Sectoren

Track Record

Uw uitdagingen

 • Gemotiveerde en ervaren financiële professionals aantrekken
 • Zorgen voor een flexibele workforce planning
 • Nieuwe ideeën voor de financiële afdeling

Bij TriFinance hebben we een sterke track record in het ondersteunen van financiële instellingen. We hebben veel ervaring op vlak van operationele ondersteuning in finance, operations en risicobeheer, waarbij we waarde creëren op meerdere gebieden, waaronder regelgeving, project-, proces- en performance management. Tegelijkertijd behouden we een sterke focus op change management. Onze consultants zijn bedreven in het toepassen van gekende methodologieën, steeds op een pragmatische manier die aansluit bij de behoeften van de klant.

Multidimensionale projecten

Hier zijn een paar voorbeelden van multidimensionale projecten:

Advies en implementatie van een nieuw organisatiemodel voor ondersteunende afdelingen (finance, risk) die geïmpacteerd zijn door de fusie van twee banken.

 • Implementatie van nieuwe systemen en nieuwe manieren van werken
 • Begeleiding van AS IS naar een nieuwe situatie door het uitvoeren van project- & change management, business- & functionele analyses, teststrategieën
 • Implementatie van diverse nieuwe regelgeving zoals GDPR, MiFID2, CRD IV, PSD2
 • Ondersteunen van dagelijkse activiteiten van verschillende afdelingen om bepaalde zaken op te vangen

Nearshoringproject bij de 4 grootste banken in België, waaronder:

 • Analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • Het overbrengen van backoffice-activiteiten naar een shared service center
 • Change management richting de operationele afdelingen

Projectmanagement voor diverse RPA projecten bij nationale en internationale banken:

 • Succesvolle en tijdige oplevering van lopende RPA- en AI-projecten
 • Identificatie en documentatie van te robotiseren processen
 • Roadmap voor toekomstige RPA-projecten binnen de afdeling
 • Kennisdeling binnen de gehele afdeling

Implementatie van een nieuwe end-to-end credit management tool:

 • Proces-, bedrijfs- en functionele analyse
 • Change- en stakeholdermanagement en bijbehorende rapportage
 • Operationele ondersteuning

LEAN-gebaseerd verbeterproject bij een top 5 Belgische verzekeringsmaatschappij, waaronder:

 • Beschrijving en diagnose van AS-IS-processen op meerdere afdelingen
 • Gerichte procesdefinitie en aanbevelingen om de leemte op te vullen in de vorm van concrete actieplannen, veranderplannen en aangepaste processen.

Hertekenen van het closing proces voor verschillende grote FI-spelers om:

 • De doorlooptijd van de externe publicatie van de financiële kwartaalresultaten te verkorten met tien dagen
 • Efficiëntiewinst te realiseren door een verlaging van de werkdruk en een betere balans tussen piekperioden en downtime

Kredietrisicoanalyse bij verschillende Belgische banken om hen te helpen en met hen samen te werken bij het wegwerken van de achterstand als gevolg van de lage rentecontext of migratieprojecten waarin we ook verschillende benaderingen voor procesverbeteringen konden voorstellen en implementeren.

TriFinance

Ontmoet onze experts.

Vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen?

Contacteer ons