processen, systemen en data.

Process improvement

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door toenemende complexiteit, digitale transformatie, steeds sneller verlopende innovatie en verscherpt toezicht door reguleringsinstanties heeft uw bedrijf een controleomgeving nodig die uw bedrijfswaarde beschermt. TriFinance kan u helpen die omgeving te bouwen en u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van interne audits en controles.

Wij geloven dat een duidelijk begrip van organisatiestructuur, processen, systemen, data en controles de sleutel is tot operationele uitmuntendheid. Het maakt uw organisatie ook gereed voor transformaties van diverse aard. Om bedrijfsprocessen en controles te analyseren, verbeteren en transformeren, werken wij samen met onze klanten.

Door end-to-end procesdenken te installeren en door kennisdeling en transparantie te faciliteren, kunnen cruciale stappen worden gezet in de richting van een cultuur van continue verbetering, wat van uw bedrijf uiteindelijk een toekomstgerichte organisatie zal maken.

Managementinformatie

Een goed begrip van businessdrivers is de sleutel tot het creëren van inzichtelijke managementrapportage.

Met onze diepgaande functionele expertise kunt u de belangrijkste drijvers van bedrijfswinst en kosten in kaart brengen. Deze vormen de basis van uw informatiearchitectuur, d.w.z. de datamodellering en het data-ontwerp die de lijm vormen van al uw systemen.

Hiermee kunnen operationele systemen zoals Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning-systemen (ERP) of Customer Relationship Management-systemen (CRM) de juiste data voor BI-systemen produceren en op het juiste moment consistente, accurate rapporten maken .

Technologie ondersteunt rapportage. TriFinance en Tri-ICT hebben de experts in huis om uw rapportageomgeving te verbeteren of te upgraden of om nieuwe systemen te selecteren en te implementeren. Onze ervaring omvat veelgebruikte ERP- en BI-systemen, zoals financiële systemen, SAP en de volledige Microsoft-stack. Het omvat ook Corporate Performance Management (CPM) -systemen.

Through a participative approach, we will redesign your company's way of working to improve its agility and responsiveness through a more customer-centric and outside-in approach.

Hertekenen van bedrijfs- en operationele modellen

Tegen de achtergrond van een turbulente wereldeconomie, gekenmerkt door een onstopbare digitalisering en constante verandering in klantgedrag, regelgeving en serviceaanbod herzien veel bedrijven hun visie en strategieën.

TriFinance kan u begeleiden bij de operationalisering van uw strategie. Onze experts ontwikkelen toekomstbestendige bedrijfs- en operationele modellen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de nieuwe economische realiteit van vandaag.

Complexe organisatiemodellen staan creatief en innovatief denken vaak in de weg. Wij helpen u die complexiteit te reduceren. We hertekenen uw modis operandi om de flexibiliteit en reactiesnelheid te verbeteren via een meer klantgerichte outside-in aanpak. We plaatsen de eindklant weer centraal in uw organisatie. Onze aanpak is participatief.

End-to-end projectimplementatie

Projectimplementatie kan lastig zijn. Veel projecten missen de vooropgestelde deadlines en overschrijden hun budget. Slechts 64 procent haalt daadwerkelijk zijn doelstellingen.

Ervaren TriFinance-professionals hebben talloze projecten met succes geïmplementeerd. Met onze end-to-end implementatie ondersteunen wij project owners gedurende het hele proces, van concept tot oplevering. We werken samen met u als klant en dagen de software-integrator uit.

Onze projectimplementatie-service omvat:

  • Analyse en definitie van business- en functionele vereisten
  • Opzetten van de business case
  • Stakeholdermanagement, risicomanagement, change management (en training)
  • Mobiliseren van expertise in relevante functionele domeinen (IT, IFRS, GDPR, kostenberekening, ...)
  • Teststrategie, scenario-ontwerp en testuitvoering
  • Sterk aftercare management
TriFinance

Ontmoet onze experts.

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons