Sectoren

Omgevingsanalyse voor lokale besturen

Uw uitdagingen

 • De juiste databehoeften bepalen
 • Van bruikbare data naar gemotiveerde beleidsalternatieven voor de volgende bestuursploeg
 • Participatie oplossingsgericht inzetten

Ter voorbereiding van de volgende bestuursperiode maken lokale besturen een nieuwe omgevingsanalyse op. TriFinance staat klaar om daarbij te ondersteunen en te begeleiden met de juiste kennis en expertise. Een bruikbare omgevingsanalyse door middel van een pragmatische aanpak en de juiste data staan daarbij centraal.

Een bruikbare omgevingsanalyse

Een bruikbare omgevingsanalyse is hét fundament om beleid te plannen en bij te sturen. Ervaringen op het terrein leren ons dat het niet vanzelfsprekend is voor lokale besturen om dat ook effectief te doen. De veelheid aan informatie maakt het moeilijk om de juiste focus te vinden. Daarom zetten wij sterk in om aan de hand van de juiste data een bruikbare en gerichte omgevingsanalyse te maken.

Om de input van inwoners zo goed mogelijk te verzamelen en te verwerken, heeft TriFinance een partnership afgesloten met Urban Connector.

Traject opmaak omgevingsanalyse

Het doel is om met de juiste data van beleidsuitdagingen naar beleidsalternatieven te gaan. Om de exacte databehoeften te kennen, is het essentieel om een goed zicht te hebben op de beleidsuitdagingen en thema’s die ertoe doen volgens administratie, politiek en inwoners. Dankzij een overzichtelijk stappenplan zetten we beleidsuitdagingen om naar beleidsalternatieven.

 1. Startoverleg
  Tijdens een startoverleg maken we samen een planning op en worden er concrete afspraken gemaakt over de vooranalyse en de verzamelfase. Het traject dat uw organisatie in het verleden heeft afgelegd is voor ons bepalend voor onze verdere aanpak.

 2. Vooranalyse
  Aan de hand van een eenvoudige bevraging peilen we binnen uw bestuur naar beleidsuitdagingen. De resultaten van de bevraging vormen samen met een quick scan van het huidige meerjarenplan de basis om te bepalen welke data en participatie nodig zijn.

 3. Verzamelfase
  In deze fase worden de data voor de beleidsuitdagingen uit de vooranalyse verzameld en gevisualiseerd. De oplossingsgerichte participatiemomenten vinden nu ook plaats.

 4. Finale verwerking
  Het managementteam gaat aan de slag met de data en input uit de participatiemomenten. Beleidsalternatieven die de voorkeur wegdragen worden gemotiveerd en opgenomen in de finale omgevingsanalyse.

Partnership met Urban Connector

Om de input van inwoners zo goed mogelijk te verzamelen en te verwerken, heeft TriFinance een partnership afgesloten met Urban Connector, een specialist in participatie en buurtcommunicatie. Door gebruik te maken van “design thinking” methodes worden deelnemers aan participatiesessies gestimuleerd om te werken aan oplossingen voor hun wensen en klachten. 

TriFinance

Ontmoet onze experts.

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons